Hoppa över navigering

Svar på frågor

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Skapa snabbt ett konversationslager över dina data

Med frågor och svar, en funktion i Azure Cognitive Service för språk, kan du skapa ett lager med konversationsbaserade frågor och svar över dina befintliga data. Skapa en kunskapsbas genom att lägga till ostrukturerade dokument eller extrahera frågor och svar från ditt delvis strukturerade innehåll, som vanliga frågor och svar, handböcker och dokument. Få de bästa svaren från frågor och svar i din kunskapsbas – automatiskt. Din kunskapsbas blir också smartare eftersom den kontinuerligt lär sig av användarbeteendet.

Automatisk extrahering av frågor och svar från delvis strukturerat innehåll, till exempel vanliga frågor och svar, produkthandböcker, riktlinjer, supportdokument och policyer

Kunskapsbas med förslag på alternativa frågor. Lägg till eller avvisa utifrån relevans

Komplexa konversationer med flera turer kan enkelt skapas, redigeras och tränas i nya Language Studio eller REST API:er

Robotar kan skapas och publiceras utan programmeringskunskaper. Du laddar bara upp ett semistrukturerat dokument eller URL

Gör din chattrobot mer personlig

Gör din chattrobot mer personlig genom att lägga till ett förifyllt chatt-dataset. Välj en personlighet som är professionell, vänlig, rolig, omtänksam eller entusiastisk.

Lär dig mer om chit-chat

Få stöd för formaterade data och dynamisk innehållshantering

Lägg till omfattande innehåll i kunskapsbasen med inbyggd RTF-redigerare. Använd alla funktioner i Markdown för att skriva svar direkt eller ladda upp en kunskapsbas med fullt formaterat innehåll.

Läs mer om formaterat innehåll

Skala efter dina affärs- och efterlevnadsbehov

Frågor och svar är en värdbaserad modell. Välj produktnivåer enligt dina behov av storlek och dataflöden. Du kan känna dig trygg i vetskapen om att alla komponenter ligger inom dina användningsgränser för Azure.

Lär dig mer om arkitekturen för frågor och svar

Utnyttja både anpassade och inbyggda funktioner

Använd anpassade frågesvar för att redigera information som extraherats från källinnehållet, definiera synonymer och metadata, acceptera frågeförslag och mycket mer. Använd fördefinierade frågesvar för att extrahera relevanta svar från en given textrad utan att behöva skapa kunskapsbaser eller hantera ytterligare lagringsutrymme.

Främja appinnovation med Cloud AI Services

Lär dig fem viktiga sätt som din organisation kan komma igång med AI för att snabbt realisera värde.

Säkerhet i storföretagsklass

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Skapa en kunskapsbas

Lägg enkelt till befintliga datakällor när du skapar en kunskapsbas från sidor med vanliga frågor och svar, produkthandböcker och andra halvstrukturerade eller ostrukturerade dokument.

Testa och distribuera en kunskapsbas

Testa din kunskapsbas via ett förbättrat chattgränssnitt och iterera sedan för att förbättra svarens precision. Efter grundlig testning kan du distribuera din kunskapsbas och göra den tillgänglig som en slutpunkt med frågor och svar i en klientapp.

Skapa en robot

När du har publicerat en kunskapsbas kan du skapa en konversationsrobot och köra igång.

Skapa en feedback-loop

Använd aktiv inlärning för att förbättra kunskapsbasens kvalitet. Generera alternativa frågor utifrån användarnas inmatningar. Granska förslagen och lägg till eller avslå dem utifrån relevans.

Läs mer om prissättningen

Se prissättning för Azure Cognitive Service för språk. När du skapar ett projekt för frågor och svar kan du lagra data i din egen Azure Cognitive Search. Visa priser för Azure Cognitive Search.

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att skapa en robot med hjälp av snabbstarter och dokumentation.

Förbättra frågor och svar med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Dokumentation och resurser

Utforska kodexempel

Exempelkod

Anpassningsresurser

Language Studio

Se hur betrodda företag använder språktjänstfunktionen frågor och svar

Accenture underlättar nyanställningar

"QnA Maker enabled Accenture to build corpus at speed to quickly launch an HR chatbot for 100,000-plus people. We were able to leverage QnA Maker and LUIS to build our conversation hierarchy, getting us the best of both."

Sangita Agarwal Managing Director, Human Resources Technology Platforms, Accenture
Accenture

Spanskt telekomföretag skapar digital assistent

"Using Bot Service and Cognitive Services, such as Language Understanding and the Azure QnA Maker API, made it easy for our developers to put an advanced, conversational experience in the hands of our customers very fast."

Antonio Guzman Head of Innovation, Aura, Telefonica
Telefonica

Försäkringskunder interagerar med en AI-chattrobot

"By using Azure Bot Service and Cognitive Services, such as Language Understanding and QnA Maker, we've been able to continue our own Progressive journey of digital innovation, and do it in an agile, fast, and cost-effective way."

Matt White Marketing Manager, Personal Lines Acquisition Experience, Progressive Insurance
Progressiv

Vanliga frågor om funktionen frågor och svar

  • Frågor och svar introducerar flera nya funktioner, inklusive förbättrad relevans med hjälp av en rankningsberäknare för djupinlärning, stöd för ostrukturerade dokument som datakälla, möjlighet att generera exakta svar och komplett regionsstöd.
  • Om du tar bort något i frågor och svar är borttagningen permanent. Detta omfattar bland annat fråga-och-svar-par, filer, webbadresser, kunskapsbaser och Azure-resurser. Se till att exportera kunskapsbasen innan du tar bort någon del av den.
  • Följ anvisningarna i dokumentationen och skapa din robot med frågor och svar.
  • Frågor och svar har stöd för flera språk. Du kan skapa kunskapsbaser på flera språk i en och samma språkresurs.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?