Priser för Visual Studio Codespaces

Med Visual Studio Codespaces kan du skapa kraftfulla utvecklingsmiljöer i molnet som du kommer åt via Visual Studio Code eller ett webbläsarbaserat redigeringsprogram.

Prisinformation

Med Visual Studio Codespaces kan du både skapa helt hanterade molnutvecklingsmiljöer och registrera lokalt hanterade utvecklingsmiljöer i tjänsten.

Miljöer med egen värd kostar ingenting.

Molnbaserade miljöer kan vara i tillståndet Suspended (Inaktiverad) eller Active (Aktiv) och debiteras två typer av kostnader – lagring och beräkning. Lagringskostnader debiteras för hela livslängden för en miljö (dvs. från det datum då du skapar den tills du tar bort den).

Lagringskostnader för alla instanstyper är $-/timme.

Beräkningskostnader debiteras för en miljö som är i ett ”aktivt” läge. Beräkna kostnader för varje instanstyp i tabellen nedan:

Instanstyp Ungefärlig kostnad för körning per timme *
Basic (2 kärnor, 4 GB RAM, 64 GB SSD) $-
Standard (4 kärnor, 8 GB RAM, 64 GB SDD) $-
Premium (8 kärnor, 16 GB RAM, 64 GB SDD) $-
* Mer exakta kostnadsberäkningar finns i Azures priskalkylator

Några prisexempel för vanliga scenarier under en månad med 730 timmar:

Scenario Instanstyp Aktiva timmar Totalt antal timmar Ungefärlig kostnad
Granska en pull-begäran Basic 2 2 $-
Oregelbunden användning av en arbetsbelastning med tung databehandling Premium 40 730 $-
Utveckling på heltid Standard 100 730 $-
Vilande projekt (oanvänd, inaktiverad miljö) Standard 0 730 $-

Obs! På din Azure-faktura finns de priser som visas i miljöenheter. Priserna ovan omvandlas till lokal valuta och bör överensstämma med din användning där en miljöenhet är $-.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

  • I en miljöenhet sammanräknas kostnader för databehandling, IP, nätverk, ögonblicksbilder och diskar. Miljöinstanser i Visual Studio faktureras per timme enligt en basuppsättning miljöenheter som beror på miljöns storlek. En Visual Studio-miljö på standardnivå har ett annat baspris för miljöenheterna än en Visual Studio-miljö på premiumnivå eftersom kostnaderna för databehandling, IP, nätverk, ögonblicksbilder och diskar är annorlunda.
  • Under skapandet kan du ange en tidsperiod (t.ex. 5 minuter, 2 timmar) efter vilken miljön kommer att inaktiveras om det inte finns någon anslutning. Du kan också inaktivera en miljö från portalen. När en miljö har inaktiverats debiteras du bara för lagring tills miljön tas bort eller görs aktiv igen.
  • Tiden mäts i sekunder, så du faktureras för 6 minuter och 45 sekunder aktiv tid.
  • Ja, en molnbaserad miljö debiteras lagringskostnader tills du tar bort den.
  • Ja, du kan använda Azure-krediter från din Visual Studio Subscription, ditt kostnadsfria Azure-konto eller andra berättigade program för Visual Studio Codespaces-användning.
  • Som standard etablerar Visual Studio Codespaces helt hanterade miljöer som körs i Azure. De här miljöerna har molnets alla fördelar (de är bland annat alltid tillgängliga, går snabbt att skapa och kan skalas ut). Du kan dock också registrera en egen fysisk eller virtualiserad miljö inom ramen för din Visual Studio Codespaces-prenumeration. På så sätt kan du få tillgång till fördelarna med Visual Studio Codespaces (som att kunna använda det webbaserade redigeringsprogrammet) samtidigt som du använder din befintliga och specialiserade infrastruktur.
  • Dokumentationen för Visual Studio Codespaces innehåller ett komplett avsnitt med vanliga frågor och svar för Visual Studio Codespaces.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Visual Studio Codespaces

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator