Hoppa över navigering

Sakernas Internet (IoT)

Ta IoT till valfri enhet och plattform utan att göra ändringar i infrastrukturen

Anslut dina enheter till molnet med flexibla IoT-lösningar som integreras med din befintliga infrastruktur. Samla in data du inte visste att du hade och få värdefull kunskap som gör att du kan förbättra kundupplevelsen och generera nya intäktsvägar.

Hitta de Sakernas Internet-produkter du behöver

Om du vill ... Använd den här
Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar IoT Hub
Utöka intelligensen från molnet till dina gränsenheter IoT Edge
Skapa nästa generation IoT-lösningar för spatial intelligens Azure Digital Twins
Anslut MCU-enheter på ett säkert sätt från enheten direkt till molnet Azure Sphere
Använd säkra och platsbaserade API:er och ge dina IoT-lösningar ett geospatialt sammanhang Azure Maps
Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala Event Grid
Utforska och analysera IoT-tidsseriedata direkt Time Series Insights
Kör analys av dataströmmar från miljontals IoT-enheter i realtid Stream Analytics
Skala ut din datalagring omedelbart med en databastjänst för flera olika modeller Azure Cosmos DB
Automatisera åtkomsten till och användningen av data mellan olika moln utan att skriva kod Logic Apps

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Sakernas Internet-produkter i Azure

Rolls-Royce och Microsoft samarbetar och skapar nya, digitala funktioner

"With the increase in the volume and velocity of data that we’re looking at, Microsoft Azure IoT Suite has a key part to play in our ability to reliably aggregate data across our customers’ fleets."
Richard Beesley: Senior Enterprise Architect Data Services

Sandvik Coromant kombinerar både mänsklig och digital intelligens i en lösning för förutsägelseanalys

"With the solution we have developed with Microsoft, we use the Azure IoT Suite to bring real-time, high-frequency machine data into the cloud and analyze it using Machine Learning algorithms from Cortana Intelligence to optimize the process. The power of these cloud-based services enable us to set up predictive maintenance schedules and set alarms so that we can take a machine offline before it fails."
Nevzat Ertan, Chief Enterprise Architect och Senior Manager

Experter på olja och gas använder maskininlärning till att distribuera förutsägelseanalys till gränsen

"One clear business benefit is operator efficiency. By proactively identifying pump problems through edge analytics, companies reduce unplanned downtime, which decreases costs, increases production, and increases the agility of maintenance services."
Fahd Saghir: Industry Solutions Manager (Upstream O and G)