SLES for HPC Priority Virtual Machines Scale Sets Pricing

Skala automatiskt virtuella datorer med hög tillgänglighet

Med Virtual Machine Scale Sets, skalningsuppsättningar för virtuella datorer, kan du lätt distribuera och hantera identiska virtuella datorer som en uppsättning och därmed enkelt utveckla höggradigt skalbara program. Virtual Machine Scale Sets bygger på Azure Resource Manager-distributionsmodellen med Azures funktioner för automatisk skalning och belastningsutjämning, och har stöd för Windows, Linux, anpassade avbildningar och tillägg.

Virtual Machine Scale Sets är för närvarande tillgängligt för alla storlekar av virtuella datorer som stöds av virtuella Windows- och Linux-datorer. Du debiteras endast för de beräkningsinstanser du väljer, samt övriga underliggande infrastrukturresurser som förbrukas, till exempel lagring och nätverk. Inga ytterligare avgifter debiteras för själva Virtual Machine Scale Sets-tjänsten. Standardavgifter för utgående trafik tillkommer.

Generellt syfte

Balanserat förhållande mellan processor och minne. Utmärkt för tester och utveckling, små till mellanstora databaser och webbservrar med låg till medelhög trafik.

Bs-serien

Bs-serien är ekonomiska virtuella datorer som tillhandahåller lågkostnadsalternativ för arbetsbelastningar som vanligtvis körs på en låg till medelhög CPU-prestandabaslinje, men som ibland behöver kunna tillhandahålla avsevärt högre CPU-prestanda när behovet ökar. För de här arbetsbelastningarna krävs det inte att all processorkraft används hela tiden, men ibland behövs det mycket kraft för att slutföra vissa uppgifter snabbt. Många tillämpningar som servrar för utveckling och testning, webbservrar med låg trafiknivå, små databaser, mikrotjänster, servrar för konceptvalidering, kompileringsservrar och kodlagringsplatser passar den här modellen.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
B1LS 1 0,5 GiB 4 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B1S 1 1 GiB 4 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B1MS 1 2 GiB 4 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B2S 2 4 GiB 8 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B2MS 2 8 GiB 16 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B4MS 4 16 GiB 32 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B8MS 8 32 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B12MS 12 48 GiB 96 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B16MS 16 64 GiB 128 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte
B20MS 20 80 GiB 160 GiB – – Tom $- $- $- – – Tom Gäller inte

Av2 Standard

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Av2-serien.

D2a – D96a v4

De virtuella datorerna i Da v4-serien baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Dav4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD-disklagring väljer du Das v4 för de virtuella datorerna.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64a v4 64* 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D96a v4 96* 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte

* De virtuella datorerna med 48, 64 respektive 96 vCPU:er för Da v4-serien är i förhandsversion. Registrera dig här om du vill begära åtkomst.

D2as – D96as v4

De virtuella datorerna i Das v4-serien har stöd för Premium SSD-disklagring och baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Das v4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och faktureringsmätarna för de virtuella Das v4-datorerna är samma som för de virtuella datorerna i Da v4-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64as v4 64* 256 GiB 512 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D96as v4 96* 384 GiB 768 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte

* De virtuella datorerna med 48, 64 respektive 96 vCPU:er för Das v4-serien är i förhandsversion. Registrera dig här om du vill begära åtkomst.

D2-64 v3 – den senaste generationen

D2-64 v3-instanser är den senaste generationen med hypertrådar för generell användning som körs på processorerna 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) och 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell). Med Intel Turbo Boost Technology 2.0 kan Dv3 uppnå upp till 3,5 gigahertz (GHz). Storlekarna i Dv3-serien erbjuder en kombination av virtuella processorer, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte

D2s-64s v3 – senaste generationen

Dsv3-serien har stöd för Premium Storage och är den senaste generationen med hypertrådar för generell användning som körs på processorerna 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) och 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell). Med Intel Turbo Boost Technology 2.0 kan Dsv3 uppnå upp till 3,5 gigahertz (GHz). Storlekarna i Dsv3-serien erbjuder en kombination av virtuella processorer, minne och temporär lagring som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och debiteringsmätarna för virtuella datorer för Dsv3-storlekar är samma som för Dv3-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte

