Fakturering för Azure

Du kan skicka en begäran om att betala med faktura genom att kontakta oss via webbplatsen. När din ansökan har godkänts får du instruktioner om hur du konfigurerar prenumerationen för fakturabetalning. *

Innan du börjar:

Ha följande information nära till hands:

 • Ditt namn
 • Är du ny eller befintlig Azure-kund?
 • Microsoft-konto, kallas också Windows Live-ID (det som hör till ditt Azure-konto)
 • Företag
 • Företagets webbplats
 • Primär e-postadress
 • Faktureringsadress
 • Land
 • Telefonnummer

Ansök via webbplatsen:

Följ dessa steg för att skicka en supportbegäran om fakturabetalning:

 1. Skicka en supportförfrågan genom att klicka här och ange inloggningsinformationen för ditt Microsoft-konto.
 2. Klicka på ikonen Help + Support (Hjälp + support).
 3. Klicka på New Support Request (Ny supportförfrågan).
 4. Välj Billing (Fakturering) på menyn Issue Type (Problemtyp).
 5. Om du har en Azure-prenumeration väljer du prenumerationen på menyn Prenumeration.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Välj alternativet Pay by Invoice (Betala med faktura) på menyn Problem Type (Problemtyp).
 8. Ange eventuell ytterligare information i det obligatoriska fältet Details (Detaljer) och klicka på knappen Next (Nästa).
 9. Fyll i din kontaktinformation och klicka på Create (Skapa).

* Eventuellt krävs en kreditkontroll beroende på kreditbeloppet. I så fall får du en kreditkontrollansökan från kundsupporten. Det kan ta 5–7 arbetsdagar att behandla din kreditansökan efter att den har skickats.