SQL Database Priser

En molndatabas för apputvecklare

Azure SQL Database är en molndatabastjänst som har skapats för apputvecklare. Det är den enda databas som en tjänst som skalas direkt utan avbrottstid och hjälper dig att effektivt leverera appar för flera klientorganisationer, vilket i slutändan ger dig mer tid till innovationer samt kortare ledtider. Den inbyggda intelligensen i SQL Database lär sid apparnas unika egenskaper och anpassas dynamiskt för att maximera prestanda, tillförlitlighet och dataskydd. Du kan bygga säkra appar och ansluta till SQL Database med de språk och plattformar du föredrar.

Prisinformation

Elastiska pooler

Med elastiska pooler kan du hantera databaspoolens sammanlagda prestanda i stället för flera enkla databasers prestanda. Databaserna i poolen skalas automatiskt upp och ned för att möta efterfrågan. Du kan lätt lägga till och ta bort databaser från poolen, skala upp appen från ett fåtal databaser till tusentals, allt inom en budget som du har kontroll över.

Elastiska pooler finns på tjänstnivåerna Basic, Standard och Premium. Varje nivå utmärks främst genom sina övergripande prestanda som mäts i överföringsenheter för elastisk databas (eDTU:er). Mer information finns i Tjänstnivåer för elastiska databaspooler.

Skapa en elastisk pool nu

Basic

eDTU:er PER POOL Maximal lagring per pool 1 MAXIMALT ANTAL DATABASER PER POOL MAXIMALT ANTAL eDTU:er PER DATABAS Pris 2
5 GB 100 5 $0.1
10 GB 200 5 $0.2
20 GB 500 5 $0.4
29 GB 500 5 $0.61
39 GB 500 5 $0.8
78 GB 500 5 $1.61
117 GB 500 5 $2.42
156 GB 500 5 $3.23

Standard

eDTU:er PER POOL Maximal lagring per pool 1 MAXIMALT ANTAL DATABASER PER POOL MAXIMALT ANTAL eDTU:er PER DATABAS Pris 2
50 GB 100 50 $0.15
100 GB 200 100 $0.3
200 GB 500 100 $0.6
300 GB 500 100 $0.91
400 GB 500 100 $1.21
800 GB 500 100 $2.42
1,2 TB 500 100 $3.63
1,6 TB 500 100 $4.83
2,0 TB 500 100 $6.04
2,4 TB 500 100 $7.55
2,9 TB 500 100 $9.06

Premium

eDTU:er PER POOL Maximal lagring per pool 1 MAXIMALT ANTAL DATABASER PER POOL MAXIMALT ANTAL eDTU:er PER DATABAS Pris 2
250 GB 50 125 $0.937
500 GB 100 250 $1.88
750 GB 100 500 $3.75
750 GB 100 1000 $7.5
750 GB 100 1000 $11.25
750 GB 100 1750 $15
750 GB 100 1750 $18.75
750 GB 100 1750 $22.5
750 GB 100 1750 $26.25
750 GB 100 4000 $30
1 Maximal lagring per databas beror på poolens tjänstelager enligt följande:
  – 2 GB maximal lagring per databas i en Basic-pool.
  – 250 GB maximal lagring per databas i en Standard-pool.
  – 500 GB maximal lagring per databas i en Premium-pool.
2 Månadsprisuppskattningar baseras på 744 timmar per månad

Mer information om elastiska pooler finns i elastiska jobb och information om hur du hanterar dem samtidigt finns i elastiska databaser.

Obs! Utgående dataöverföringar debiteras efter vanliga dataöverföringstaxor.

Elastiska SQL DB-pooler är allmänt tillgängliga i alla regioner förutom följande: Indien, västra.

Enkel databasmodell

Enkla databaser är helt isolerade databaser som har optimerats för arbetsbelastningar när prestandakraven är något förutsägbara. Du kan skala upp eller ned en enkel databas på tjänstnivåerna Basic, Standard och Premium för att få de prestanda och funktioner appen behöver, exakt när det krävs. Varje nivå utmärks främst genom sina prestanda som mäts i överföringsenheter för databas (DTU:er). Mer information finns i Tjänstnivåer.

Skapa en databas nu.

Basic

DTU:er Maximal lagring per databas Pris 1
5 2 GB $0.0067

Standard

DTU:er Maximal lagring per databas Pris 1
10 250 GB $0.0202
20 250 GB $0.0403
50 250 GB $0.1008
100 250 GB $0.2016

Premium

DTU:er 2 Maximal lagring per databas Pris 1
125 500 GB $0.625
250 500 GB $1.25
500 500 GB $2.5
1000 500 GB $5
1750 1 TB $9.41
4000 1 TB $21.51
1 De beräknade månadspriserna baseras på 744 timmar per månad
2 DTU-enheter är bara giltiga för SQL Database version 12 och senare. DTU-enheter i tidigare tjänstversioner kan variera
3 P6 var tidigare P3

Obs! Utgående dataöverföringar debiteras efter vanliga dataöverföringstaxor.

Geo-replikering (tillvalsfunktion)

Standardgeo-replikering

Med standardgeo-replikering skapas en sekundär databas offline i en förberedd Azure-region inom samma geografiska område som ligger flera hundra mil bort. Sekundära standardgeo-replikeringsdatabaser kostar 0,75x av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära offlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära offlinedatabasen. Standard geo-replikering finns tillgängligt för databaser på Standard- och Premium-nivå.

Standard Geo-replikering dras in i april 2017. Därefter kommer alla offlinebaserade sekundära standard geo-replikerade databaser att migreras till onlinebaserade sekundära aktiva geo-replikerade databaser och debiteras därefter. Från och med nu fram till april 2017 uppmuntras kunderna att testa de utökade funktionerna i den aktiva geo-replikeringen som förberedelse inför indragningen.

Aktiv geo-replikering

Aktiv geo-replikering skapar upp till fyra (läsbara) sekundära databaser online i valfri Azure-region. Sekundära aktiva geo-replikeringsdatabaser kostar 1x av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära onlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära onlinedatabasen. Aktiv geo-replikering finns tillgängligt för databaser på alla nivåer.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Hitta en prenumeration
  • 99,99 % garanterad drifttid för SQL Database-nivåerna Basic, Standard och Premium (omfattar ej förhandsgranskningstjänster). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor (FAQ)

Mer information finns i SQL Database – Vanliga frågor och svar.

Resurser

Kör 10 SQL-databaser i en hel månad

Kom igång nu