Pris för Azure Storage

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder.

Azure har fem typer av lagring – blobar, filer, diskar, tabeller och köer. Se hur de fungerar

Din totalkostnad beror på hur mycket du lagrar, volymen och typen för lagringstransaktionerna och utgående dataöverföringar, samt vilket alternativ för dataredundans du väljer. Här är skillnaderna:

Lokalt redundant lagring (LRS) Zonredundant lagring (ZRS) Geografiskt redundant lagring (GRS) Läsåtkomst till geografiskt redundant lagring (RA-GRS)
Gör flera synkrona kopior av dina data inom ett och samma datacenter Lagrar tre kopior av data på flera datacenter i en eller flera regioner. Endast för blockblob-objekt. Samma som LRS plus flera asynkrona kopior till ett andra datacenter hundratal kilometer bort Samma som GRS, plus läsåtkomst till det sekundära datacentret

Mer information om redundansalternativ och hur de kan användas för hög tillgänglighet finns på sidan om Azure Storage-replikering. Tänk på att det är inte alla redundanstyper som är tillgängliga för alla lagringstyper.

Disklagring

Diskar används av virtuella Azure-datorer för permanent datalagring. Du kan använda flera diskar till varje virtuell dator. Diskpriserna gäller också för sidblobar i lagringskonton med generellt syfte. Blockblobar rekommenderas för objektlagring, medan sidblobar endast bör användas när slumpmässiga skrivåtgärder krävs.

Läs mer

Premium-diskar

Premium Storage är SSD-baserad lagring (Solid State Drive) med hög prestanda som har utformats för att stödja I/O-intensiva arbetsbelastningar med avsevärt större dataflöden och låg fördröjning. Med Premium Storage kan du tillhandahålla en permanent disk och konfigurera dess storlek och prestandaegenskaper så att de uppfyller dina programkrav.

Standarddiskar

I de fall där konsekvent låg latens och högt dataflöde inte krävs kan du använda standarddiskar som ett mer prisvärt alternativ. Standarddiskar har stöd för samma funktioner som Premium-diskar.

Lagringskapacitet LRS GRS RA-GRS
Första 1 TB/månad $0.05 per GB $0.095 per GB $0.12 per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $0.05 per GB $0.08 per GB $0.1 per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $0.05 per GB $0.07 per GB $0.09 per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $0.05 per GB $0.065 per GB $0.08 per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $0.045 per GB $0.06 per GB $0.075 per GB
Över 5 000 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss

Åtkomstpriser

Vi debiterar $0.0036 per 100 000 transaktioner för standarddiskar och sidblobar. Transaktioner omfattar både läs- och skrivåtgärder till lagringsutrymmet.

Import/Export

Överför stora datamängder från Azure med hjälp av hårddiskar. Läs mer

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Leta efter ett avtal
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 % (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

Allmänt

Blob-lagring

Disklagring

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu