Operations Management Suite | Säkerhet och efterlevnad

Hotidentifiering och skydd via avancerad molnsäkerhet

Säkerhet och efterlevnad för Operations Management Suite möjliggör säkerhet i datacentermiljöer, däribland noder i dina lokala datacenter och andra molntjänstleverantörer. Tjänsten är prissatt per nod. En nod är en fysisk virtuell dator som hanteras av tjänsten. Prissättningsmodellen för Säkerhet och efterlevnad i Operations Management Suite och Azure Security Center är i själva verket densamma. Båda två prissätts per nod. Användningen av Säkerhet och efterlevnad för Operations Management Suite visas på fakturan som Azure Security Center.
Säkerhet och efterlevnad
Säkerhet och granskning
Lösningar med programvara mot skadlig kod
Inkluderade dagliga överföringsdata 500 MB
Inkluderad datakvarhållning 1 månad
Pris $15 / nod / månad
  • Priset är proportionellt per timme. Tjänsten fakturerar enbart för antalet timmar som en nod sänder data – cirka $0.02 per timme (31-dagarsmånad).
  • Den inkluderade allokeringen av överföringsdata delas av noder. Om det exempelvis finns 10 noder anslutna till tjänsten är den totala allokeringen av uppladdade data 5 000 MB per dag. 5 000 MB delas av 10 noder så att en särskild nod kan överföra mer än 500 MB under en dag förutsatt att den totala mängden data som överförs i alla noder understiger 5 000 MB den dagen.
  • Utifrån den observerade användningen överstiger inte de flesta noder de dagliga mängder som ingår, förutom domänkontrollanterna.
  • Om samma nod använder Security Center och Säkerhet och efterlevnad för Operations Management Suite tillkommer avgifter separat för de båda.
Ytterligare data och kvarhållning

Om överförda data överskrider den inkluderade mängden per dag eller behöver lagras längre än en månad tillkommer avgifter för överförbrukning enligt priserna nedan

Överförbrukningsmätare Pris
Överförda data utöver inkluderade dagliga data $2.3 per GB
Kvarhållning utöver 1 månad $0.1 GB/månad

Support och servicenivåavtal

Tillgängligheten för Säkerhet och efterlevnad bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Produktinformation

Lär dig mer om Säkerhet och efterlevnad

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu