Vanliga frågor och svar om Azure Database-debitering

Du har frågor. Vi har svar.

Hur visas databaskostnaden på fakturan?

Varje databas faktureras i multipler av databasenheter (DU) och varje faktureringsenhet motsvarar $9.99 per månad. I följande tabell visas antalet faktureringsenheter för olika databasstorlekar.

DATABASSTORLEK DATABASENHETER
(VARJE DU = $9.99)
0 till 100 MB 0,5 DU
100 MB till 1 GB 1 databasenhet (DU)
1 GB till 10 GB 1 DU för första GB
0,4 DU för varje ytterligare GB
10 GB till 50 GB 4,6 DU för första 10 GB
0,2 DU för varje ytterligare GB
50 GB till 150 GB 12,6 DU för de första 50 GB
0,1 DU för varje ytterligare GB