Azure-utgiftsgräns – Så här fungerar det och så här aktiverar eller tar du bort utgiftsgränsen

Använd Azure utan oro

För att du inte ska behöva betala om du råkar använda mer än det som ingår i erbjudandet har vi lagt till en utgiftsgräns. Alla nya kunder som registrerar sig för utvärderingserbjudandet eller erbjudanden som innefattar krediter i flera månader kommer nu, som standard, ha utgiftsgränsen aktiverad med värdet $0. Det går inte att ändra värdet. Det är alltid 0. Utgiftsgränsen är inte tillgänglig för prenumerationstyper som prenumerationer och åtagandeprenumerationer enligt principen Betala per användning. Mer information finns i den fullständiga listan med Azure-erbjudanden och tillgänglighet för utgiftsgränsen.

Observera: Erbjudanden som omfattar krediter i flera månader är Månadskredit för Visual Studio-prenumeranter, MSDN-förmånen, Microsoft Partner Network Cloud Essentials-programmet och så vidare.

Viktigt: Det finns scenarier när det inte passar att aktivera utgiftsgränsen.

Vad händer när jag når utgiftsgränsen?

När din användning leder till avgifter som överstiger månadsbeloppen som ingår i erbjudandet inaktiveras tjänsterna som du har distribuerat under resten av faktureringsmånaden. Molntjänster som du har distribuerat tas till exempel bort från produktionen och dina virtuella Azure-datorer stoppas och frigörs. För att förhindra att dina tjänster inaktiveras kan du välja att ta bort din utgiftsgräns. När dina tjänster är inaktiverade är data i dina lagringskonton och databaser tillgängliga i skrivskyddat läge för administratörer. I början av nästa faktureringsmånad aktiveras prenumerationen igen om erbjudandet omfattar krediter i flera månader, och du kan återigen distribuera dina molntjänster och få full åtkomst till dina lagringskonton och databaser.

Om du använder vår kostnadsfria utvärdering kan du när som helst inom 90 dagar efter att du har nått din utgiftsgräns återaktivera prenumerationen och uppgradera den automatiskt till vårt standarderbjudande enligt modellen Betala per användning.

Du får meddelanden så snart du når utgiftsgränsen för ditt erbjudande. Logga in i Azures kontocenter, klicka på KONTO och sedan på prenumerationer. Då ser du meddelanden om prenumerationer som har nått utgiftsgränsen.

Saker som du debiteras för även om du har aktiverat en utgiftsgräns

Observera att vissa Azure-tjänster och Marketplace-köp kan medföra ytterligare kostnader i enlighet med betalningsmetoden (kopia), även om en utgiftsgräns har angetts. Exempel är Visual Studio-licenser, Azure Active Directory Premium, supportavtal och de flesta varumärkestjänster från tredje part som säljs via Marketplace.

När utgiftsgränsen inte ska användas

Utgiftsgränsen kan hindra dig från att distribuera eller använda vissa Marketplace- och Microsoft-tjänster. Här följer några exempel på när du bör ta bort utgiftsgränsen för din prenumeration.

  • Du planerar att distribuera avbildningar från första part, till exempel Oracle och tjänster som Visual Studio Team Services. Detta får till följd att du överstiger utgiftsgränsen nästan direkt och gör att din prenumeration inaktiveras.
  • Du har tjänster som inte får avbrytas.
  • Du har tjänster och resurser med inställningar, till exempel virtuella IP-adresser, som du inte vill förlora. Dessa inställningar förloras när tjänsterna och resurserna frigörs.

Ta bort utgiftsgränsen

Du kan ta bort utgiftsgränsen när som helst så länge det finns en giltig betalningsmetod som är kopplad till prenumerationen. För erbjudanden som har krediter i flera månader kan du även återaktivera utgiftsgränsen i början av nästa faktureringsperiod.

Om du vill ta bort utgiftsgränsen följer du dessa anvisningar:

  1. Logga in i Azures kontocenter
  2. Välj en prenumeration.
  3. Om prenumerationen är inaktiverad på grund av att utgiftsgränsen har uppnåtts, klickar du på det här meddelandet: ”Utgiftsgränsen har nåtts för prenumerationen och har inaktiverats för att förhindra att avgifter tas ut.” Annars klickar du på Ta bort utgiftsgräns i området PRENUMERATIONSSTATUS.
  4. Välj ett alternativ som passar dig.
Alternativ Verkan
Ta bort utgiftsgränsen på obestämd tid Tar bort utgiftsgränsen utan att den aktiveras automatiskt vid början av nästa debiteringsperiod.
Ta bort utgiftsgränsen för den aktuella debiteringsperioden Tar bort utgiftsgränsen så att den nollställs automatiskt vid början av nästa faktureringsperiod.