SQL Database priser

En molndatabas för apputvecklare

Azure SQL Database är en molndatabastjänst som har skapats för apputvecklare. Det är den enda databas som en tjänst som skalas direkt utan avbrottstid och hjälper dig att effektivt leverera appar för flera klientorganisationer, vilket i slutändan ger dig mer tid till innovationer samt kortare ledtider. Den inbyggda intelligensen i SQL Database lär sid apparnas unika egenskaper och anpassas dynamiskt för att maximera prestanda, tillförlitlighet och dataskydd. Du kan bygga säkra appar och ansluta till SQL Database med de språk och plattformar du föredrar.

Prisinformation

Elastiska pooler

Med elastiska pooler kan du hantera databaspoolens sammanlagda prestanda i stället för flera enkla databasers prestanda. Databaserna i poolen skalas automatiskt upp och ned för att möta efterfrågan. Du kan lätt lägga till och ta bort databaser från poolen, skala upp appen från ett fåtal databaser till tusentals, allt inom en budget som du har kontroll över.

Elastiska pooler finns på tjänstnivåerna Basic, Standard och Premium. Varje nivå utmärks främst genom sina övergripande prestanda som mäts i överföringsenheter för elastisk databas (eDTU:er). Mer information finns i Tjänstnivåer för elastiska databaspooler.

Skapa en elastisk pool nu

Basic

eDTU:er per pool Included storage per pool Maximal lagring per pool 1 Maximalt antal databaser per pool Maximalt antal eDTU:er per databas Price for eDTUs and included storage
50 5 GB 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 78 GB 500 5 $-
1 200 117 GB 117 GB 500 5 $-
1 600 156 GB 156 GB 500 5 $-
1Max storage per database in a Basic pool is 2 GB

Standard

eDTU:er per pool Included storage per pool Maximal lagring per pool 1,2 Maximalt antal databaser per pool Maximalt antal eDTU:er per databas 3 Price for eDTUs and included storage 4
50 50 GB 500 GB 100 50 $-
100 100 GB 750 GB 200 100 $-
200 200 GB 1 TB 500 200 $-
300 300 GB 1,25 TB 500 300 $-
400 400 GB 1,5 TB 500 400 $-
800 800 GB 2 TB 500 800 $-
1 200 1,17 TB 2,5 TB 500 1 200 $-
1 600 1,56 TB 3 TB 500 1 600 $-
2 000 1,95 TB 3,5 TB 500 2 000 $-
2 500 2,44 TB 4 TB 500 2 500 $-
3 000 2,93 TB 4 TB 500 3 000 $-
1Max storage per database in a Standard pool is 1 TB.
2Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
3200 eDTUs per database and higher are in preview. 200 eDTUs per database and higher are well-suited for CPU intensive workloads. For IO intensive workloads, Premium pools provide the best performance experience.
4An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.

Premium

Premium – utformat för I/O-intensiva produktionsarbetsbelastningar med hög tillgänglighet och utan stilleståndstid. Premium är feltolerant och hanterar automatiskt läs- och skrivtillgänglighet med serviceavtal som omfattar 99,99 % tillgänglighet.

eDTU:er per pool Included storage per pool 1 Maximal lagring per pool 1,2,3 Maximalt antal databaser per pool Maximalt antal eDTU:er per databas Price for eDTUs and included storage 4
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1 500 1,5 TB 1,5 TB 100 1 000 $-
2 000 2 TB 2 TB 100 1 750 $-
2 500 2,5 TB 2,5 TB 100 1 750 $-
3 000 3 TB 3 TB 100 1 750 $-
3 500 3,5 TB 3,5 TB 100 1 750 $-
4 000 4 TB 4 TB 100 4 000 $-
1More than 1 TB of storage in the Premium tier is available in the following regions: Östra USA 2, Västra USA, Västeuropa, Sydostasien, Östra Japan, Östra Australien, Centrala Kanada, Östra Kanada, Centrala Tyskland, USA Gov Virginia. More widespread availability is planned. In other regions, the storage max in the Premium tier is limited to 1 TB.
2Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
3Max storage per database in a Premium pool is 1TB.
4 An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.

