Priser för Azure SQL Database

Build apps that scale with the pace of your business, and do more with managed and intelligent SQL in the cloud

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Azure SQL Database.

Part of the Azure SQL family of SQL database services, Azure SQL Database is the intelligent, scalable database service built for the cloud with AI-powered features that maintain peak performance and durability. Optimize costs without worrying about resource management with serverless compute and Hyperscale storage resources that automatically scale.

Inbyggd hög tillgänglighet

Säkerställ verksamhetens kontinuitet utan extra konfiguration, replikering eller databaskostnader.

Flexibel och transparent prissättning

Anpassa beräknings- och lagringsresurser utifrån arbetsbelastningen.

Spara upp till 55 procent på vCore-baserade alternativ*

Migrera SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance.

Läs mer

Migrera virtualiserade arbetsbelastningar och spara mer

Flytta virtualiserade arbetsbelastningar i Enterprise Edition till SQL Database.

Läs mer

Läs om alla prisalternativ för SQL Database

Hitta den prestanda och det pris som passar din arbetsbelastning.

SQL Database elastic pool is a shared resource model that enables higher resource utilization efficiency, with all the databases within an elastic pool sharing predefined resources within the same pool. The workload pattern is well defined and is highly cost-effective in multitenant scenarios. Elastic pool is best for new SaaS apps requiring database isolation among tenants, or for modernizing existing apps to SaaS.

virtuell kärna

En vCore-baserad inköpsmodell passar bäst om du vill ha flexibilitet, kontroll och transparens av enskild resursförbrukning. Med den här modellen kan du skala beräkning, minne och lagringsutrymme utifrån dina arbetsbelastningsbehov, och den utgör ett tydligt sätt att överföra lokala arbetsbelastningskrav till molnet.

Generellt syfte

Lämplig för de flesta företags arbetsbelastningar, med balanserade och skalbara beräknings- och lagringsalternativ.

Generation 5

Logiska generation 5-CPU:er baseras på Intel E5-2673 v4 (Haswell) 2,3 GHz- och Intel SP8160 (Skylake)-processorer. I Gen 5 är 1 virtuell kärna = 1 hypertråd. Gen 5 passar utmärkt för de flesta relationsdatabasservrar.

vCore Minne (GB) Högsta antal databaser per pool Pris där licens ingår Pris med Azure Hybrid-förmånen1 (besparing i %) 1-årig reserverad licens inklusive pris (% besparing) 2 3-årig reserverad licens inklusive pris (% besparing) 2 3-årig reservation med Azure Hybrid-förmån (% besparing) 2
2 10,2 100 $- $- $- $- $-
4 20,4 200 $- $- $- $- $-
6 30,6 500 $- $- $- $- $-
8 40,8 500 $- $- $- $- $-
10 51 500 $- $- $- $- $-
12 61,2 500 $- $- $- $- $-
14 71,4 500 $- $- $- $- $-
16 81,6 500 $- $- $- $- $-
18 91,8 500 $- $- $- $- $-
20 102 500 $- $- $- $- $-
24 122,4 500 $- $- $- $- $-
32 163,2 500 $- $- $- $- $-
40 204 500 $- $- $- $- $-
80 396 500 $- $- $- $- $-
1Gäller SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Läs mer om Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.
2Läs mer om Azure-reservationer och prissättning för reserverad kapacitet i Azure SQL Database.
Beräkning tillhandahålls i virtuella kärnor (vCores) med ett alternativ att välja mellan olika beräkningsgenerationer.

Fsv2-serien

The Fsv2-series logical CPUs are based on Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) processors. In Fsv2-series, 1 vCore = 1 hyper thread. Fsv2-series is optimized for workloads demanding more CPU performance per vCore.

vCore Minne (GB) Pris där licens ingår1 Pris med Azure Hybrid-förmån1, 2 (besparing i %)
72 136 $- $-
1Förhandsversionsrabatten ovan är medräknad i priset.
2Applies to SQL Server Licenses with active Software Assurance (SA). Learn more about Azure Hybrid benefit for SQL Server.
This hardware option is subject to regional availability. See our documentation for the latest list of available regions.
Compute is provisioned in virtual cores (vCores). A vCore represents a logical CPU offered with an option to choose between compute generations.

Storage

På nivån Generell användning debiteras du för Premium-bloblagring som du etablerar. Lagringsutrymme kan konfigureras mellan 5 GB och 4 TB i steg om 1 GB.

