Hoppa över navigering

2021 Gartner® Magic Quadrant för molninfrastruktur och plattformstjänster

Den här resursen är tillgänglig i Deutsch, Français, Español, English.

Publicerad: 2021-11-25

Ladda ned den här rapporten för att se hur Microsoft Azures molninfrastruktur och plattformstjänster har hjälpt till att få Microsoft utsedd till Magic Quadrant-ledare.

Ladda ned den här rapporten om du vill veta mer om dessa styrkor: 

  • Allmänt tilltalande: Microsoft har de bredaste funktionsuppsättningarna som omfattar ett fullständigt intervall IT-behov för företag, från SaaS till PaaS och IaaS, jämfört med andra leverantörer på den här marknaden. Ur IaaS- och PaaS-perspektiv har Microsoft attraktiva funktioner för allt från utvecklarverktyg som Visual Studio och GitHub till offentliga molntjänster.
  • Företagsrelationer: Företag väljer ofta Azure på grund av det förtroende som Microsoft har skapat under många år. En sådan strategisk allians med Microsoft ger Azure fördelar på nästan alla vertikala marknader.
  • Implementering av datatjänster: Microsoft Azures satsning på operativa databaser och stordatalösningar har varit mycket lyckad under det senaste året. Azures Cosmos DB och dess gemensamma erbjudande med Databricks står ut när det gäller kundimplementering. 

2021 Gartner® Magic Quadrant för molninfrastruktur och plattformstjänster, Raj Bala, Bob Gill, Dennis Smith, Kevin Ji, David Wright, 27 juli 2021

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.