Premium RS

Premium RS (förhandsversion) – Utformat för I/O-intensiva arbetsbelastningar där serviceavtal som innebär begränsad garanti och lägre tillförlitlighet är godtagbart. Premium RS körs med ett lägre antal redundanta kopior, vilket innebär att återhämtning från en säkerhetskopia som representerar upp till fem minuter förskjutning i datainhämtning kan krävas i ett tjänstfelscenario.

eDTU:er per pool Included storage per pool Maximal lagring per pool 1,2 Maximalt antal databaser per pool Maximalt antal eDTU:er per databas Preview price for eDTUs and included storage 3
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1Max storage per database in a Premium RS pool is 1TB.
2Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
3An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.

Mer information om elastiska pooler finns i elastiska jobb och information om hur du hanterar dem samtidigt finns i elastiska databaser.

Obs! Utgående dataöverföringar debiteras efter vanliga dataöverföringstaxor.

Elastiska SQL DB-pooler är allmänt tillgängliga i alla regioner förutom följande: Indien, västra.

Extra storage

Service tier Preview price per GB
Standard $-
Premium & Premium RS $-
Extra storage is only available in the Standard and Premium service tiers.

Enkel databasmodell

Enkla databaser är helt isolerade databaser som har optimerats för arbetsbelastningar när prestandakraven är något förutsägbara. Du kan skala upp eller ned en enkel databas på tjänstnivåerna Basic, Standard och Premium för att få de prestanda och funktioner appen behöver, exakt när det krävs. Varje nivå utmärks främst genom sina prestanda som mäts i överföringsenheter för databas (DTU:er). Mer information finns i Tjänstnivåer.

Skapa en databas nu.

Basic

DTU:er Included storage Maximal lagring per databas Price for DTUs and included storage
B 5 2 GB 2 GB $-

Standard

DTU:er Included storage Maximal lagring per databas 1 Price for DTUs and included storage 2
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 3 200 250 GB 1 TB $-
S6 3 400 250 GB 1 TB $-
S7 3 800 250 GB 1 TB $-
S9 3 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 3 000 250 GB 1 TB $-
1Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
2An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.
3S4-S12 performance levels are in preview.

Premium

Premium – utformat för I/O-intensiva produktionsarbetsbelastningar med hög tillgänglighet och utan stilleståndstid. Premium är feltolerant och hanterar automatiskt läs- och skrivtillgänglighet med serviceavtal som omfattar 99,99 % tillgänglighet.

DTU:er Included storage 1 Maximal lagring per databas 2 Price for DTUs and included storage 3
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1More than 1 TB of storage in the Premium tier is available in the following regions: Östra USA 2, Västra USA, Västeuropa, Sydostasien, Östra Japan, Östra Australien, Centrala Kanada, Östra Kanada, Centrala Tyskland, USA Gov Virginia. More widespread availability is planned. In other regions, the storage max in the Premium tier is limited to 1 TB.
2Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
3An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.d.

Premium RS

Premium RS (förhandsversion) – Utformat för I/O-intensiva arbetsbelastningar där serviceavtal som innebär begränsad garanti och lägre tillförlitlighet är godtagbart. Premium RS körs med ett lägre antal redundanta kopior, vilket innebär att återhämtning från en säkerhetskopia som representerar upp till fem minuter förskjutning i datainhämtning kan krävas i ett tjänstfelscenario.

DTU:er Included storage Maximal lagring per databas 1 Preview price for DTUs and included storage 2
PRS1 125 500 GB 1 TB $-
PRS2 250 500 GB 1 TB $-
PRS4 500 500 GB 1 TB $-
PRS6 1 000 500 GB 1 TB $-
1Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
2An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.

Obs! Utgående dataöverföringar debiteras efter vanliga dataöverföringstaxor.

Extra storage

Service tier Preview price per GB
Standard $-
Premium & Premium RS $-
Extra storage is only available in the Standard and Premium service tiers.