Pris
GB/månad $-

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Återställning av lagring vid olika tidpunkter

Som standard lagras säkerhetskopior av databaser i sju dagar med RA-GRS-standardbloblagring. Kvarhållningsperioden kan utökas till upp till 35 dagar. En skadad eller borttagen databas kan återställas till valfri tidpunkt inom perioden. Lagringen används av veckovisa fullständiga säkerhetskopior, dagliga differentiella säkerhetskopior och frekventa säkerhetskopior av transaktionsloggar däremellan. Kostnaden för säkerhetskopiering beror på databasens storlek, ändringsfrekvens och konfigurerad kvarhållningsperiod. En mängd lagringsenheter för säkerhetskopior som motsvarar storleken på poolens konfigurerade datalagring medföljer utan extra kostnad. Ytterligare förbrukning av lagringsenheter för säkerhetskopior debiteras i GB/månad. Läs mer om automatiserade säkerhetskopior och hur du övervakar och hanterar kostnader för säkerhetskopior.

Pris
RA-GRS $-/GB/månad

Långsiktig kvarhållning

I många program och tillämpningar behöver du bevara säkerhetskopior av databaser under en längre tidsperiod för att uppfylla regelverk, efterlevnadskrav och andra verksamhetskrav. Med funktionen för långsiktig kvarhållning (Long Term Retention, LTR) kan du lagra säkerhetskopior i upp till 10 år. Alla säkerhetskopior kan återställas till en ny databas. Läs mer om långsiktig kvarhållning.

Pris
RA-GRS $-/GB/månad

Affärskritisk

Affärsprogram med höga I/O-krav. Erbjuder den högsta uthålligheten mot fel tack vare flera isolerade repliker.

Generation 5

Logiska generation 5-CPU:er baseras på Intel E5-2673 v4 (Haswell) 2,3 GHz- och Intel SP8160 (Skylake)-processorer. I Gen 5 är 1 virtuell kärna = 1 hypertråd. Gen 5 passar utmärkt för de flesta relationsdatabasservrar.

vCore Minne (GB) Högsta antal databaser per pool Pris där licens ingår Pris med Azure Hybrid-förmånen1 (besparing i %) 1-årig reserverad licens inklusive pris (% besparing) 2 3-årig reserverad licens inklusive pris (% besparing) 2 3-årig reservation med Azure Hybrid-förmån (% besparing) 2
4 20,4 50 $- $- $- $- $-
6 30,6 100 $- $- $- $- $-
8 40,8 100 $- $- $- $- $-
10 51 100 $- $- $- $- $-
12 61,2 100 $- $- $- $- $-
14 71,4 100 $- $- $- $- $-
16 81,6 100 $- $- $- $- $-
18 91,8 100 $- $- $- $- $-
20 102 100 $- $- $- $- $-
24 122,4 100 $- $- $- $- $-
32 163,2 100 $- $- $- $- $-
40 204 100 $- $- $- $- $-
80 396 100 $- $- $- $- $-
1Gäller SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Läs mer om Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.
2Läs mer om Azure-reservationer och prissättning för reserverad kapacitet i Azure SQL Database.
Beräkning tillhandahålls i virtuella kärnor (vCores) med ett alternativ att välja mellan olika beräkningsgenerationer.

M-serien

Logiska CPU:er i M-serien bygger på Intel Xeon® E7-8890 v3-processorer (Haswell) med 2,5 GHz. I M-serien är 1 vCore = 1 hypertråd. M-serien är optimerad för minnesintensiva arbetsbelastningar.

vCore Minne (GB) Högsta antalet databaser per pool Pris där licens ingår1 Pris med Azure Hybrid-förmån1, 2 (besparing i %)
128 3767 100 $- $-
1Förhandsversionsrabatten ovan är medräknad i priset.
2Applies to SQL Server Licenses with active Software Assurance (SA). Learn more about Azure Hybrid benefit for SQL Server.
This hardware option is subject to regional availability. See our documentation for the latest list of available regions.
Compute is provisioned in virtual cores (vCores). A vCore represents a logical CPU offered with an option to choose between compute generations.

Storage

In the business critical tier, you are charged for local SSD storage that you provision for your database or elastic pool. Storage can be configured between 5 GB and 4 TB with 1 GB increments.

Pris
GB/månad $-

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Återställning av lagring vid olika tidpunkter

Som standard lagras säkerhetskopior av databaser i sju dagar med RA-GRS-standardbloblagring. Kvarhållningsperioden kan utökas till upp till 35 dagar. En skadad eller borttagen databas kan återställas till valfri tidpunkt inom perioden. Lagringen används av veckovisa fullständiga säkerhetskopior, dagliga differentiella säkerhetskopior och frekventa säkerhetskopior av transaktionsloggar däremellan. Kostnaden för säkerhetskopiering beror på databasens storlek, ändringsfrekvens och konfigurerad kvarhållningsperiod. En mängd lagringsenheter för säkerhetskopior som motsvarar storleken på poolens konfigurerade datalagring medföljer utan extra kostnad. Ytterligare förbrukning av lagringsenheter för säkerhetskopior debiteras i GB/månad. Läs mer om automatiserade säkerhetskopior och hur du övervakar och hanterar kostnader för säkerhetskopior.

