Hoppa över navigering

Hantering och styrning

Hantera och skydda hybridmolnresurser med inbyggda verktyg i Azure

Få inbyggda hanterings- och styrningsverktyg i Azure som hjälper systemadministratörer och utvecklare att hålla resurserna skyddade och kompatibla, både lokalt och i molnet. Övervaka infrastruktur och program, tillhandahålla och konfigurera resurser, uppdatera program, analysera hot, säkerhetskopiera resurser, skapa haveriberedskap, tillämpa principer, automatisera processer och hantera kostnader – under hela IT-livscykeln.

Hanteringsverktyg för övervakning

Om du vill ... Använd den här
Gör komponenternas status synlig på Azure-plattformen Azure Monitor
Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet Log Analytics
Använd instrumenteringsprogram för att diagnostisera prestandaproblem Application Insights
Övervaka och diagnostisera nätverksproblem Network Watcher

Hanteringsverktyg för konfiguration

Om du vill ... Använd den här
Automatisera, konfigurera och uppdatera dina resurser Automation
Få anpassade rekommendationer som hjälp att hantera din Azure-miljö Azure Advisor
Distribuera och hantera dina Azure-resurser Azure Resource Manager
Skapa, underhåll och anropa schemalagt arbete för programmen Scheduler
Dirigera inkommande trafik för högre prestanda och bättre tillgänglighet Traffic Manager
Hantera Azure med ett kommandoradsgränssnitt Cloud Shell
Hantera distribuerade lösningar för dina kunder Azure-hanterade program
Anpassa och hantera Azure-miljön Microsoft Azure Portal
Håll koll på dina Azure-resurser, när som helst och var som helst Azure-mobilapp

Hanteringsverktyg för styrning

Om du vill ... Använd den här
Få transparens i kostnaderna för molnresurser Kostnadshantering
Ange principer på olika resurser och övervaka kompatibilitet Azure Policy
Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer Azure Blueprint

Hanteringsverktyg för säkerhet och skydd

Om du vill ... Använd den här
Säkerhetskopiera resurser och skydda dig mot dataförlust Azure Backup
Tillhandahåll högtillgängliga, virtuella datorer med inbyggd haveriberedskap Azure Site Recovery
Skydda resurser och skydda dig mot hot Säkerhetscenter

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure-hanteringsverktyg

Ledande universitet på Nya Zeeland frigör IT-support för innovation med molnhantering

"In the past, if we had a web app that was performing poorly, we would’ve hired an outside vendor to help us. But by using our new monitoring tools, we’re able to get quickly to the root of the problem ourselves. And whenever we make a change, we can monitor it in real time to see the effect. That creates a lot of confidence in our team."
Harry Faas, Associate Director of Business Systems Support

Byggbolag byter till säkerhetskopieringstjänst i molnet för att skydda data bättre till lägre kostnad

"Even with the cost of adding a Data Protection Manager server to each jobsite, Azure Backup is cheaper than our previous solution—one quarter the cost. The savings increase with every gigabyte of data we add."
Chris Palmer, Solution Architect

Försäkringsbolag förbereder sig för det värsta med full haveriberedskap i molnet

"By using Azure Site Recovery, we are there for our customers when they need us most. If disaster strikes, instead of our business being disabled for three to five days, we can be running again in minutes, with maximum data loss of less than 30 seconds."
Mauricio Caneda, Senior Vice President och Chief Information Officer

Resurser