Använda arbetskonton med en Visual Studio-prenumeration

Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor och svar

Allmänt

 • Arbetskonto är ett konto som skapas av en organisations administratör för att ge en medlem i organisationen åtkomst till alla Microsoft-molntjänster, t.ex. Microsoft Azure, Microsoft Intune och Office 365. Ett arbetskonto kan vara en användares e-postadress till arbetet, t.ex. username@orgname.com, när en organisation samkör eller synkroniserar sina Active Directory-konton med Azure Active Directory. Information om processen att administrera arbetskonton med organisationens administratör finns i Hur ser processen ut för att administrera arbetskonton till berättigade organisationsmedlemmar? .

  Microsoft-konto, som skapas av användaren för personlig användning, är det nya namnet på det som tidigare kallades ”Windows Live ID”. Microsoft-kontot är kombinationen av en e-postadress och ett lösenord som användaren använder för att logga in på alla kundorienterade Microsoft-produkter och molntjänster, som Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN, Windows Phone och Xbox LIVE. Om en användare använder en e-postadress och ett lösenord för att logga in på dessa eller andra tjänster så har användaren redan ett Microsoft-konto, men användaren kan också registrera sig för en ny tjänst när som helst.

 • Du måste använda ett Microsoft-konto för att aktivera din Visual Studio-prenumeration, men sedan kan du länka dina förmåner till ditt arbetskonto via portalen Mitt konto. Du får samma fördelsnivå oavsett om du använder ett arbetskonto eller ett Microsoft-konto.

 • Organisationer med Visual Studio-prenumerationer som behöver flexibilitet att överföra Microsoft Azure-fördelar mellan olika anställda i samma organisation. Detta är relevant för organisationer som oroar sig för att en MSDN-prenumerant i deras organisation, som skapar Microsoft Azure-tillgångar under ett Microsoft-konto, kan utgöra en affärsrisk när personen som använder det Microsoft-kontot lämnar företaget. För att Microsoft Azure-fördelar ska kunna överföras till en annan person krävs det att den personen också har en associerad MSDN-licens.

 • Nya eller befintliga Visual Studio-prenumeranter som ännu inte har aktiverat sin Microsoft Azure MSDN-förmån kan aktivera den med ett arbetskonto via portalen Mitt konto.

  Om du redan har aktiverat din Microsoft Azure-fördel och vill överföra prenumerationen från ditt Microsoft-konto till ditt arbetskonto kontaktar du kundsupporten för Microsoft Azure .

Processer

  1. Administratören registrerar sig som en organisation för en Microsoft-molntjänst som Microsoft Azure, Microsoft Intune eller Office 365.
  2. En molnbaserad klientorganisation tillhandahålls automatiskt i Azure Active Directory för att representera organisationen.
  3. När klientorganisationen har tillhandahållits utfärdar administratören arbetskonton till alla medlemmarna.
 • Visual Studio-prenumeranter kan aktivera sin Microsoft Azure-förmån med ett arbetskonto genom att följa stegen nedan:

  1. Navigera till Mitt konto (du uppmanas då att logga in med ditt Microsoft-konto).
  2. I ”Prenumerationsförmåner” under ”Microsoft Azure” väljer du ”Länka till ditt arbetskonto”.
  3. Ange ett arbetskonto (t.ex. användarnamn@orgnamn.com) och välj ”Länka”.
  4. Välj ”Aktivera Microsoft Azure” och logga in med ditt arbetskonto.
 • Arbetskontot aktiveras när användaren slutför stegen som beskrivs i svaret på ”Hur kan berättigade Visual Studio-prenumeranter skapa en MDSN Microsoft Azure-prenumeration?”. Detta verifierar arbetskontot och garanterar att användaren som har tillgång till fördelen är den person som har tilldelats förmånen.

 • När en anställd lämnar en organisation och det associerade kontot tas bort från Azure Active Directory inaktiveras användarens arbetskonto automatiskt. Om du vill överföra tillgångarna under den inaktiverade MSDN Azure-prenumerationen till en annan Visual Studio-prenumerant inom organisationen kan organisationens administratör kontakta kundsupporten för Microsoft Azure för att överföra ägarskapet för det inaktiverade kontot.

  Obs! När en användares arbetskonto inaktiveras avbryts inte personens Visual Studio-prenumeration. Information om hur du tar bort MSDN-prenumerationen för en anställd som lämnar organisationen finns i hjälpen om volymlicensieringsadministration.

 • Organisationer bör implementera en tydlig policy som kräver att Visual Studio-prenumeranter använder sina arbetskonton.

 • Med en tydlig policy och vägledning kan organisationer minska sannolikheten att detta inträffar, men det går inte att förhindra det helt.