Pris
RA-GRS $-/GB/månad

Långsiktig kvarhållning

I många program och tillämpningar behöver du bevara säkerhetskopior av databaser under en längre tidsperiod för att uppfylla regelverk, efterlevnadskrav och andra verksamhetskrav. Med funktionen för långsiktig kvarhållning (Long Term Retention, LTR) kan du lagra säkerhetskopior i upp till 10 år. Alla säkerhetskopior kan återställas till en ny databas. Läs mer om långsiktig kvarhållning.

Pris
RA-GRS $-/GB/månad

I DTU-baserade modeller för SQL-köp tilldelas databasen eller den elastiska poolen en fast uppsättning resurser via prestandanivåer: Basic, Standard och Premium. Den här modellen lämpar sig bäst för kunder som föredrar enkelheten med fasta betalningar varje månad, och där man vill ha enkelheten med förkonfigurerade alternativ.


Prisinformation

Elastiska pooler

Med elastiska pooler kan du hantera databaspoolens sammanlagda prestanda i stället för flera enkla databasers prestanda. Databaserna i poolen skalas automatiskt upp och ned för att möta efterfrågan. Du kan lätt lägga till och ta bort databaser från poolen, skala upp appen från ett fåtal databaser till tusentals, allt inom en budget som du har kontroll över.

Elastiska pooler finns på tjänstnivåerna Basic, Standard och Premium. Varje nivå utmärks främst genom sina övergripande prestanda som mäts i överföringsenheter för elastisk databas (eDTU:er). Mer information finns i Tjänstnivåer för elastiska databaspooler.

Skapa en elastisk pool nu

Basic

eDTU:er per pool Inkluderad lagring per pool Maximal lagring per pool 1 Högsta antal databaser per pool Högsta antal eDTU:er per databas Pris för eDTU:er och inkluderat lagringsutrymme
50 5 GB 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 78 GB 500 5 $-
1 200 117 GB 117 GB 500 5 $-
1 600 156 GB 156 GB 500 5 $-
1Maximal lagring per databas i en Basic-pool är 2 GB

Standard

eDTU:er per pool Inkluderad lagring per pool Maximal lagring per pool 1 Högsta antal databaser per pool Högsta antal eDTU:er per databas 2 Pris för eDTU:er och inkluderat lagringsutrymme 3
50 50 GB 500 GB 100 50 $-
100 100 GB 750 GB 200 100 $-
200 200 GB 1 TB 500 200 $-
300 300 GB 1,25 TB 500 300 $-
400 400 GB 1,5 TB 500 400 $-
800 800 GB 2 TB 500 800 $-
1 200 1,17 TB 2,5 TB 500 1 200 $-
1 600 1,56 TB 3 TB 500 1 600 $-
2 000 1,95 TB 3,5 TB 500 2 000 $-
2 500 2,44 TB 4 TB 500 2 500 $-
3 000 2,93 TB 4 TB 500 3 000 $-
1Maximal lagring per databas i en Standard-pool är 1 TB.
2200 eDTU:er per databas och högre passar bra för CPU-intensiva arbetsbelastningar. För I/O-krävande arbetsbelastningar ger Premium-pooler bäst prestandaupplevelse.
3En ytterligare kostnad läggs till för extra lagringsutrymme som tillhandahålls utöver det lagringsutrymme som ingår. I Vanliga frågor och svar finns mer information om hur den här kostnaden beräknas.

Premium

Premium – utformat för I/O-intensiva produktionsarbetsbelastningar med hög tillgänglighet och utan stilleståndstid. Premium är feltolerant och hanterar automatiskt läs- och skrivtillgänglighet med serviceavtal som omfattar 99,99 % tillgänglighet.

eDTU:er per pool Inkluderad lagring per pool 1 Maximal lagring per pool 1,2 Högsta antal databaser per pool Högsta antal eDTU:er per databas Pris för eDTU:er och inkluderat lagringsutrymme 3
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1 500 1,5 TB 1,5 TB 100 1 000 $-
2 000 2 TB 2 TB 100 1 750 $-
2 500 2,5 TB 2,5 TB 100 1 750 $-
3 000 3 TB 3 TB 100 1 750 $-
3 500 3,5 TB 3,5 TB 100 1 750 $-
4 000 4 TB 4 TB 100 4 000 $-
1Mer än 1 TB lagringsutrymme på Premium-nivån är tillgängligt i alla regioner förutom följande: USA, västra centrala, US DoD, centrala, Tyskland, centrala, USA DoD, östra, US Gov, Texas, US Gov, Arizona, USA Gov Virginia, Tyskland, nordöstra (nationellt). Mer omfattande tillgänglighet planeras. I dessa regioner är det maximala lagringsutrymmet på Premium-nivån begränsat till 1 TB.
2Maximalt lagringsutrymme per databas i en Premium-pool är 1 TB.
3En ytterligare kostnad läggs till för extra lagringsutrymme som tillhandahålls utöver det lagringsutrymme som ingår. I Vanliga frågor och svar finns mer information om hur den här kostnaden beräknas.

