Hoppa över navigering

Säkerhet och efterlevnad

Hotidentifiering och skydd via avancerad molnsäkerhet

Säkerhet och efterlevnad möjliggör säkerhet i datacentermiljöer, däribland noder i dina lokala datacenter och andra molntjänstleverantörer. Tjänsten är prissatt per nod. En nod är en fysisk virtuell dator som hanteras av tjänsten. Prissättningsmodellen för Säkerhet och efterlevnad och Azure Security Center är i själva verket densamma. Båda två prissätts per nod. Användningen av Säkerhet och efterlevnad visas på fakturan som Azure Security Center. Båda tjänsterna är kostnadsfria under de 60 första dagarna. Om du fortsätter att använda tjänsten efter den perioden börjar vi automatiskt ta avgifter för tjänsten enligt priserna nedan.
Säkerhet och efterlevnad
Säkerhet och granskning Ingår
Lösningar med programvara mot skadlig kod Ingår
Inkluderade dagliga överföringsdata 500 MB
Inkluderad datakvarhållning 1 månad
Pris $15/nod/månad
  • Priset är proportionellt per timme. Tjänsten fakturerar enbart för antalet timmar som en nod sänder data – cirka $0.02 per timme (31-dagarsmånad).
  • Den inkluderade allokeringen av överföringsdata delas av noder. Om det exempelvis finns 10 noder anslutna till tjänsten är den totala allokeringen av uppladdade data 5 000 MB per dag. 5 000 MB delas av 10 noder så att en särskild nod kan överföra mer än 500 MB under en dag förutsatt att den totala mängden data som överförs i alla noder understiger 5 000 MB den dagen.
  • Utifrån den observerade användningen överstiger inte de flesta noder de dagliga mängder som ingår, förutom domänkontrollanterna.
Ytterligare data och kvarhållning

Om överförda data överskrider den inkluderade mängden per dag eller behöver lagras längre än en månad tillkommer avgifter för överförbrukning enligt priserna nedan

Överförbrukningsmätare Pris
Överförda data utöver inkluderade dagliga data $2.3 per GB
Kvarhållning utöver 1 månad $0.1 GB/månad

Support och servicenivåavtal

Tillgängligheten för Säkerhet och efterlevnad bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Vanliga frågor och svar

  • På din Log Analytics-arbetsyta aktiverar du lösningen för säkerhet och/eller program mot skadlig kod. Du kan även gå till Azure Marketplace och välja erbjudandet Säkerhet och efterlevnad.

    Säkerhet och efterlevnad kan distribueras på valfri Log Analytics-arbetsyta oavsett prisnivå, men faktureras alltid per nod enligt prissättningen nedan.

  • En nod är ett unikt datornamn som skickar säkerhetsdata till Log Analytics. Varje timme beräknar Log Analytics antalet unika datornamn och debiterar 1/730-del av en nod till Azure Security Center-användningsmätaren.

    För varje nod finns det en allokering av 500 MB data per dag. När dagen är slut beräknas och multipliceras antalet rapporterade noder med 500 MB för att fastställa allokeringen av säkerhetsdata för den dagen. Volymen för säkerhetsdata som skickats till Log Analytics beräknas också. Om data överskrider allokeringen av säkerhetsdata debiteras mängden data som överskrider allokerade data med ytterligare ett datapris.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Säkerhet och efterlevnad

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto