Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

Säkra åtkomsten till dina resurser med Azures identitets- och åtkomsthanteringslösningar.

Skydda program och data mot yttervärlden med Azures identitets- och åtkomsthanteringslösningar. Skydda mot bedrägliga inloggningsförsök och säkra autentiseringsuppgifterna med riskbaserade åtkomstkontroller, identitetsskyddsverktyg och starka autentiseringsalternativ – utan att störa produktiviteten.

Hitta den identitetsprodukt du behöver

Om du vill ... Använd den här
Tillhandahåll identitets- och åtkomsthantering för moln- och hybridmiljöer Azure Active Directory
Hantera och skydda kundernas identiteter och åtkomst till molnet med hjälp av IAM-säkerhetsfunktioner Azure Active Directory B2C
Anslut virtuella datorer i Azure till en domän utan att distribuera domänkontrollanter Azure Active Directory Domain Services

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azures identitetsprodukter

Läs mer

Hitta program för identitets- och åtkomsthantering på Azure Marketplace.