Mer information om elastiska pooler finns i elastiska jobb och information om hur du hanterar dem samtidigt finns i elastiska databaser.

Obs! Utgående dataöverföringar debiteras till vanliga taxor för dataöverföring.

Elastiska SQL DB-pooler är allmänt tillgängliga i alla regioner förutom följande: Indien, västra.

Extra datalagringsutrymme

Tjänstnivå Pris
Standard $-/GB/månad
Premium $-/GB/månad
Extra lagringsutrymme finns endast på tjänstnivåerna Standard och Premium.

Långsiktig kvarhållning

I många program och tillämpningar behöver du bevara säkerhetskopior av databaser under en längre tidsperiod för att uppfylla regelverk, efterlevnadskrav och andra verksamhetskrav. Med funktionen för långsiktig kvarhållning (Long Term Retention, LTR) kan du lagra säkerhetskopior i upp till 10 år. Alla säkerhetskopior kan återställas till en ny databas. Läs mer om långsiktig kvarhållning.

Pris
RA-GRS $-/GB/månad

Beräkning med den föregående generationen

Prissättning för Gen4 finns på sidan för den föregående generationen. CPU:er av generation 4 baseras på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer.

Azure Hybrid Benefit for SQL Server

Use your SQL Server licenses to save up to 55% off pay-as-you-go pricing with Azure Hybrid Benefit.2

Prissättning för utveckling/testning är tillgänglig

Available for Visual Studio subscribers looking to run development and testing workloads, individually or as a team, the dev/test offer is billed at the same rate as Azure Hybrid Benefit pricing, with savings of up to 55% on License Included prices.

Aktiv geo-replikering (tillvalsfunktion)

Aktiv geo-replikering skapar upp till fyra (läsbara) sekundära databaser online i valfri Azure-region. Sekundära aktiva geo-replikeringsdatabaser kostar 100 % av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära onlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära onlinedatabasen. Aktiv geo-replikering finns tillgängligt för databaser på alla nivåer, förutom Hyperskala.

Advanced Threat Protection

SQL Advanced Threat Protection (ATP) – Mer information finns på sidan för Azure Security Center-prissättning.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturering och kontohantering.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
 • 99,995 % garanterad drifttid för SQL Database (gäller inte tjänsterna i förhandsversionen). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Priser för Azure SQL Database

 • En virtuell kärna (vCore) representerar en logisk CPU som är tillgänglig för servern med olika alternativ av maskinvara. Servrar som skapas baserat på 4:e generationens vCores baseras på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer. Servrar som skapas baserat på 5:e generationens vCores baseras på Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz-processorer. Besök sidan med prissättning för den föregående generationen och läs prisinformation för Gen4.

 • Den vCore-baserade inköpsmodellen ger dig mer flexibilitet och kontroll samt ett tydligt sätt att överföra de lokala arbetsbelastningskraven till molnet. Med modellen är det också möjligt att oberoende skala beräknings- och lagringsresurser, utifrån dina arbetsbelastningsbehov.

  Den vCore-baserade modellen är tillgänglig för SQL Database-distributionsalternativen hanterad instans, enkel databas och elastisk pool, och det är möjligt att använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server för vart och ett av dessa alternativ. Det finns därför priser i den vCore-baserade modellen både med och utan hybridförmånen:

  • Licens ingår: Exkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Detta alternativ är för kunder som väljer att inte använda befintliga SQL Server-licenser med Software Assurance för vCore-baserade distributionsalternativ för SQL Database.
  • Grundpris: Reducerat pris som inkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Kunder kan välja detta pris genom att använda sina SQL Server-licenser med Software Assurance.

  Azure Hybrid-förmånen är inte tillgänglig i den serverlösa beräkningsnivån i SQL Database.

 • Det är inte obligatoriskt att flytta till den vCore-baserade modellen. Introduktionen av den vCore-baserade modellen för alternativen elastisk pool och enkel databas återspeglar vår satsning på valfrihet och flexibilitet för kunden. Om du vill fortsätta att använda den DTU-baserade modellen behöver du inte vidta någon åtgärd och användningen och fakturan förblir oförändrad. Den DTU-baserade modellen är även fortsättningsvis ett giltigt alternativ för att köpa SQL Database-resurser, utöver den vCore-baserade modellen.

