Pris för Azure Storage

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder.

Azure has five types of storage—Blobs, Files, Disks, Tables and Queues. See how they work

Your total cost depends on how much you store, the volume and type of storage transactions and outbound data transfers, and which data redundancy option you choose. See how they compare in the "Data Redundancy Options" section.

Premium Unmanaged Disks och sidblob-objekt

Premium Unmanaged Disks är SSD-baserad lagring med höga prestanda som utformats för att stödja I/O-intensiva arbetsbelastningar med avsevärt högt dataflöde och låg latens. Med Premium Unmanaged Disks kan du etablera en permanent disk och konfigurera dess storlek och prestandaegenskaper.

Totalkostnaden för Premium Unmanaged Disks beror på diskstorleken, antalet diskar och antalet utgående dataöverföringar. Dessa diskstorlekar tillhandahåller olika indata/utdataåtgärder per sekund (IOPs), dataflödestak och månadspris per GB. Du väljer det alternativ som bäst uppfyller dina behov av lagringsstorlek, IOPs och dataflöden. Du kan koppla flera beständiga diskar till en virtuell dator och konfigurera upp till 64 TB lagringsutrymme per virtuell dator och få över 80 000 IOPs (in-/utdataåtgärder per sekund) och 1 600 MB per sekund diskdataflöde per virtuell dator med mindre än en millisekunds fördröjning för läsåtgärder. Premium Unmanaged Disks fungerar på virtuella datorer i DS-, DSv2-, FS- och GS-serien eftersom dessa är särskilt väl lämpade för användning med Premium-diskar.

Ögonblicksbilder debiteras med $-/GB per månad.

Disktyper P10 P20 P30
Diskstorlek 128 GB 512 GB 1 024 GB
Pris per månad $- $- $-
IOPs per disk 500 2 300 5 000
Dataflöde per disk 100 MB / second 150 MB / second 200 MB / second
För Premium-diskar tillkommer inga transaktionskostnader.

Ohanterade standarddiskar och sidblob-objekt

Standarddiskar använder vanliga hårddiskar som lagringsmedium. De passar bäst till utveckling/testning eller andra arbetsbelastningar med lågfrekvent dataåtkomst där prestanda är mindre viktigt.

Totalkostnaden för lagring med Standard Unmanaged Disk beror på diskstorleken, antalet diskar och antalet utgående dataöverföringar.

Lagringskapacitet LRS GRS RA-GRS
Första 1 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 5 000 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss

Åtkomstpriser

Vi debiterar $- per 100 000 transaktioner för standarddiskar och sidblobar. Transaktioner omfattar både läs- och skrivåtgärder till lagringsutrymmet.

Import/Export

Överför stora datamängder från Azure med hjälp av hårddiskar. Läs mer

Data Redundancy Options

Lokalt redundant lagring (LRS) Gör flera synkrona kopior av dina data inom ett och samma datacenter
Zonredundant lagring (ZRS) Lagrar tre kopior av data på flera datacenter i en eller flera regioner. Endast för blockblob-objekt.
Geografiskt redundant lagring (GRS) Samma som LRS plus flera asynkrona kopior till ett andra datacenter hundratal kilometer bort
Läsåtkomst till geografiskt redundant lagring (RA-GRS) Samma som GRS, plus läsåtkomst till det sekundära datacentret

Mer information om redundansalternativ och hur de kan användas för hög tillgänglighet finns på sidan om Azure Storage-replikering. Tänk på att det är inte alla redundanstyper som är tillgängliga för alla lagringstyper.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Leta efter ett avtal
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 % (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

Allmänt

Blob-lagring

Disklagring

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Tjänstinformation

Lär dig mer om Storage

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu