Azure Machine Learning-tjänster priser

Skapa, träna och distribuera modeller från molnet till gränsenheterna

Skapa och träna maskininlärningsmodeller snabbare och distribuera enkelt till molnet eller gränsenheter med Azure Machine Learning-tjänsten.

Använd de senaste innovationerna för öppen källkod som exempelvis TensorFlow, PyTorch eller Jupyter. Experimentera lokalt och skala sedan snabbt upp eller ut med stora GPU-kluster i molnet. Snabba på vetenskapliga beräkningar med automatiserad maskininlärning och hyperparameterjustering. Spåra dina experiment, hantera modeller och distribuera enkelt med integrerade CI/CD-verktyg.

Prisinformation

Priserna nedan är för distribution av maskininlärningsmodeller med AKS inklusive databearbetningskostnader. Betala bara för underliggande databearbetning för att träna modellerna med Machine Learning Service. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines.

Generellt syfte

För webbplatser, små till mellanstora databaser och andra vanliga program

Bs-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
B1S 1 1 GiB $- $- $- $- $-
B2S 2 4 GiB $- $- $- $- $-
B1LS 1 0,5 GiB $- $- $- $- $-
B1MS 1 2 GiB $- $- $- $- $-
B2MS 2 8 GiB $- $- $- $- $-
B4MS 4 16 GiB $- $- $- $- $-
B8MS 8 32 GiB $- $- $- $- $-
B12MS 12 48 GiB $- $- $- $- $-
B16MS 16 64 GiB $- $- $- $- $-
B20MS 20 80 GiB $- $- $- $- $-

Av2 Standard

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
A1 v2 1 2 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A2 v2 2 4 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A4 v2 4 8 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Av2-serien.

D2-64 v3 – den senaste generationen

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D2 v3 2 8 GiB $- $- $- $- $-
D4 v3 4 16 GiB $- $- $- $- $-
D8 v3 8 32 GiB $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64 GiB $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128 GiB $- $- $- $- $-
D48 v3 48 192 GiB $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256 GiB $- $- $- $- $-

D2s-64s v3 – senaste generationen

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D2s v3 2 8 GiB $- $- $- $- $-
D4s v3 4 16 GiB $- $- $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $- $- $- $-
D48s v3 48 192 GiB $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256 GiB $- $- $- $- $-

D1-5 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D1 v2 1 3,5 GiB $- $- $- $- $-
D2 v2 2 7 GiB $- $- $- $- $-
D3 v2 4 14 GiB $- $- $- $- $-
D4 v2 8 28 GiB $- $- $- $- $-
D5 v2 16 56 GiB $- $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS1 v2 1 3,5 GiB $- $- $- $- $-
DS2 v2 2 7 GiB $- $- $- $- $-
DS3 v2 4 14 GiB $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28 GiB $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56 GiB $- $- $- $- $-

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

Fsv2-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
F2s v2 2 4 GiB $- $- $- $- $-
F4s v2 4 8 GiB $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $- $- $- $-
F48s v2 48 96 GiB $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128 GiB $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144 GiB $- $- $- $- $-

F-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
F1 1 2 GiB $- $- $- $- $-
F2 2 4 GiB $- $- $- $- $-
F4 4 8 GiB $- $- $- $- $-
F8 8 16 GiB $- $- $- $- $-
F16 16 32 GiB $- $- $- $- $-

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

E2-64 v3 – den senaste generationen

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
E2 v3 2 16 GiB $- $- $- $- $-
E4 v3 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8 v3 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E20 v3 20 160 GiB $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E48 v3 48 384 GiB $- $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432 GiB $- $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

E2s-64s v3 – senaste generationen

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
E2s v3 2 16 GiB $- $- $- $- $-
E4s v3 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E20s v3 20 160 GiB $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E48s v3 48 384 GiB $- $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432 GiB $- $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

D11–15 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D11 v2 2 14 GiB $- $- $- $- $-
D12 v2 4 28 GiB $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56 GiB $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112 GiB $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140 GiB $- $- $- $- $-

DS11-S15 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS11 v2 2 14 GiB $- $- $- $- $-
DS12 v2 4 28 GiB $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56 GiB $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112 GiB $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140 GiB $- $- $- $- $-

G-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
G1 2 28 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
G2 4 56 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
G3 8 112 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
G4 16 224 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
G5 32 448 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för G-serien.