 • Både den DTU- och den vCore-baserade modellen kommer att finnas kvar fortsättningsvis. Vi lanserar den vCore-baserade modellen som svar på efterfrågan från kunder om mer transparens i fråga om databasresurser och möjlighet att skala beräkning och lagring separat. Den vCore-baserade modellen medger också ytterligare besparingar för kunder med aktiv Software Assurance tack vare Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.

 • Dataöverföringsenheten (DTU, Database Transaction Unit) baseras på ett blandat mått av CPU, minne, läsningar och skrivningar. DTU-baserade prestandanivåer motsvarar förkonfigurerade paket av resurser för att driva olika nivåer av programprestanda. Om du inte vill behöva tänka på de underliggande resurserna och föredrar enkelheten med ett förkonfigurerat paket och ett fast belopp att betala varje månad, kanske den DTU-baserade modellen passar dig bäst.

  Om du vill ha mer insikt i de underliggande resurserna eller behöver skala dem oberoende av varandra för att få optimala prestanda, lär den vCore-baserade modellen vara det bästa valet för dig. Om du dessutom har en aktiv Software Assurance (SA) för SQL Server kan du utnyttja din befintliga investering och spara upp till 55 procent med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Båda inköpsmodellerna ger dig fördelarna med en totalhanterad tjänst, som automatiserade säkerhetskopieringar samt uppdateringar och korrigeringar för programvara.

 • De nya tjänstenivåerna erbjuder en enkel konverteringsmetod online som liknar den befintliga processen att uppgradera databaser från tjänstenivån Standard till Premium och vice versa. Den här konverteringen kan inledas via portalen, ARM, PowerShell, Azure CLI eller T-SQL.

 • I den vCore-baserade modellen debiteras tjänsten enligt en förutsägbar timavgift baserad på tjänstenivå, etablerad beräkning i vCores, tillhandahållen lagring i GB per månad och förbrukad lagring för säkerhetskopior. Om säkerhetskopiorna överstiger den totala databasstorleken (alltså 100 % av databasens storlek) tillkommer ytterligare avgifter. vCore-timmar, konfigurerad databaslagring, förbrukad I/O och lagring för säkerhetskopior är tydligt specificerade på fakturan så att du lätt kan se vilka resurser du har använt. Lagring för säkerhetskopior upp till 100 % av den maximala databasstorleken ingår, och utöver det debiteras du för förbrukade GB per månad.

  Exempel:

  • Om SQL-databasen existerar under 12 timmar en månad visar fakturan 12 timmars användning av vCore. Om SQL-databasen etablerade ytterligare 100 GB visar fakturan lagringsanvändning i enheter om GB/månad beräknat per timme samt antalet I/O som förbrukats under en månad.

  Om SQL-databasen är aktiv under mindre än en timme debiteras du för varje timme som databasen finns baserat på den högsta tjänstenivå som du valt, det allokerade lagringsutrymme och I/O som tillämpades under den timmen, oavsett användning eller om databasen var aktiv under mindre än en timme.

  Exempel:

  • Om du skapar en hanterad instans och tar bort den efter fem minuter debiteras du för en databastimme.
  • Om du skapar en hanterad instans i nivån generell användning med 8 vCores och därefter genast uppgraderar den till 16 vCores debiteras du 16 vCore-kostnaden för den första timmen.
 • När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av instansen.

  I den modell som baseras på virtuell kärna tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 procent av ditt totala etablerade databasutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras enligt GB per månad. Om du till exempel har en databaslagringsstorlek på 100 GB får du 100 GB säkerhetskopiering utan extra kostnad. Men om säkerhetskopieringen är på 110 GB får du betala för de extra 10 GB.

  I den DTU-baserade modellen ingår kostnaden för lagringsenhet för säkerhetskopior i totalpriset, och den maximala kvarhållningsperioden för en databas beror på tjänstnivån.

  Mer information om lagringsenhet för säkerhetskopior för återställningspunkt finns i dokumentationen.

 • I både modellerna för virtuell kärna och DTU debiteras förbrukningen i GB per månad.

  Mer information om lagringsenhet för säkerhetskopior för långsiktig kvarhållning finns i dokumentationen.