D1-5 v2

Instanserna i D1-5 v2 är antingen baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3-processorer (Haswell) eller 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processorer (Broadwell) och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Instanser i D1–5 v2 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte

DS1-S5 v2

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Dsv2 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte

DC-serien

DC-serien är en ny serie med virtuella datorer i Azure som hjälper till att skydda konfidentialiteten och integriteten hos dina data och din kod medan de bearbetas i det offentliga molnet. De här datorernas backas av den senaste generationens Intel XEON E-2176G-processor på 3,7 GHz med SGX-teknik. Med Intel Turbo Boost Technology kan de här datorerna nå 4,7 GHz. DC-serien gör att kunder kan skapa säkra, enklavbaserade program som skyddar kod och data medan de används.
Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Dc-serien.

*Pris för förhandsversion han komma att ändras

DC1s-C8s v2

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
DC1s v2 2 4 GiB 50 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
DC2s v2 4 8 GiB 100 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
DC4s v2 8 16 GiB 200 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
DC8s v2 16 32 GiB 400 GiB $- $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Dcsv2-serien.

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

Fsv2-serien

De virtuella datorerna i Fsv2-serien har stöd för 2 GiB RAM och 8 GB lokal tillfällig lagring (SSD) per vCPU, och de är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på processorn Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) med hypertrådar, som kan uppnå turboklockfrekvenser med en kärna på 3,7 GHz och turboklockfrekvenser med alla kärnor på upp till 3,4 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte

F-serien

De virtuella datorerna i F-serien har stöd för 2 GiB RAM och 16 GB lokal SSD (solid state drive) per CPU-kärna, och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på 2,4 GHz-processorn Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), som kan uppnå klockhastigheter på så mycket som 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Fs istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Fs-storlekar är samma som för F-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte

Fs-serien

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

E2-64 v3 – den senaste generationen

E2-64 v3-instanserna är den senaste generationen minnesoptimerade instanser med hypertrådar. E2-64 v3-instanserna baseras på 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-processorn (Broadwell) och kan gå upp till 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3-instanserna är idealiska för minnesintensiva företagsprogram.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Esv3 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätarna för Esv3-storlekar är samma som för Ev3-serien. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E20 v3 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E32 v3 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E64i v3 1 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E64 v3 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte

1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

E2a – E96a v4

De virtuella datorerna i Ea v4-serien baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. De virtuella datorerna i Ea v4-serien är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du Eas v4-seriens storlekar.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E64a v4 64* 512 GiB 1 600 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E96a v4 96* 672 GiB 2 400 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte

* De virtuella datorerna med 48, 64 respektive 96 vCPU:er för Ea v4-serien är i förhandsversion. Registrera dig här om du vill begära åtkomst.

E2as – E96as v4

De virtuella datorerna i Eas v4-serien har stöd för Premium SSD-disklagring och baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. De virtuella datorerna i Eas v4-serien är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Pris- och faktureringsmätarna för de virtuella Eas v4-datorerna är samma som för de virtuella datorerna i Ea v4-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättning för diskar.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E64as v4 64* 512 GiB 1 024 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E96as v4 96* 672 GiB 1 344 GiB $- $- $- Gäller inte $- Gäller inte

* De virtuella datorerna med 48, 64 respektive 96 vCPU:er för Eas v4-serien är i förhandsversion. Registrera dig här om du vill begära åtkomst.

E2s-64s v3 – senaste generationen

ESv3-seriens instanser bygger på 2,3 GHz-processorn Intel Xeon ® E5-2673 v4 (Broadwell) och kan nå 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0 och använda Premium-lagring. Ev3-serieinstanserna är idealiska för minnesintensiva företagsprogram.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Esv3 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätarna för Esv3-storlekar är samma som för Ev3-serien. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
E2s v3 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E4s v3 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E8s v3 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E16s v3 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E20s v3 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E32s v3 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E64i v3 1 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- $- $- Gäller inte
E64s v3 64 432 GiB 864 GiB $- $- $-