Analyser

En mängd olika lösningar som omvandlar dina data till beslutsunderlag

Om du ska få ut maximalt av dina stordata behöver du analyslösningar som är snäppet vassare än de vanliga programmen för databearbetning. Azure har en mängd lösningar för stordata som hjälper dig att samla in, bearbeta, analysera och visualisera data oavsett volym eller hastighet, så att du kan upptäcka nya möjligheter och anpassa dig snabbt.

Hitta den analysprodukt du behöver

Om du vill... Använd den här
Ett helt hanterat och flexibelt informationslager med säkerhet på alla nivåer utan extra kostnad SQL Data Warehouse
En helt hanterad, snabb och enkel Apache® Spark™-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner som är optimerad för Azure Azure Databricks
En helt hanterad Hadoop- och Spark-molntjänst för ditt företag som backas upp av ett SLA på 99,9 % HDInsight
En dataintegreringstjänst för organisering och automatisering av flytt och transformering av data Data Factory
Öppen och elastisk AI-utveckling i och utanför molnet Maskininlärning
Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter Azure Stream Analytics
En helt hanterad analystjänst on-demand där du betalar per jobb, med säkerhet, granskningsfunktioner och support i företagsklass Data Lake Analytics
Analysmotor i företagsklass som tjänst Azure Analysis Services
En telemetriintegreringstjänst i hyperskala som samlar in, omvandlar och lagrar flera miljoner händelser Event Hubs
Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning Azure Data Explorer

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure-analysprodukter