 • Anta att en S3-databas har tillhandahållit 1 TB. Lagringsutrymmet som ingår för S3 är 250 GB, så det extra lagringsutrymmet är 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Enhetspriset för det extra lagringsutrymmet på Standard-nivån är ca $-/GB/månad, så priset för det extra lagringsutrymmet är 774 GB * $-/GB/månad = $-/månad. Alltså är det totala priset för S3-databasen $-/månad för DTU:er + $-/månad för extra lagringsutrymme = $-/månad.
 • Vi antar att en Premium-pool på 125 eDTU tillhandahåller 1 TB. Lagringsutrymmet som ingår för en Premium-pool på 125 eDTU är 250 GB, så det extra lagringsutrymmet är 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Enhetspriset för det extra lagringsutrymmet på Premium-nivån är ca $-/GB/månad, så priset för det extra lagringsutrymmet är 774 GB * $-/GB/månad = $-/månad. Alltså är det totala priset för poolen $-/månad för poolens eDTU:er + $-/månad för extra lagringsutrymme = $-/månad.

Priser för Azure SQL Database – Serverlös

 • Den största skillnaden mellan serverlösa och etablerade beräkningsnivåer är när det gäller etablering och fakturering av beräkningsresurser. På den serverlösa beräkningsnivån skalas beräkningsresurser upp eller ned dynamiskt baserat på arbetsbelastningens krav. De faktureras per sekund och pausas under inaktiva perioder. På den etablerade beräkningsnivån köper en kund en viss mängd beräkningsresurser som faktureras per timme.

  Den serverlösa beräkningsnivån lämpar sig bättre för enkla databaser med olika användningsmönster som varvas med inaktiva perioder, eller databaser med en beräkningsresursanvändning som är svår att förutse. De kan göra besparingar tack vare faktureringen per sekund som baseras på mängden använda beräkningsresurser.

  Den etablerade beräkningsnivån passar vanligtvis bättre för:

  • Enkla databaser med mer enhetlig och mer omfattande beräkningsanvändning över tid. Databaser med användningsmönster som vanligtvis är billigare på den etablerade beräkningsnivån.
  • Flera databaser med varierande och oförutsägbar beräkningsanvändning som kan konsolideras med en elastisk pool för bättre prisoptimering.
 • Den serverlösa nivån erbjuds för enkla databaser som baseras på virtuella kärnor på tjänstnivån Generell användning.

 • Den totala kostnaden är summan av kostnaden för beräkning och lagring.

  Fakturering för beräkning görs per sekund, och baseras på den faktiska användningen av beräkningsresurser (mer information finns i nästa fråga: ”Hur beräknas kostnaden för databearbetning på den serverlösa beräkningsnivån?”).

  Faktureringen för lagring på en viss tjänstnivå är samma för både serverlösa och etablerade beräkningsnivåer.

 • Beräkning faktureras per sekund, baserat på faktisk användning som omfattas av fakturering för det lägsta antalet etablerade beräkningsresurser när databasen är online.

  Mängden beräkning som faktureras varje sekund baseras på den högsta CPU- och minnesanvändningen varje sekund. Vid jämförelsen av CPU och minne i faktureringssyfte har minnet normaliserats i enheter för virtuell kärna genom att mängden minne har skalats om till GB med 3 GB per virtuell kärna. Om mängden använt CPU och minne understiger den lägsta etablerade mängden så faktureras den etablerade mängden. När databasen har pausats betalar kunderna ingenting för beräkningen. Endast lagring faktureras.

  Kunderna kan konfigurera intervallet för tillgänglig beräkningskapacitet (lägsta antal virtuella kärnor och högsta antal virtuella kärnor) för databasen och den inaktiva perioden innan en databas pausas (automatiskt pauserad fördröjning). Mer information finns i dokumentationen.

  Anta att du till exempel konfigurerar lägsta antal virtuella kärnor som 1, högsta antal virtuella kärnor som 4 och automatiskt pauserad fördröjning som 6 timmar. Den här konfigurationen motsvarar en lägsta minnesanvändning på omkring 6 GB och en högsta minnesanvändning på 12 GB. Tabellen nedan visar din faktura om användningen varierar enligt följande under en 12-timmarsperiod:

  Längd CPU-användning (virtuella kärnor) Använt minne (GB) Fakturerade virtuella kärnor Fakturerade sekunder för virtuell kärna
  1 minut (60 sekunder) 1,5 3 1,5 (baserat på CPU-användning) 1 90
  1 minut (60 sekunder) 4 9 4 (baserat på CPU-användning) 240
  1 minut (60 sekunder) 0,5 12 4 (baserat på minnesanvändning) 240
  6 timmar (21 600 sekunder) 0 2 1 (baserat på lägst antal beräkningsresurser) 2 21 600
  5 timmar 56 minuter (21 360 sekunder) 0 0 0 (databasen pausas efter 6 timmars automatiskt pauserad fördröjning) 0
  1 minut (60 sekunder) 0,5 9 3 (baserat på minnesanvändning) 180
  Totalt: 12 timmar Totalt: 22 350

  1 CPU-användningen (1,5 virtuella kärnor) är större än minnesanvändningen efter omskalning som baseras på 3 GB per virtuell kärna (3 GB ÷ 3 virtuella kärnor per GB = 1 virtuell kärna). Alltså faktureras du för 1,5 virtuella kärnor.

