Hoppa över navigering

HDInsight-programplattform

Distribution med ett enkelt klick för identifiering och installation av program från ekosystem med stordata

  • Distribuera med ett klick
  • Säker åtkomst till kluster
  • Branschledande serviceavtal i företagsklass

Programmen kan användas i flera olika scenarier, som att mata in data, dataförberedelse, datahantering, kataloger, härkomst, databearbetning, analytiska lösningar, business intelligence, visualisering, säkerhet, styrning, datareplikering med mera. De omfattar även ett stort antal vertikala branscher som tillverkning, professionella tjänster, hälso- och sjukvård, ekonomi, detaljhandel, utbildning med mera.

Distribuera med ett klick

Du kan upptäcka program från ekosystemet för stordata och installera dem med ett enda klick. Distributionen hanterar korrekt konfiguration av programmet, så att du kan använda det snabbt och bli mer produktiv. Du kan även skapa ett anpassat program och distribuera det i organisationen.

Säker åtkomst till kluster

Programmen installeras på gränsnoderna som skapas inom samma Azure Virtual Network-gräns som de andra noderna, så att du kan komma åt dessa program på ett säkert sätt.

Branschledande serviceavtal i företagsklass

Dessa program körs på HDInsight, så du får alla fördelar med HDInsight, inklusive SLA, åtkomst till alla arbetsbelastningar, övervakning osv.

AtScale

AtScale

Med AtScale kan du fråga data på plats, oavsett om den finns i Big Data Lake eller HDInsight-klustret, utan ytterligare dataförflyttning och med OLAP och det BI-verktyg du väljer.

Cask

Cask

Enhetlig plattform för att skapa Big Data-program. Cask är en plattform med 100 % öppen källkod som ger både dataintegrering och funktioner för apputveckling på Apache Hadoop och Spark. Plattformen hjälper till att framtidssäkra stordatainvesteringarna, påskyndar avkastningen och ger affärsanvändarna kraften i en användarupplevelse med självbetjäning.

Dataiku

Dataiku

Dataiku tillhandahåller Data Science Studio (DSS), en datavetenskapsplattform för samarbete som gör det möjligt för yrkespersoner (dataexperter, datatekniker osv.) att samarbeta med att skapa analyslösningar. DSS har ett lättanvänt teambaserat gränssnitt för dataexperter och nybörjaranalytiker.

H2O.ai

H2O.ai

H2O:s AI-plattform är en maskininlärningsfunktion med öppen plattform som fungerar med Spark 2.0+, sparklyr och PySpark. H2O Sparkling Water gör det möjligt för användarna att kombinera de snabba maskininlärningsalgoritmerna i H2O med funktionerna i Spark.

Paxata

Paxata

Paxatas Adaptive Information Platform gör det möjligt för alla användare att få insikt från sina data snabbare. Du kan kombinera ej strukturerade och strukturerade data från olika källor, förbereda data och analysera data. Företagsanvändare kan arbeta med en intuitiv visuell upplevelse med komplett säkerhet och efterlevnad som tillhandahålls med HDInsight.

StreamSets

StreamSets

StreamSets Data Collector distribueras ovanpå programmet Azure HDInsight. Det ger en Integrated Development Environment (IDE) med fullständiga funktioner som gör det möjligt att utforma, testa, distribuera och hantera inmatningspipelines som blandar ström- och batchdata, och omfattar många olika omvandlingar i strömmen – helt utan att behöva skriva anpassad kod.

Prova HDInsight och installera program

Kan vi hjälpa dig?