Priser för Managed Cache Service

Managed Cache Service tas ur bruk den 30 november 2016, enligt detta meddelande. Vi rekommenderar alla kunder att gå över till Azure Cache for Redis.

Om du är en befintlig Managed Cache Service-kund bör du migrera till Azure Cache for Redis före det datum då tjänsten Managed Cache Service försvinner.

Med Azure Managed Cache Service får du en cachelagringsmöjlighet som hjälper dig att bygga snabba, skalbara program i Microsoft Azure via en säker och dedikerad cache.

Managed Cache Service

Managed Cache Service erbjuds på tre nivåer baserat på den cachestorlek som tillhandahålls: Basic, Standard och Premium.

Basic Standard Premium
Pris per enhet $18/månad
(beräknas per timme)
$72/månad
(beräknas per timme)
$290/månad
(beräknas per timme)
Cachestorlek per enhet 128 MB 1 GB 5 GB
Skala Upp till 8 enheter Upp till 10 enheter Upp till 30 enheter
Namngivna cacheminnen 1 10 10
Hög tillgänglighet 1
Meddelanden 2
1 Hög tillgänglighet tillhandahåller replikering av cachelagrade objekt som skydd mot maskinvarufel.
2 Med funktionen Meddelanden, som är tillgänglig på standard- och premiumnivån, kan dina program ta emot asynkrona meddelanden när cacheåtgärder utförs i cacheklustret.

Kontakta oss om du behöver Cache Service som är större än 150 GB.

Support och serviceavtal

 • Vi erbjuder teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cache for Redis och Managed Cache Service, genom Azure-supporten, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Serviceavtal (SLA): Azure Cache for Redis garanterar tillgänglig cachelagring på Standard-/Premium-nivå minst 99,9 % av tiden. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal. Serviceavtalet täcker endast anslutningen mellan cachens slutpunkter. Serviceavtalet täcker inte skydd mot dataförlust. Vi rekommenderar att du använder Redis-datapersistensfunktionen på Premium-nivå för att öka skyddet mot dataförlust.
 • Inget serviceavtal för förhandsversionstjänster.

Vanliga frågor och svar

Azure Cache for Redis

 • Nej. Azure Cache for Redis-enheter är fristående i de annonserade storlekarna, antingen som en nod på Basic-nivån eller som en tvånodskombination (primär/sekundär) på Standard-nivån.

Managed Cache Service

 • Skalning syftar på hur många enheter av en viss typ som en kund kan köpa. Det avgör den största möjliga cachestorleken för varje nivå. Basic kan till exempel ge upp till 1 GB, Standard upp till 10 GB och Premium upp till 150 GB.

 • När du når skalningsgränsen kan du välja att köpa en högre nivå som passar ditt behov av cachelagring bättre. När du har nått gränsen 1 GB för Basic-nivån behöver du köpa Standard-nivån.

 • Extra enheter av en nivå har samma pris.

 • Det är för närvarande inte möjligt att skapa en hanterad cachelagring i portalen. Du måste använda Azure Powershell SDK om du vill skapa en cache. (Anvisningar finns här.) När du har skapat cacheminnet kan du hantera det helt och hållet i portalen. Vi håller för närvarande på att utvärdera alternativ om hur vi på bästa sätt kan återinföra den här funktionen.

Cachelagring i rollinstanser

 • Nej. Cache i roller kan distribueras som en tjänst bredvid annan programkod i dina Web-roller eller Worker-roller. Däremot kan du välja att ha Worker-roller som är specifikt dedikerade till cacheminnet och betala normala avgifter för Cloud Services, som kan variera efter rolltyp och rollstorlek.

Alla Cache Services

 • Dataöverföringar till och från cachen debiteras enligt ordinarie taxa.

 • Vi rekommenderar att du använder Azure Cache for Redis på grund av den flexibilitet det erbjuder. Det bygger på Redis-protokollets öppna standard som stöds av många programmeringsspråk (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby och ytterligare 29 språk). Det innebär att det kan användas vid nästan alla arbetsbelastningsnivåer som du kan bygga i Azure.

 • För att ge stöd till kunder som har investerat i Velocity Cache och är beroende av det i sina appar, för att ge dem så mycket tid de behöver för att gå över till Redis Cache.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Managed Cache Service

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.