  2 CPU-användning (0 virtuella kärnor) och minnesanvändning efter omskalning baserat på 3 GB per virtuell kärna (2 GB ÷ 3 virtuella kärnor per GB = 0,67 virtuella kärnor) är båda lägre än det lägsta antalet beräkningsresurser (1 virtuell kärna). Alltså faktureras du för 1 virtuell kärna.

  Total kostnad för beräkning under 12-timmarsperioden blir $-.

Azure Hybrid-förmånen för SQL Server

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server hjälper dig att maximera värdet från dina nuvarande licensinvesteringar och snabba på din migrering till molnet. Azure Hybrid-förmånen är en Azure-baserad förmån som gör det möjligt för dig att använda SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance för att betala en reducerad avgift (”grundpris”) för SQL Database. Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig för alla alternativ baserade på virtuell kärna: SQL Database Managed Instance, enkel databas och elastisk pool. Du kan ansöka om den här förmånen även om SKU är aktiv, men observera att grundpriset tillämpas från den tidpunkt då du väljer det i portalen. Ingen kredit utfärdas retroaktivt.

  Du kan aktivera Azure Hybrid-förmånen i Azure Portal genom att ange att du har tillräckligt med aktiva licenser med Software Assurance. Så här fungerar Azure Hybrid-förmånen:

  • Om du har Standard Edition per kärnlicens med Software Assurance kan du få 1 vCore i nivåalternativet Generell användning eller Hyperskala för varje 1 licenskärna du äger lokalt.
  • Om du har Enterprise Edition per kärnlicens med Software Assurance kan du få 1 vCore i alternativet Affärskritisk för varje 1 licenskärna du äger lokalt. Obs! Azure Hybrid-förmånen för SQL Server för alternativet Affärskritisk är endast tillgänglig för Enterprise Edition-kunder.
  • Om du har Enterprise Edition med hög virtualisering per kärnlicens med Software Assurance kan du få 4 vCores i nivåalternativet Generell användning eller Hyperskala för varje 1 licenskärna som du äger lokalt. Det här är en unik virtualiseringsförmån som endast är tillgänglig i Azure.

  Azure Hybrid-förmånen är inte tillgänglig i den serverlösa beräkningsnivån i SQL Database.

 • Virtualiseringsförmånen kan användas för virtualiserade arbetsbelastningar på vCore-baserad Azure SQL Database. Du kan använda den för att omvandla 1 kärna i SQL Enterprise Edition med aktiv Software Assurance och få upp till 4 vCores för nivån Generell användning eller Hyperskala till grundpriset. Det gör det mycket kostnadseffektivt att flytta virtualiserade program till alternativ med vCore-baserad SQL Database. Om du till exempel har 4 kärnlicenser för SQL Enterprise Edition, kan du få upp till 16 vCores generell användning till grundpriset.

 • Dina licenser måste vara antingen lokala eller i molnet, men du har en 180 dagars respitperiod då du kan använda licenser både lokalt och i molnet för att underlätta migrering.

 • Nej. Azure Hybrid-förmånen kan inte användas retroaktivt.

 • Om du vill använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server behöver du ha aktiv Software Assurance. Om Software Assurance förfaller och du inte förnyar den flyttas du över till priset License Included (Licens ingår) för respektive SKU.

Reserverad kapacitet för Azure SQL Database

 • Med reserverad kapacitet för Azure SQL Database kan du spara upp till 33 %1 jämfört med priser som inkluderar licens genom att förskottsbetala för din SQL Database-beräkningskapacitet för en ettårs- eller treårsperiod. Det är en utökning av prissättningen för Azure-reservation, vilket även inkluderar reserverade instanser för virtuella Azure-datorer.

  I dag kan kunder med aktiv Software Assurance spara upp till 55 % när de använder Azure Hybrid Benefit för SQL Server med den nya vCore-baserade inköpsmodellen i SQL Database. Med stöd för reserverad kapacitet på enkla databaser, elastiska pooler och hanterade instanser kan du nu göra ännu större besparingar genom att kombinera din Azure Hybrid-förmån med prissättning för reserverad vCore för att spara upp till 80 %2. Du kan sänka den totala ägandekostnaden genom att kombinera reservationsprissättningen med priser som inkluderar licenser och på så sätt förbättra budgeteringen och prognostiseringen med en enskild förskottsbetalning som gör det enkelt att beräkna dina investeringar.