M-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
M64 64 1 024 GiB $- $- $- $- $-
M32ls 32 256 GiB $- $- $- $- $-
M64ls 64 512 GiB $- $- $- $- $-
M64m 64 1 792 GiB $- $- $- $- $-
M128m 128 3 892 GiB $- $- $- $- $-
M8ms 8 219 GiB $- $- $- $- $-
M16ms 16 438 GiB $- $- $- $- $-
M32ms 32 875 GiB $- $- $- $- $-
M64ms 64 1 792 GiB $- $- $- $- $-
M128ms 128 3 892 GiB $- $- $- $- $-
M64s 64 1 024 GiB $- $- $- $- $-
M128 128 2 048 GiB $- $- $- $- $-
M128s 128 2 048 GiB $- $- $- $- $-
M32ts 32 192 GiB $- $- $- $- $-

Optimerad för extrem belastning på minnet

Instans Aktiv vCPU /
Underliggande vCPU
RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS11-1 v2 1 / 2 14 GiB $- $- $- $- $-
DS12-1 v2 1 / 4 28 GiB $- $- $- $- $-
DS12-2 v2 2 / 4 28 GiB $- $- $- $- $-
DS13-2 v2 2 / 8 56 GiB $- $- $- $- $-
DS13-4 v2 4 / 8 56 GiB $- $- $- $- $-
DS14-4 v2 4 / 16 112 GiB $- $- $- $- $-
DS14-8 v2 8 / 16 112 GiB $- $- $- $- $-
E4-2s v3 2 / 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8-2s v3 2 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E8-4s v3 4 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16-4s v3 4 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E16-8s v3 8 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E32-8s v3 8 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E32-16s v3 16 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E64-16s v3 16 / 64 432 GiB $- $- $- $- $-
E64-32s v3 32 / 64 432 GiB $- $- $- $- $-
Gs4-4 4 / 16 224 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs4-8 8 / 16 224 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs5-8 8 / 32 448 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs5-16 16 / 32 448 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
M64-16ms 16 / 64 1 750 GiB $- $- $- $- $-
M64-32ms 32 / 64 1 750 GiB $- $- $- $- $-
M128-32ms 32 / 128 3 800 GiB $- $- $- $- $-
M128-64ms 64 / 128 3 800 GiB $- $- $- $- $-

Lagringsoptimerad

Högt diskgenomflöde och I/O. Perfekt för stordata, SQL- och NoSQL-databaser.

Ls-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
L4s 4 32 GiB $- $- $- $- $-
L8s 8 64 GiB $- $- $- $- $-
L16s 16 128 GiB $- $- $- $- $-
L32s 32 256 GiB $- $- $- $- $-

GPU

Särskilda virtuella datorer som är avsedda för tung grafisk rendering och videoredigering, med enkla eller flera grafikprocessorer.

NC-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6 6 56 GiB 1X K80 $- $- $- $- $-
NC12 12 112 GiB 2X K80 $- $- $- $- $-
NC24 24 224 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-
NC24r 24 224 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-

NCsv2-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6s v2 6 112 GiB 1X P100 $- $- $- $- $-
NC12s v2 12 224 GiB 2X P100 $- $- $- $- $-
NC24s v2 24 448 GiB 4X P100 $- $- $- $- $-
NC24rs v2 24 448 GiB 4X P100 $- $- $- $- $-

NCsv3-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6s v3 6 112 GiB 1X V100 $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224 GiB 2X V100 $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448 GiB 4X V100 $- $- $- $- $-
NC24rs v3 24 448 GiB 4X V100 $- $- $- $- $-

NV-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NV6 6 56 GiB 1X M60 $- $- $- $- $-
NV12 12 112 GiB 2X M60 $- $- $- $- $-
NV24 24 224 GiB 4X M60 $- $- $- $- $-

NDs-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
ND6s 6 112 GiB 1X P40 $- $- $- $- $-
ND12s 12 224 GiB 2X P40 $- $- $- $- $-
ND24rs 24 448 GiB 4X P40 $- $- $- $- $-
ND24s 24 448 GiB 4X P40 $- $- $- $- $-

Beräkning med höga prestanda

Våra virtuella datorer med de snabbaste och mest kraftfulla processorerna med nätverksgränssnitt för stora dataflöden (RDMA).

H-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
H8 8 56 GiB $- $- $- $- $-
H16 16 112 GiB $- $- $- $- $-
H8m 8 112 GiB $- $- $- $- $-
H16m 16 224 GiB $- $- $- $- $-
H16mr 16 224 GiB $- $- $- $- $-
H16r 16 112 GiB $- $- $- $- $-

FPGA

Mikrotjänster för accelererad maskinvara huvudsakligen för inferensarbetsbelastning

Det är för närvarande kostnadsfritt att använda ML-tjänsten för FPGA-baserade virtuella datorer. Priser för att använda ML-tjänsten för FPGA-baserade virtuella datorer meddelas längre fram.

Obs! FPGA-baserade virtuella datorer är för närvarande begränsade till endast inferensarbetsbelastningar för Machine Learning Service.

Ytterligare information

 • Utöver ovan nämnda kostnader distribueras tre ytterligare resurser som medför extra avgifter

  1. Basic-konto för Azure Container Registry
  2. Azure Block Blob Storage (generell användning v. 1)
  3. Key Vault
 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga via supporten för Azure, från $29 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Månatlig drifttidsberäkning och servicenivåer för Machine Learning Services-realtidsbedömning*

  ”Totalt antal transaktionsförsök” är det totala antalet API-begäranden av kunden under en faktureringsmånad för en viss Microsoft Azure-prenumeration.

