Hoppa över navigering

Priser för Azure Video Analyzer

En AI-tjänst för att snabbt skapa videoanalyslösningar

Med Azure Video Analyzer kan utvecklare snabbt skapa en AI-driven videoanalyslösning för att utvinna användbara insikter från både lagrad och strömmande video. Azure Video Analyzer samlar funktionerna i Live Video Analytics och Video Indexer på ett och samma ställe.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska prisoffert. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som du ingår med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med hjälp Thomson Reuters Benchmark-växlingskurs som uppdateras den första dagen i varje kalendermånad. Logga in på Priskalkylator för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande med Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Video Analyzer for Media (tidigare Video Indexer)

Med Video Analyzer for Media (tidigare Video Indexer) kan du extrahera, granska, organisera, anpassa, söka efter och publicera insikter i ett enda jobb från dina ljud- och videofiler med hjälp av AI för videotekniker som drivs av Azure Media Services. Se den fullständiga listan över funktioner i Video Analyzer for Media

Du kan använda Video Analyzer for Media med två typer av konton:

Konto för kostnadsfri utvärdering: upp till 10 timmars kostnadsfri indexering för webbplatsanvändare och upp till 40 timmars kostnadsfri indexering för API-användare.

Obegränsat betalkonto: för indexering i större skala skapar du ett nytt Video Indexer-konto som är kopplat till en betald Microsoft Azure-prenumeration.

Priserna baseras på indatafilens längd. Indexering debiteras för ljudanalys, videoanalys eller båda.

Ljudanalys är tillgängligt i två funktionspaket med olika pris. Med förinställd Standard Ljudanalys får du en mer omfattande uppsättning metadata med hjälp av fördefinierade AI-baserade ljudanalylsmodeller, inklusive taltranskription, talarindexering, sentimentanalys av tal och nyckelord och formaterad textning. Med förinställd Basic Ljudanalys får du ett lågkostnadsalternativ för att extrahera transkription för endast tal och formatera textningsutdata. Basic Ljudanalys genererar två separata mätare på din faktura, inklusive en rad för transkription och en separat rad för formatering av textning.

Inte tillgänglig Indatainnehållsminuter för textning och undertext1 Indatainnehållsminuter för mediatranskription1 Indatainnehållsminuter för ljudanalys1 Indatainnehållsminuter för videoanalys1
Pris per indataminut $- $- $- $-
1Avrundat per sekund med minst 15 sekunder.

Azure Video Analyzer-förhandsversion (tidigare Live Video Analytics)

Med Azure Video Analyzer kan du samla in, spela in och analysera direktuppspelade videoströmmar med hjälp av AI som skapats av Microsoft eller ditt eget team. På så sätt kan du bygga IoT-lösningar för moln och nätverksgränser som kombinerar videoanalys med data från andra sensorer för att driva affärsbeslut i realtid. Läs mer.

Video Analyzer på IoT Edge

Med Video Analyzer på IoT Edge (tidigare Live Video Analytics på IoT Edge) kan du köra pipelines för videoanalys på enheter med Azure IoT Edge. Skapa dina pipelines för videoanalys och distribuera dem till enheter som kör Azure IoT Edge via Azure IoT Hub. Video Analyzer på IoT Edge utökar alla fördelar med den unika videoanalystekniken från molnet ned till enheterna. Plattformen gör att du kan hantera och analysera flera videoströmmar genom att utnyttja olika AI-modeller på IoT-gatewayenheter.

Inte tillgänglig Videoanalys i realtid på Edge Basic1 2
Pris per dag $-
1Tillgängligheten varierar beroende på region 2Faktureringen beräknas per minut för video som bearbetas per ström. Faktureringen startar när videopipelinen har aktiverats, vare sig det finns ett videoflöde eller inte (t.ex. om kameran är frånkopplad). Faktureringen stoppas när pipelinen uttryckligen inaktiveras.

Video Analyzer i molnet

Med molntjänsten Video Analyzer kan du spela in och titta på video från kameror som är anslutna till molnet, antingen direkt eller via en gatewayenhet. Definiera topologin – en konfiguration eller mall för hur videor från kameror ska spelas in, och skapa sedan resurser (videopipelines) i molnet för varje kamera. Prissättningen baseras på den bandbreddskapacitet (i megabit per sekund eller Mbit/s) som du allokerar för varje kamera.

