Hantering och styrning

Hantera och skydda hybridmolnresurser med inbyggda verktyg i Azure

Få inbyggda hanterings- och styrningsverktyg i Azure som hjälper systemadministratörer och utvecklare att hålla resurserna skyddade och kompatibla, både lokalt och i molnet. Övervaka infrastruktur och program, tillhandahålla och konfigurera resurser, uppdatera program, analysera hot, säkerhetskopiera resurser, skapa haveriberedskap, tillämpa principer, automatisera processer och hantera kostnader – under hela IT-livscykeln.

Hanteringsverktyg för övervakning

Om du vill Använd den här
Gör komponenternas status synlig på Azure-plattformen Azure Monitor
Övervaka och diagnostisera nätverksproblem Network Watcher

Hanteringsverktyg för konfiguration

Om du vill Använd den här
Automatisera, konfigurera och uppdatera dina resurser Automation
Få anpassade rekommendationer som hjälp att hantera din Azure-miljö Azure Advisor
Distribuera och hantera dina Azure-resurser Azure Resource Manager
Gör det enklare att flytta flera resurser mellan Azure-regioner Azure-resursflyttare
Skapa, underhåll och anropa schemalagt arbete för programmen Scheduler
Dirigera inkommande trafik för högre prestanda och bättre tillgänglighet Traffic Manager
Hantera Azure med ett kommandoradsgränssnitt Cloud Shell
Hantera distribuerade lösningar för dina kunder Azure-hanterade program
Anpassa och hantera Azure-miljön Microsoft Azure Portal
Håll koll på dina Azure-resurser, när som helst och var som helst Azure-mobilapp
Hjälper tjänstleverantörer att hantera kunder i stor skala och med precision Azure Lighthouse

Hanteringsverktyg för styrning

Om du vill Använd den här
Få transparens i kostnaderna för molnresurser Kostnadshantering + fakturering
Ange principer på olika resurser och övervaka kompatibilitet Azure Policy
Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer Azure Blueprint

Hanteringsverktyg för säkerhet och skydd

Om du vill Använd den här
Säkerhetskopiera resurser och skydda dig mot dataförlust Azure Backup
Tillhandahåll högtillgängliga, virtuella datorer med inbyggd haveriberedskap Azure Site Recovery
Skydda resurser och skydda dig mot hot Säkerhetscenter

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure-hanteringsverktyg

Resurser