Storage

Mycket skalbar och säker molnlagring för dina data, appar och arbetsbelastningar

Du får en säker molnlagring som skyddar din datainfrastruktur samtidigt som du skapar appar och bättre tjänster åt dina kunder. Integrera lokala data med data i molnet och få viktiga insikter. Skala ut globalt och kör dina mest krävande arbetsbelastningar samtidigt som du uppfyller krav på efterlevnad och sekretess.

Hitta den lagringsprodukt du behöver

Om du vill ... Använd den här
Få en skalbar och säker lagring för dina virtuella datorer Disklagring
Upptäck en mycket skalbar och säker lagring för dina ostrukturerade data Blob Storage
Lagring med låg kostnad för data som används sällan Arkivlagring
Gör fildelningen i molnet säkrare Azure Files
Kör högpresterande och filbaserade arbetsbelastningar i molnet Avere vFXT för Azure
Få säker lagring för meddelandebaserad kommunikation mellan appar Queue Storage
Apparater och lösningar för dataöverföring till Azure och databehandling på gränsenheter Data Box
Skapa kraftfulla filresurser för företagsarbetsbelastningar, inklusive öppen källkod/Linux Azure NetApp Files

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure-lagringsprodukter