Geo-replikering (tillvalsfunktion)

Standardgeo-replikering

Med standardgeo-replikering skapas en sekundär databas offline i en förberedd Azure-region inom samma geografiska område som ligger flera hundra mil bort. Sekundära standardgeo-replikeringsdatabaser kostar 0,75x av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära offlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära offlinedatabasen. Standard geo-replikering finns tillgängligt för databaser på Standard- och Premium-nivå.

Aktiv geo-replikering

Aktiv geo-replikering skapar upp till fyra (läsbara) sekundära databaser online i valfri Azure-region. Sekundära aktiva geo-replikeringsdatabaser kostar 1x av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära onlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära onlinedatabasen. Aktiv geo-replikering finns tillgängligt för databaser på alla nivåer.

Hotidentifiering

Med hotidentifiering i Azure SQL Database får du ett extra lager säkerhetsintelligens som är inbyggt i tjänsten. Det tar tid att lära sig, profilera och identifiera avvikande aktiviteter som visar onormala och potentiellt skadliga försök att komma åt eller utnyttja databaser.

Hotidentifieringen i SQL Database integrerar aviseringar med Azure Security Center. Varje skyddad SQL Database-server debiteras till samma pris som standardnivån för Azure Security Center: $15/nod/månad, där varje skyddad SQL Database-server räknas som en nod. Vi erbjuder dig att testa kostnadsfritt i 60 dagar. På prissättningssidan för Azure Security Center finns mer information.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
 • 99,99 % garanterad drifttid för SQL Database-nivåerna Basic, Standard och Premium (omfattar ej förhandsgranskningstjänster). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor (FAQ)

 • The total price for a single database (or an elastic pool) is the price for DTUs (or eDTUs) plus the price for any extra storage provisioned. The DTU (or eDTU) price includes some amount of storage at no additional cost. Extra storage beyond the included amount can be provisioned for an additional cost up to the storage max in increments of 250 GB up to 1 TB, and then in increments of 256 GB beyond 1 TB. The price of extra storage is the extra storage amount multiplied by the unit price for the service tier. Billing for DTUs or eDTUs and any extra storage occurs on an hourly basis.

 • Suppose an S3 database has provisioned 1 TB. The amount of storage included for S3 is 250 GB, and so the extra storage amount is 1 TB – 250 GB = 774 GB. The unit price for extra storage in the Standard tier is approximately $-/GB/månad during preview, and so the extra storage price is 774 GB * $-/GB/månad = $-/månad . Therefore, the total price for the S3 database is $-/månad for DTUs + $-/månad for extra storage = $-/månad.

 • Suppose a 125 eDTU Premium pool has provisioned 1 TB. The amount of storage included for a 125 eDTU Premium pool is 250 GB, and so the extra storage amount is 1 TB – 250 GB = 774 GB. The unit price for extra storage in the Premium tier is approximately $-/GB/månad during preview, and so the extra storage price is 774 GB * $-/GB/månad = $-/månad . Therefore, the total price for the pool is $-/månad for pool eDTUs + $-/månad for extra storage = $-/månad.

 • Premium är utformat för I/O-intensiva produktionsarbetsbelastningar som kräver hög tillgänglighet och ingen stilleståndstid. Premium är feltolerant och hanterar automatiskt läs- och skrivtillgänglighet med serviceavtal som omfattar 99,99 % tillgänglighet.

  Premium RS (förhandsversion) är utformat för I/O-intensiva arbetsbelastningar där serviceavtal som innebär begränsad garanti och lägre tillförlitlighet är godtagbart. Premium RS körs med ett lägre antal redundanta kopior, vilket innebär att återhämtning från en säkerhetskopia med upp till fem minuter förskjutning i datainhämtning kan krävas i ett tjänstfelscenario.

 • Premium RS har inget serviceavtal för den offentliga förhandsversionen. När Premium RS blir allmänt tillgängligt kommer serviceavtalet omfattas av en lägre tillgänglighet än serviceavtalet för Premium.

 • Ja, en databas kan uppgraderas från Premium RS till Premium när som helst.

Mer information finns i SQL Database – Vanliga frågor och svar.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om SQL Database

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Kör 10 SQL-databaser i en hel månad

Kom igång nu