SQL Database Priser

En molndatabas för apputvecklare

Azure SQL Database är en molndatabastjänst som har skapats för apputvecklare. Det är den enda databas som en tjänst som skalas direkt utan avbrottstid och hjälper dig att effektivt leverera appar för flera klientorganisationer, vilket i slutändan ger dig mer tid till innovationer samt kortare ledtider. Den inbyggda intelligensen i SQL Database lär sid apparnas unika egenskaper och anpassas dynamiskt för att maximera prestanda, tillförlitlighet och dataskydd. Du kan bygga säkra appar och ansluta till SQL Database med de språk och plattformar du föredrar.

Prisinformation

Elastiska pooler

Med elastiska pooler kan du hantera databaspoolens sammanlagda prestanda i stället för flera enkla databasers prestanda. Databaserna i poolen skalas automatiskt upp och ned för att möta efterfrågan. Du kan lätt lägga till och ta bort databaser från poolen, skala upp appen från ett fåtal databaser till tusentals, allt inom en budget som du har kontroll över.

Elastiska pooler finns på tjänstnivåerna Basic, Standard och Premium. Varje nivå utmärks främst genom sina övergripande prestanda som mäts i överföringsenheter för elastisk databas (eDTU:er). Mer information finns i Tjänstnivåer för elastiska databaspooler.

Skapa en elastisk pool nu

Basic

eDTU:er PER POOL Maximal lagring per pool 1 MAXIMALT ANTAL DATABASER PER POOL MAXIMALT ANTAL eDTU:er PER DATABAS Pris 2
5 GB 100 5 $-
10 GB 200 5 $-
20 GB 500 5 $-
29 GB 500 5 $-
39 GB 500 5 $-
78 GB 500 5 $-
117 GB 500 5 $-
156 GB 500 5 $-

Standard

eDTU:er PER POOL Maximal lagring per pool 1 MAXIMALT ANTAL DATABASER PER POOL MAXIMALT ANTAL eDTU:er PER DATABAS Pris 2
50 GB 100 50 $-
100 GB 200 100 $-
200 GB 500 100 $-
300 GB 500 100 $-
400 GB 500 100 $-
800 GB 500 100 $-
1,2 TB 500 100 $-
1,6 TB 500 100 $-
2,0 TB 500 100 $-
2,4 TB 500 100 $-
2,9 TB 500 100 $-

Premium

Premium – utformat för I/O-intensiva produktionsarbetsbelastningar med hög tillgänglighet och utan stilleståndstid. Premium är feltolerant och hanterar automatiskt läs- och skrivtillgänglighet med serviceavtal som omfattar 99,99 % tillgänglighet.

eDTU:er PER POOL Maximal lagring per pool 1 MAXIMALT ANTAL DATABASER PER POOL MAXIMALT ANTAL eDTU:er PER DATABAS Pris 2
250 GB 50 125 $-
500 GB 100 250 $-
750 GB 100 500 $-
750 GB 100 1000 $-
750 GB 100 1000 $-
750 GB 100 1750 $-
750 GB 100 1750 $-
750 GB 100 1750 $-
750 GB 100 1750 $-
750 GB 100 4000 $-

Premium RS

Premium RS (förhandsversion) – Utformat för I/O-intensiva arbetsbelastningar där serviceavtal som innebär begränsad garanti och lägre tillförlitlighet är godtagbart. Premium RS körs med ett lägre antal redundanta kopior, vilket innebär att återhämtning från en säkerhetskopia som representerar upp till fem minuter förskjutning i datainhämtning kan krävas i ett tjänstfelscenario.

eDTU:er PER POOL Maximal lagring per pool 1 MAXIMALT ANTAL DATABASER PER POOL MAXIMALT ANTAL eDTU:er PER DATABAS Pris (förhandsversion) 2
250 GB 50 125 $-
500 GB 100 250 $-
750 GB 100 500 $-
750 GB 100 1000 $-
1 Maximal lagring per databas beror på poolens tjänstelager enligt följande:
  – 2 GB maximal lagring per databas i en Basic-pool.
  – 250 GB maximal lagring per databas i en Standard-pool.
  – 500 GB maximal lagring per databas i en Premium-pool.
2 Månadsprisuppskattningar baseras på 744 timmar per månad

Mer information om elastiska pooler finns i elastiska jobb och information om hur du hanterar dem samtidigt finns i elastiska databaser.

Obs! Utgående dataöverföringar debiteras efter vanliga dataöverföringstaxor.

Elastiska SQL DB-pooler är allmänt tillgängliga i alla regioner förutom följande: Indien, västra.

