Hoppa över navigering

Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

Säkra åtkomsten till dina resurser med Azures identitets- och åtkomsthanteringslösningar.

Skydda program och data mot yttervärlden med Azures identitets- och åtkomsthanteringslösningar. Skydda mot bedrägliga inloggningsförsök och säkra autentiseringsuppgifterna med riskbaserade åtkomstkontroller, identitetsskyddsverktyg och starka autentiseringsalternativ – utan att störa produktiviteten.

Hitta den identitetsprodukt du behöver

Om du vill Använd den här
Tillhandahåll identitets- och åtkomsthantering för moln- och hybridmiljöer Azure Active Directory
Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet Azure Active Directory External Identities
Anslut virtuella datorer i Azure till en domän utan att distribuera domänkontrollanter Azure Active Directory Domain Services

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azures identitetsprodukter

Läs mer

Hitta program för identitets- och åtkomsthantering på Azure Marketplace.