Hoppa över navigering

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

  • Konsolidera lagringsinfrastrukturen
  • Automatisera datahantering i hela företaget
  • Snabbare katastrofåterställning och förbättrad efterlevnad
  • Förbättra IT-flexibiliteten för att stödja kärnverksamhet

Konsolidera lagringsinfrastrukturen

Microsoft Azure StorSimple uppfyller behovet för både prestanda- och kapacitetsinriktade program, och ger dig en heltäckande lösning för hybridmolnlagring för företag. Här möts det bästa av två världar: fysiska matriser för distribution i datacenter och virtuella matriser för mindre företagsmiljöer som fjärr- och filialkontor som kräver nätverksansluten lagring. Med en infrastruktur på begäran behöver du varken installera eller underhålla kostsam lokal utrustning för nya eller speciella projekt. Genom att använda lokal lagring för prestanda har du dessutom möjlighet att lagra alla volymdata lokalt.

Automatisera datahanteringen

Hantera dina växande datamängder effektivt genom att låta StorSimple automatiskt arkivera inaktiva primärdata från lokal lagring till molnet för smidig kapacitetsökning. Du behöver inte längre ha separata infrastrukturer för säkerhetskopiering med ögonblicksbilder av molnet som ger dataskydd på annan plats och slipper fjärreplikera data till ett sekundärt datacenter med molnlagring. Skifta fokus från kapacitetsinköp och infrastrukturunderhåll till att uppfylla affärsbehoven.

Snabbare katastrofåterställning och förbättrad efterlevnad

Få snabb och tillförlitlig haveriberedskap även för mycket stora volymer. Genom att använda programprinciper i stället för bandrotation eller säkerhetskopieringssystemets kapacitet ger StorSimple omedelbar datatillgänglighet för partiell eller fullständig haveriberedskap. Programmen öppnas snabbare vilket påskyndar hela återställningen och hjälper dig att spara in kostnader för återvunnen produktivitet. Med StorSimple kan du dessutom finjustera och åtgärda luckor genom att testa dataåterställningen samtidigt som företagets principer för datakvarhållning och haveriberedskap följs utan att den dagliga driften störs.

Utveckla verksamheten med ökad IT-flexibilitet

Snabbare affärsanalys och beslut med innovativ och smidig dataförflyttning från fjärr- eller filialkontor och datacenter till molnet. StorSimple effektiviserar driften och gör så att du slipper lägga din IT-budget på onödiga inköp av lagringsutrymme, vilket sänker IT-kostnaderna markant. Detta frigör administrationstid och minskar lagringskostnader med upp till 60 %.

Översikt över StorSimple

Azure StorSimple är en effektiv, kostnadseffektiv och hanterbar lösning som eliminerar många av de problem och kostnader som hör till företagets datalagring och dataskydd. Den använde ren tillverkarspecifik enhet (Azure StorSimple-enheten) och integrerade administrationsverktyg för att ge en sömlös vy över all företagets datalagring, inklusive molnlagring.

StorSimple 8000-serien

Ta ett nytt grepp om företagslagring. Hybridlagringsmatriserna i StorSimple 8000-serien sammanför SSD-diskar och hårddiskenheter med molnlagring och använder ekonomisk molnlagring för inaktiva data samtidigt som dina mest affärskritiska data lagras lokalt på högsta möjliga prestandanivå. Resultatet är en lösning för hybridmolnlagring för företag som tillhandahåller primärlagring, säkerhetskopiering, arkivering, integrerat dataskydd och platsoberoende haveriberedskap. Tillsammans med Microsoft Azure tillhandahåller StorSimple massiv skalning av lagringsinfrastrukturen, förhindrar den ständiga tillväxten av lagringsutrymme, optimerar företagets totala lagringseffektivitet och sänker kostnaderna. Molnlösningen StorSimple (8010 och 8020) är en programvaruversion av StorSimple-lösningen för virtuella datorer som körs i Azure. StorSimple 8010 bygger på Azure Storage och virtuella datorer och är ett perfekt alternativ till återställning av enskilda objekt. StorSimple 8020 använder Azure Premium Storage och ger dig haveriberedskap och program att köra i Azure med StorSimple Cloud Appliance.

StorSimple Virtual Array

StorSimple har lanserat den offentliga förhandsversionen av den lokala versionen av StorSimple Virtual Array. Det är en version av StorSimple-lösningen i form av en virtuell dator som installeras på ditt fjärr- eller avdelningskontor. Det ger dig en kostnadseffektiv, lätt lösning för mindre företagsmiljöer samtidigt som du får det grundläggande värdet i StorSimple Hybrid Cloud Storage-lösningen. Du kan ladda ned StorSimple Virtual Array från StorSimple Manager på Azure Portal och installera det på en virtuell dator som konfigureras i ett Hyper-V- eller VMware- hypervisorprogram. StorSimple Virtual Array kan konfigureras som NAS (med SMB) eller med en SAN-enhet (med iSCSI). Inledningsvis används det för fildelning, informationsarbete och samarbetsscenarier, samt små databasarbetsbelastningar med en kombination av lokala och nivåbaserade volymer. Du hanterar StorSimple Virtual Array från StorSimple Manager-tjänsten på Azure Portal.

Varför ska du lita på StorSimple?

  • Microsoft investerar över $1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

StorSimple-priser

  • Ingen startkostnad
  • Inga uppsägningsavgifter
  • Betala bara för det du använder

Företag som använder StorSimple

Callaway
BDO
Mazda
Textron
HKS
Seminole
SKtelecom

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda StorSimple med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra StorSimple med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Kan vi hjälpa dig?