Nätverk

Anslut molnbaserad och lokal infrastruktur och tjänster så att dina kunder och användare får bästa möjliga upplevelse

Utveckla din molnstrategi, hybridbaserad eller inte, med nätverkstjänster som bygger på ett av de största stamnäten för fibernätverk. Få ut mesta möjliga av dina Azure-lösningar och dina lösningar som bygger på öppen källkod med hjälp av tillförlitliga prestanda och säkra anslutningar.

Förlita dig på ett globalt nätverk

Bygg ett nätverk i molnet och nå kunder, lokala användare och resurser i global skala.

Distribuera din avancerade nätverksinfrastruktur sömlöst med hjälp av en global Azure-DNS med hög tillgänglighet för dina Azure Virtual Network-resurser. Optimera program över Azure-tillgänglighetszoner och flera regioner med Azure Load Balancer. Skapa skalbara och säkra frontwebbservrar med hög tillgänglighet i Azure via Azure Application Gateway. Accelerera innehållets prestanda och tillgänglighet för dina kunder världen över med Azure Content Delivery Network.

Skydda apparna och infrastrukturen

Ge dina data en säker miljö med fler erbjudanden för efterlevnadscertifiering än vad någon annan molntjänstleverantör har.

Begränsa trafik till resurser och program i ditt virtuella nätverk med nätverkssäkerhetsgrupper. Konfigurera nätverkssäkerhet som en förlängning av programmets struktur och replikera din säkerhetsprincip med programsäkerhetsgrupper. Skydda dina program mot sårbarheter och säkerhetsrisker på webben med en brandvägg för webbprogram. Utöka grundläggande skydd mot hot och DDoS-attacker med Azure DDoS Protection – du får skydd, loggning, aviseringar och telemetri på resursnivå och ger därmed ytterligare skydd för ditt virtuella nätverk mot angrepp.

Få intelligent övervakning av dina resurser

Skapa en övervakningsstrategi för att avgöra effektiviteten hos dina program och resurser.

Få information om prestanda för alla dina program, tjänster och resurser med hjälp av integrerade verktyg och tjänster i Azure såsom Övervakare av nätverksprestanda (NPM), som ingår i Azure Log Analytics-sviten. Övervaka anslutningsmöjligheter från slutpunkt till slutpunkt och prestanda mellan dina olika avdelningar och Azure med hjälp av NPM för Azure ExpressRoute. Spåra prestanda, säkerhet och hälsa för din infrastruktur med verktygen i Azure Monitor. Diagnosticera och åtgärda snabbt problem i nätverket med paketinsamling, analys av flödesloggar och aviseringar i Azure Network Watcher.

Skapa tillförlitliga privata anslutningar

Ge dina molnresurser anslutningsmöjligheter och gör Azure till en naturlig förlängning av ditt befintliga nätverk.

Skapa en privat och snabb nätverksanslutning till Azure med Azure ExpressRoute och dra nytta av ett globalt nätverk som ägs och drivs av Microsoft. Anslut två virtuella Azure-nätverk var som helst utan att behöva använda gatewayer till att sköta anslutningen tack vare peering med virtuella nätverk. Få säker och privat åtkomst till dina Azure-resurser med inbyggda VPN-funktioner i Azure Virtual Network. Du får punkt-till-plats-funktioner och plats-till-plats-alternativ för region till region eller anslutningsmöjligheter till ditt eget datacenter med flera bandbreddsalternativ och support från flera ledande enhetsleverantörer.

Hitta den nätverksprodukt du behöver

Om du vill ... Använd den här
Anslut allt från virtuella datorer till inkommande VPN-anslutningar Virtual Network
Balansera inkommande och utgående anslutningar och förfrågningar till dina program och tjänstslutpunkter Load Balancer
Optimera leveransen från appserverfarmar samtidigt som du förbättrar säkerheten med en brandvägg för webbappar Application Gateway
Använd internet säkert och anslut till Azure Virtual Networks med högpresterande VPN-gateways VPN Gateway
Säkerställ hypersnabba DNS-svar och mycket hög tillgänglighet för alla dina domänbehov Azure DNS
Leverera bandbreddsintensivt innehåll till dina kunder världen över snabbare – från program och lagrat innehåll till direktuppspelad video Content Delivery Network
Skydda dina Azure-appar mot DDoS-attacker Azure DDoS Protection
Fördela trafiken optimalt till tjänster i Azure-regioner globalt, samtidigt som du får hög tillgänglighet och korta svarstider Traffic Manager
Lägg till anslutningar till privata nätverk och använd molntjänster från Microsoft direkt från företagsnätverket, precis som om de låg lokalt i ditt eget datacenter Azure ExpressRoute
Övervaka och diagnostisera tillstånd på nätverksnivå Network Watcher
Inbyggda brandväggsfunktioner med inbyggd hög tillgänglighet och obegränsad skalbarhet i molnet helt utan underhåll Azure Firewall
Anslut säkert verksamhetskontor, återförsäljare och webbplatser med Virtual WAN, en enhetlig WAN-portal som drivs med Azure och Microsofts globala nätverk Virtuellt WAN
Skalbar, säkerhetsförbättrad leveranspunkt för globala, mikrotjänstbaserade webbprogram Azure Front Door
Privat och fullständigt hanterad RDP- och SSH-åtkomst till dina virtuella datorer Azure Bastion
Privat åtkomst till tjänster på Azure-plattformen, och dina data stannar på Microsofts nätverk Azure Private Link
Testa hur ändringar i nätverksinfrastrukturen påverkar dina kunders prestanda. Azure Internet Analyzer

Våra kunder gör underverk med nätverksprodukterna i Azure