Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Microsoft Azure Hybrid Use Benefit

Flytta till molnet billigare med din befintliga Windows Server-licens och Software Assurance

Du kan nu flytta dina befintliga Windows Server-licenser till Azure och dra nytta av stora besparingar när du utökar ditt datacenter till molnet

Börja kostnadsfritt

Har du redan ett Azure-konto? Kom igång

Spara mycket

Med Azure Hybrid Use Benefit kan du använda lokala Windows Server-licenser som inkluderar Software Assurance för att få specialpris på nya virtuella Windows Server-datorer i Azure, oavsett om du bara flyttar lite arbetsbelastning eller hela ditt datacenter.

Årlig kostnad enligt basberäkningspriset för en virtuell dator på Azure med Software Assurance är normalt 45 % billigare än en jämförbar virtuell Windows Server-dator

Här är ett exempel på hur mycket du kan spara på att köra Windows Server på Azure med Azure Hybrid Use Benefit. När du använder lokala Windows Server-licenser med Software Assurance betalar du endast basberäkningspriset.

* Besparing baserat på en D2-instans i regionen USA, Öst 2, årlig prissättning per timme från och med 27 juli 2016 som inkluderar kostnaden för Software Assurance. Priserna kan komma att ändras.

Börja spara idag

  1. Fastställ behörighet
    För varje Windows Server-tvåprocessorlicens med Software Assurance kan du köra två virtuella maskiner med upp till åtta kärnor vardera, eller en virtuell dator med upp till 16 kärnor, för det lägre priset.
  2. Ladda upp avbildningsfilerna
    Använd Windows PowerShell för att skapa alla virtuella Windows Server-datorer lokalt, flagga dem för Azure Hybrid Use Benefit och ladda upp dem till Azure.
  3. Se hur dina besparingar ökar
    Dina kostnader kommer att beräknas utifrån basberäkningspriset.

Lär dig om förutsättningar, få vägledning om hur du distribuerar virtuella Windows Server-datorer steg-för-steg och dra nytta av den här licensieringsförmånen.