Enkel databasmodell

Enkla databaser är helt isolerade databaser som har optimerats för arbetsbelastningar när prestandakraven är något förutsägbara. Du kan skala upp eller ned en enkel databas på tjänstnivåerna Basic, Standard och Premium för att få de prestanda och funktioner appen behöver, exakt när det krävs. Varje nivå utmärks främst genom sina prestanda som mäts i överföringsenheter för databas (DTU:er). Mer information finns i Tjänstnivåer.

Skapa en databas nu.

Basic

DTU:er Maximal lagring per databas Pris 1
5 2 GB $-

Standard

DTU:er Maximal lagring per databas Pris 1
10 250 GB $-
20 250 GB $-
50 250 GB $-
100 250 GB $-

Premium

Premium – utformat för I/O-intensiva produktionsarbetsbelastningar med hög tillgänglighet och utan stilleståndstid. Premium är feltolerant och hanterar automatiskt läs- och skrivtillgänglighet med serviceavtal som omfattar 99,99 % tillgänglighet.

DTU:er 2 Maximal lagring per databas Pris 1
125 500 GB $-
250 500 GB $-
500 500 GB $-
1000 500 GB $-
1750 4 TB4 $-
4000 4 TB4 $-

Premium RS

Premium RS (förhandsversion) – Utformat för I/O-intensiva arbetsbelastningar där serviceavtal som innebär begränsad garanti och lägre tillförlitlighet är godtagbart. Premium RS körs med ett lägre antal redundanta kopior, vilket innebär att återhämtning från en säkerhetskopia som representerar upp till fem minuter förskjutning i datainhämtning kan krävas i ett tjänstfelscenario.

DTU:er Maximal lagring per databas Pris (förhandsversion) 1
125 500 GB $-
250 500 GB $-
500 500 GB $-
1000 500 GB $-
1 De beräknade månadspriserna baseras på 744 timmar per månad
2 DTU-enheter är bara giltiga för SQL Database version 12 och senare. DTU-enheter i tidigare tjänstversioner kan variera
3 P6 var tidigare P3
4 Kunder kan välja mellan 1 TB och 4 TB lagringsutrymme för P11 och P15. Det här alternativet är för tillfället tillgängligt som offentlig förhandsversion i följande regioner: USA, Öst 2, USA, västra, Europa, västra, Asien, sydöstra, Japan, östra, Australien, östra, Kanada, centrala och Kanada, öst. Mer omfattande tillgänglighet planeras.

Obs! Utgående dataöverföringar debiteras efter vanliga dataöverföringstaxor.

Geo-replikering (tillvalsfunktion)

Standardgeo-replikering

Med standardgeo-replikering skapas en sekundär databas offline i en förberedd Azure-region inom samma geografiska område som ligger flera hundra mil bort. Sekundära standardgeo-replikeringsdatabaser kostar 0,75x av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära offlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära offlinedatabasen. Standard geo-replikering finns tillgängligt för databaser på Standard- och Premium-nivå.

Standard Geo-replikering dras in i april 2017. Därefter kommer alla offlinebaserade sekundära standard geo-replikerade databaser att migreras till onlinebaserade sekundära aktiva geo-replikerade databaser och debiteras därefter. Från och med nu fram till april 2017 uppmuntras kunderna att testa de utökade funktionerna i den aktiva geo-replikeringen som förberedelse inför indragningen.

Aktiv geo-replikering

Aktiv geo-replikering skapar upp till fyra (läsbara) sekundära databaser online i valfri Azure-region. Sekundära aktiva geo-replikeringsdatabaser kostar 1x av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära onlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära onlinedatabasen. Aktiv geo-replikering finns tillgängligt för databaser på alla nivåer.

Threat Detection

Azure SQL Database Threat Detection provides an additional layer of security intelligence that is built into the service. It works around the clock to learn, profile and detect anomalous activities indicating unusual and potentially harmful attempts to access or exploit databases.

SQL Database Threat Detection integrates alerts with Azure Security Center, and, each protected SQL Database server will be billed at the same price as Azure Security Center Standard tier, at $15.0/node/month, where each protected SQL Database server is counted as one node. We invite you to try it out for 60 days for free. Please see Azure Security Center pricing page for more details.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Hitta en prenumeration
  • 99,99 % garanterad drifttid för SQL Database-nivåerna Basic, Standard och Premium (omfattar ej förhandsgranskningstjänster). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor (FAQ)

Mer information finns i SQL Database – Vanliga frågor och svar.

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Produktinformation

Lär dig mer om SQL Database

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Kör 10 SQL-databaser i en hel månad

Kom igång nu