Meter Kurs
Direktsänd video – topologi – S1 – minuter1 Kostnadsfritt i förhandsversionen
Direktsänd video – topologi – kapacitet – S1 – Mbit/s – minuter1 Kostnadsfritt i förhandsversionen
1Tillgängligheten varierar beroende på region

Videoströmning från molnet

Med molntjänsten Video Analyzer kan du strömma video som har spelats in. Du kan också titta på video från kameror som är anslutna till molnet, antingen direkt eller via en gatewayenhet.

När du tittar på videon tillkommer avgifter för utgående trafik.

Scenario Meter Pris (per GB)
Titta på inspelat innehåll Videoströmning (Basic)1 2 $-
Titta på video från kameror Videoströmning (Standard)1 3 $-

1Tillgängligheten varierar beroende på region

2Video strömmas i HLS- eller DASH-protokollet beroende på din uppspelningsenhet.

3Video strömmas i RTSP-protokollet (stöds på Windows, Linux, macOS och Android).

Videoexport från molnet

Med molntjänsten Video Analyzer kan du exportera önskad del av en video som har spelats in. Den resulterande MP4-filen kan till exempel flyttas till en arkivplats för långsiktig förvaring eller delas externt med andra affärsenheter. När du exporterar video debiteras du baserat på egenskaperna för den resulterande MP4-filen.

Inte tillgänglig Videoexport1 2
Pris per basminut för innehåll $-

1Tillgängligheten varierar beroende på region

2Debiteringen beräknas per sekund. Till exempel räknas 15 sekunder som 0,25 minuter.

Basmultiplikatorer för innehåll

Multiplikatorer baserade på upplösning och bildfrekvens för den exporterade filen används för att fastställa antalet basminuter för innehåll.

SD 1 10 minuter SD-utdata räknas som 10 minuter
HD 2 10 minuter HD-utdata räknas som 20 minuter
4K 4 10 minuter 4K-utdata räknas som 40 minuter
8K 8 10 minuter 8K-utdata räknas som 80 minuter
Ljud 0,25 4 minuter ljudutdata räknas som 1 minut
<= 30 bildrutor/sekund 1 10 minuter utdata som är <= 30 bildrutor/sekund räknas som 10 minuter
30 bildrutor/sekund och <= 60 bildrutor/sekund 1,25 10 minuter utdata som är > 30 och <= 60 bildrutor/sekund räknas som 12,5 minuter
60 bildrutor/sekund och <= 90 bildrutor/sekund 1,5 10 minuter utdata som är > 60 och <= 90 bildrutor/sekund räknas som 15 minuter
Varje ökning räknas i steg om 30 bildrutor per sekund Ytterligare 0,25 10 minuter utdata som är > 90 och <= 120 bildrutor/sekund räknas som 17,5 minuter, 10 minuter utdata som är > 120 och <= 150 bildrutor/sekund räknas som 20 minuter, osv.

Exempel: Du har spelat in video från en kamera som producerar 4K-video med 90 bildrutor per sekund. Du exporterar en del av videon på 10 minuter. Basminuterna för innehåll för den här exporten är 10 minuter * 4 (multiplikator för 4K) * 1,5 (multiplikator för 90 bildrutor/sekund) = 60.

Tröskelvärden för upplösning3

SD är utdata med en upplösning som är mindre än 960 x 540.

HD är utdata med en upplösning som är större än eller lika med 960 x 540 och mindre än eller lika med 1 920 x 1 080.

4K är utdata med en upplösning som är större än 1 920 x 1 080 och mindre än eller lika med 3 840 x 2 160.

8K är utdata med en upplösning som är större än 3 840 x 2 160 och upp till och med 8 192 x 4 320.

3Tröskelvärdena för upplösning baseras på produkten av bredden * höjden. Vi gör ingen skillnad mellan liggande och stående orientering.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure Video Analyzer

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Video Analyzer.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Video Analyzer.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?