Azure Stack HCI-lösningar

Kör virtuella datorer lokalt och anslut enkelt till Azure med en lösning för hyperkonvergerad infrastruktur (HCI)

När Azure Stack HCI bör användas

Kör arbetsbelastningar från avdelningskontor till gränsen

Uppfyll föränderliga IT-krav hos avdelningskontor, butiker och fältplatser. Distribuera dina containerbyggda gränsarbetsbelastningar och viktiga företagsprogram på virtuella datorer med hög tillgänglighet, och använd Azure Monitor för att få en global vy över systemhälsan.

Stöd för storskaliga implementeringar av virtuella skrivbord

Använd fjärrskrivbordstjänster, virtuella datorer med hög tillgänglighet samt integrerad skalbar lagring som stöd för dina storskaliga virtuella implementeringar. Anslut virtuella skrivbord till lösningen för Azure-uppdateringshantering och kontrollera företagets infrastrukturskonfiguration för virtuella skrivbord i molnet.

Få fördelarna med virtualisering av Microsoft SQL Server

Distribuera och hantera en högpresterande, skalbar SQL Server som körs på en hyperkonvergerad infrastruktur. Kör dina program med hög tillgänglighet och den flexibilitet som virtualisering ger, samtidigt som du använder Azure Backup och Azure Blob Storage för att säkerhetskopiera och återställa organisationens data.

Tillämpa betrodd företagsvirtualisering

Använd virtualiseringsbaserad säkerhet och certifierad maskinvara för att skydda säkerhetskänsliga arbetsbelastningar. När denna betrodda arkitektur ansluts till Azure Security Center aktiveras beteendeanalys och -rapportering så att snabbt föränderliga arbetsbelastningar och hot tas med i beräkningen.

Utskalningslagring

Kombinera oöverträffad lagring och prestanda med validerad maskinvara för att centralisera organisationens filresurser. Synkroniseringsfunktionen för Azure-filer ger samma flexibilitet, prestanda och kompatibilitet som en lokal filserver samtidigt som den byter ut ett föråldrat SAN eller aggregering av filer från flera källor.

Kubernetes för generell användning

Dra nytta av automatisk distribution, skalning och hantering av program i containrar genom att köra ett Kubernetes-kluster i din hyperkonvergerade infrastruktur. Azure Monitor för containrar ger tillgång till en omfattande övervakningsmiljö så att du kan övervaka prestanda och hälsa i dina kluster, från infrastruktur till program.

Varför du bör använda en hyperkonvergerad lösning som utvecklats för Azure

  • Konsolidera traditionella virtuella appar som måste köras lokalt på x86-servrar med specifikationer enligt branschstandard och programvarudefinierade funktioner för beräkning, lagring och nätverk.
  • Få branschledande prestanda för virtuella datorer med Hyper-V- och Storage Spaces Direct-teknik som har inbyggt stöd för NVMe, beständigt minne och nätverksfunktioner med direkt åtkomst till data i en annan dators arbetsminne (RDMA).*
  • Få hög tillgänglighet med inbyggd klustring och distribuerad motståndskraft i program.
  • Hjälper till att skydda appar och data med avskärmade virtuella maskiner, mikrosegmentering i nätverket och inbyggd kryptering för data i vila och under överföring.
  • Hantera med valfri kommandoradsautomatisering eller använd Windows Admin Center.

* Det nya HCI-branschrekordet: 13,7 miljoner IOPS med Windows Server 2019 och beständigt Intel® Optane™ DC-minne.

Läs mer

Anslut sömlöst till Azure för en hybridlösning

Börja använda molnet på ett enkelt sätt för hantering av din hyperkonvergerade infrastruktur med Azure-integrering inbyggd i Windows Admin Center. Du utvecklar lätt molnkunskaper och integrerar dina lokala arbetsbelastningar med:

Azure Arc – gör att du kan distribuera Azure-tjänster överallt samt utökar Azure-hanteringen till valfri infrastruktur.

Azure Site Recovery och Azure Backup – skydda virtuella datorer och använd molnet för haveriberedskap (HA/DR).

Molnvittne – använd Azure för klusterkvorum i redundansklustring.

Azure Monitor – spåra händelser i program, nätverket och infrastrukturen med hjälp av avancerad analys med AI.

Uppdateringshantering – hantera virtuella datorer som körs i Azure Stack HCI.

Använd Microsoft-validerade lösningar

Kom igång snabbt och tillförlitligt med validerade Azure Stack HCI-lösningar som har samma programvarudefinierade funktioner för beräkning, lagring och nätverk som Azure Stack och uppfyller likvärdiga, strikta valideringskrav.

Finns tillgängliga från flera olika maskinvarupartner som erbjuder lösningar på x86-maskinvara med specifikationer enligt branschstandard samt service och support.

Altos
ASUS
Axellio
bluechip
Cisco
DataOn
Dell EMC
Fujitsu
Gigabyte
H3C
Hewlett Packard
Hitachi
Inspur
Lenovo
NEC Solution Innovators
primeLine Solutions
QCT
Secure Guard
Sugon
Supermicro
Tarox
Thomas Krenn
Western Digital
Zstor Open Storage

Så köper du Azure Stack HCI-lösningar

HCI-maskinvarusystem

Köp ett Microsoft-validerat maskinvarusystem (från 2 till 16 noder) från den maskinvarupartner du föredrar.

HCI-programvara

Installera Windows Server 2019 Datacenter Edition och Windows Admin Center med hjälp av dokumentationen för Azure Stack HCI.

Azure-tjänster

Använd ditt Azure-konto för att koppla hanterings- och säkerhetstjänster till virtuella arbetsbelastningar.

Resurser

Användningsfall om HCI – faktablad

Lär dig hur du kör vissa viktiga arbetsbelastningar med Azure Stack HCI.

Hämta nu

Översikt över HCI – faktablad

Lär dig hur Azure Stack HCI kan hjälpa dig igång med din hybridresa.

Hämta nu

Programvaruarkitektur – faktablad

Lär dig om de viktigaste funktionerna bakom Power Azure Stack HCI.

Hämta nu

Kom igång med Azure Stack HCI-lösningar

Azure Stack HCI-katalog