  Reserverad kapacitet är inte tillgängligt i den serverlösa beräkningsnivån i SQL Database.

  1 Besparingar baserat på åtta hanterade vCore SQL Database-instanser för generell användning i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med 3-årig reserverad kapacitet inklusive licens. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i maj 2018, kan komma att ändras.

  2Besparingar baserat på åtta affärskritiska hanterade vCore SQL Database-instanser i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med grundpriset för Azure Hybrid-förmån plus 3-årig reserverad kapacitet. Besparingarna inkluderar inte Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise-versionen, som kan variera beroende på EA-avtal. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i maj 2018, kan komma att ändras.

 • Reserverad kapacitet för Azure SQL Database är tillgängligt i alla offentliga Azure-regioner förutom Storbritannien, norra. Om du redan har vCore-baserade SQL-distributioner i Storbritannien, norra och vill köpa reserverad kapacitet för dem kan du skapa en Help+Support-begäran så avblockerar vi din prenumeration i den regionen. För närvarande är reserverad kapacitet inte tillgängligt i nationella moln, där Azure Germany, Azure US Government och Azure China ingår.
 • Du kan köpa reserverad kapacitet för SQL Database under ett år eller tre år med en enda förskottsbetalning. Reservationer kan köpas via https://portal.azure.com. Reservationsmenyn visas i den vänstra panelen i Azure-portalen.
 • Reserverad kapacitet för SQL Database har omfattningen för antingen en Enstaka prenumeration eller en Delad. Den här omfattningen styr hur många prenumerationer som kan använda faktureringsförmånen som är kopplad till reservationen, och den styr hur reservationen tillämpas på specifika prenumerationer. 

  En reservation som har omfattning för en enstaka prenumeration innebär att rabatten för reserverad kapacitet endast tillämpas på SQL Database-resurser i den valda prenumerationen.  

  En reservation med omfattning för Delad innebär att dess faktureringsförmån kan delas mellan vilka prenumerationer som helst i registreringen (kunder med Enterprise-avtal) eller i kontot (kunder som betalar per användning) förutom MSDN-prenumerationer i registreringen eller prenumerationer som inte betalas per användning i kontot.

 • Reservationens start- och slutdatum baseras på inköpsdatumet och reservationens varaktighet. Förmånen börjar omedelbart gälla för befintliga distributioner som körs och som överensstämmer med villkoren för reservationen baserat på när reservationen görs tillgänglig, dvs. får omfattning för en enstaka prenumeration eller en delad över hela Azure-kontot/-registreringen. I annat fall tillämpas reservationsförmånen när du har nya distributioner som överensstämmer med villkoren för reservationen.
 • För EA-kunder dras köp av reserverad kapacitet alltid från tillgängligt betalningsåtagande först om sådant finns. Detta sker samma månad som den reserverade kapaciteten köptes. Om betalningsåtagandet inte räcker eller om du inte har något betalningsåtagande visas alla köp av reserverad kapacitet på din nästa överförbrukningsfaktura.

  För web direct-kunder visas alla debiteringar för reserverad kapacitet på det lagrade kreditkortet, eller på nästa faktura om du har upprättat fakturavillkor på ditt konto.

 • Du kan visa användning av reserverad kapacitet på sidan ”Usage Summary” (Sammanfattning av användning) på menyn ”Reports” (Rapporter) på EA-portalen (https://ea.azure.com). Där finns ett avsnitt som heter ”Reservation” som visar användning av reserverad kapacitet. Utöver detta hittar du användningsinformation för reserverad kapacitet i den detaljerade användningsfil (CSV) som du kan ladda ned från EA-portalen (https://ea.azure.com). Fältet ”Additional Info” gör det enklare att identifiera användningen kontra reserverad kapacitet.
 • Dina distributioner fortsätter att köras och faktureras utifrån pris för användning på begäran när förmånen för reserverad kapacitet tar slut. Du får inte längre prisförmånen för reserverad kapacitet.
 • Ja, du får e-postaviseringar minst 30 dagar före utgångsdatumet. Dessutom kan du visa reservationsinformation i Azure-portalen.

Mer information finns i SQL Database – Vanliga frågor och svar.

*Savings based on eight vCore Managed Instance Business Critical in East US Region, running 730 hours per month. Savings are calculated from full price (license included) against base rate (applying Azure Hybrid Benefit for SQL Server), which excludes Software Assurance cost for SQL Server Enterprise edition, which may vary based on EA agreement. Actual savings may vary based on region, instance size and performance tier. Prices as of April 2020, subject to change.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure SQL Database

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad