Hoppa över navigering

Visual Studio Team Services priser

Prismodellen för Visual Studio Team Services är flexibel, vilket gör det möjligt att anpassa lösningen efter just dina behov. Prissättningen bygger på följande:

 • Antal användare i ditt team. Observera att intressenter och aktiva Visual Studio-prenumeranter inte räknas eftersom de kan läggas till i ditt Team Services-konto utan extra kostnad.
 • Extrafunktioner ("tillägg") som är tilldelade till vissa användare. Observera att många av tilläggen är kostnadsfria och kan laddas ned från Visual Studio Marketplace.
 • Extrafunktioner som ditt team behöver, till exempel Build and Release.

Om du vill få en uppskattning av totalkostnaden utifrån dina behov använder du priskalkylatorn.

Priser för användare

VSTS-användare (Basic-nivån)
Användare som behöver tillgång till kontinuerlig integrering, versionskontroll, agil planering och andra tjänster.
Första 5 användare –Kostnadsfri
Användare 6 till 10-$- var
Användare 11 till 100-$- var
Användare 101 till 1000-$- var
Användare 1,001 och över –$- var

*Pris per månad
Intressenter
För användare som behöver lägga till och redigera arbetsobjekt och buggar. Ger även en översikt över instrumentpaneler, kvarvarande uppgifter och kanban-kort.
Ingår i ditt Team Services-konto utan extra kostnad.
Aktiva Visual Studio-prenumeranter

Gäller användare som redan har betalat för följande prenumerationer:

Ingår i ditt Team Services-konto utan extra kostnad.

Extrafunktioner för dina användare

Test Manager $-/användare
*Pris per månad
Pakethantering Första 5 användare –Kostnadsfri
Användare 6 till 100-$- var
Användare 101 till 1000-$- var
Användare 1 001 och över –$- var

*Pris per månad

Extrafunktioner för ditt team

Värdbaserade pipelines i Build and Release Kostnadsfri–1 pipeline, begränsad till 240 minuter*
30-minut maximum varaktighet för enskilt jobb

Eller

$-/pipeline
360-minut maximum varaktighet för enskilt jobb
Privata pipelines i Build and Release 1 pipeline–Kostnadsfri
1 pipeline per aktiv Visual Studio Enterprise-prenumerant
$-/pipeline för ytterligare pipelines
Molnbaserat belastningstest Första 20 000 virtuella användarminuter (VUM)–Kostnadsfri
$-/VUM för 20 001-2 miljoner VUM
$-/VUM för 2 000 001-10 miljoner VUM
$-/VUM för användning över 10 miljoner VUM/månad

*Priset per minut utöver 240 minuter är $0.05/min för nästföljande 20 timmar/månad och sedan $0.01/min för användning utöver 20 timmar/månad.

Support och serviceavtal

 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Visual Studio Team Services för betalande användare för åtkomst till det tillhörande Visual Studio Team Services-kontot.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för körning av byggen och publiceringar med Visual Studio Team Services-tjänsten Build & Release.
 • Vi garanterar minst 99,9% tillgänglighet för att köra byggen med byggtjänsten Visual Studio Team Services.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för att köra belastningstest med den tjänsten för molnbaserat belastningstest i Visual Studio Team Services.
 • Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel.
 • Ladda ned Visual Studio Team Services-serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • Många kunder börjar med att skapa ett kostnadsfritt Visual Studio Team Services-konto direkt på visualstudio.com vilket innebär att kontot begränsas till endast kostnadsfria tjänster. Om du vill köpa Visual Studio VSTS-användare eller ytterligare tjänster måste du ställa in faktureringen för ditt Visual Studio Team Services-konto.

 • Månadskrediten kan inte användas för Visual Studio Team Services-köp, men du kan använda den här Azure-prenumeration för fakturering. Du behöver bara konfigurera en betalningsmetod och ta bort $0 utgiftstaket. Läs mer om Azure-månadskrediter för Visual Studio-prenumeranter.

 • Ja, dina förskottsbetalningar kan tillämpas på alla Visual Studio Team Services-avgifter förutom tredjepartstillägg som erbjuds i Visual Studio Marketplace. Tredjepartstillägg faktureras separat.
 • Alla avgifter visas på nästa månadsfaktura. Avgifterna baseras på antalet användare och Build and Deployment-agenter som du har valt att köpa under månaden plus den faktiska användningen av Build (XAML) eller molnbaserat belastningstest när du har förbrukat de kostnadsfria delar som ingår i tjänsten. De kostnadsfria delarna av Build (XAML) och molnbaserat belastningstest nollställs den första dagen i månaden, oavsett faktureringsmånad.

 • Att ta bort en användare påverkar i sig inte avgifterna. Du måste även minska antalet betalda användare via den klassiska Microsoft Azure-portalen. När du har minskat antalet där börjar ändringen gälla från nästa påbörjade månad.

 • Du kan köpa Visual Studio VSTS-användare och ytterligare tjänster i den klassiska Microsoft Azure-portalen. Visual Studio-prenumerationer och Visual Studio Team Services-tillägg köps via Visual Studio Marketplace.

 • Du bestämmer själv om vi ska debitera ditt konto för Build (XAML) och molnbaserat belastningstest och kan själv sätta en användningsgräns. Ditt konto är som standard inställt på att bara tillåta kostnadsfri användning. Du måste uttryckligen aktivera debitering från den klassiska Microsoft Azure-portalen.

 • När du köper en Visual Studio VSTS-användare under en kalendermånad beräknas avgifterna baserat på antalet återstående dagar under månaden. När du minskar antalet betalda användare på kontot börjar ändringen gälla i början av nästkommande månad.

 • Ja. Aktiva Visual Studio Enterprise-prenumeranter får en privat pipeline för Team Services-konton som de är medlemmar i. Du kan se att en privat pipeline per Visual Studio Enterprise-prenumerant har lagts till under ditt Team Services-konto. Klicka på Inställningar och gå till sidan för Build and Release. Läs mer om privata pipelines.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Visual Studio Team Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Skapa ditt kostnadsfria Visual Studio Team Services-konto

Kostnadsfritt konto