  ”Misslyckade transaktioner” är alla begäranden av det totala antalet transaktionsförsök som misslyckats med att returnera en lyckad förfrågan eller ett HTTP 4xx-, HTTP 502- eller HTTP 503-svar.

  ”Månatlig drifttidsprocent” beräknas som Totalt antal transaktionsförsök minus Misslyckade transaktioner delat med Totalt antal transaktionsförsök under en faktureringsmånad för en viss Microsoft Azure-prenumeration. Procent drifttid per månad visas med följande formel:

  Månatlig drifttidsprocent = (Totalt antal transaktionsförsök - Misslyckade transaktioner) / Totalt antal transaktionsförsök

  Följande servicenivåer och tjänstkrediter gäller för kundens användning av Machine Learning Services-realtidsbedömning.

  Procent drifttid per månad Tjänstkredit**
  < 99.95% 10 %
  < 99% 25 %

  *Vi garanterar att vi anropar det beräkningsmål (AKS) som användaren har valt för tjänstdistributionen och att vi följer serviceavtalet så länge det inte finns några användarfel (t.ex. skadad modell eller fel på webbtjänstens kod) och det inte finns några miljöproblem (t.ex. otillräckligt med AKS-agenter för att hantera begäran). Tjänstfel på grund av användarfel som dem ovan ingår inte i serviceavtalet

  **Tjänstkredit gäller endast för tilläggsavgiften

  Mer information om serviceavtalet finns på sidan om SLA.

Vanliga frågor och svar

 • Läs om migreringen här: Så här migrerar du.

 • Du kan fortsätta att använda dina konton för experimentering och modellhantering samt Workbench-programmet ett tag till efter september 2018. Stödet för följande resurser tas bort progressivt under cirka 3–4 månader efter lanseringen. Du hittar fortfarande dokumentation för de gamla funktionerna i avsnittet Resurser längst ned i innehållsförteckningen.

  Fas Information som stöd för äldre funktioner
  1 Möjlighet att skapa ett konto för Azure Machine Learning-experimentering och -modellhantering i Azure-portalen från kommandoradsgränssnittet. Möjligheten att skapa ML-beräkningsmiljöer från kommandoradsgränssnittet avslutas också. Om du har ett befintligt konto fortsätter kommandoradsgränssnittet och Workbench för skrivbord att fungera i det är läget.
  2 De underliggande API:erna för att skapa gamla arbetsytor och projekt i Workbench för skrivbord och med kommandoradsgränssnittet avslutas. Du kan fortfarande öppna befintliga projekt, lägga till ytterligare skript till dem, köra skript i befintliga projekt och distribuera webbtjänster till befintliga ML-beräkningsmiljöer i det här läget.
  3 Stöd för allt annat, däribland återstående API:er och Workbench för skrivbord, avslutas i det här läget.

  Börja migrera idag. Alla nya funktioner är tillgängliga med vår nya SDK, CLI och portal.

  Läs migreringsinformationen.

 • Azure Machine Learning-tjänsten och Azure Machine Learning SDK för Python ersätter Azure Machine Learning-experimenteringstjänsten och Azure Machine Learning-modellhanteringstjänsten, och finns för närvarande i förhandsversion. Kunder som använder tjänsterna Azure Machine Learning-experimenteringstjänsten och -modellhanteringstjänsten måste migrera alla experiment, modeller och distributioner till den nya tjänsten. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter. Migrering krävs eftersom vi har gjort arkitekturändringar som en följd av kundfeedback vi fick under förhandsversionen. Azure Machine Learning möjliggör nu snabbare och effektivare datavetenskap från slutpunkt till slutpunkt från en enda Azure-tjänst.

  Vi har även förenklat prissättningen för tjänsten, och nu betalar du enbart för det du använder.

  Azure Machine Learning-experimenteringskunder kan nu använda Machine Learning-tjänsten för att träna sina modeller utan extra kostnad för tjänsten. Du betalar endast för den underliggande beräkningen, BatchAI eller DSVM och andra förbrukade Azure-tjänster.

  Machine Learning-modellhanteringskunder betalar nu endast för det som de vill distribuera via AKS. Du betalar för den underliggande beräkningen, en liten tilläggsavgift för Machine Learning-tjänsten och eventuella övriga använda Azure-tjänster.

 • Nej. Träningsmodeller som använder Azure Machine Learning-tjänsten är kostnadsfria. Du måste betala för att använda underliggande beräkning och virtuella datorer. Läs här om VM-priserna.
 • Nej. Du behöver inte betala någon extra Azure Machine Learning-tilläggsavgift för att distribuera modeller på dina egna virtuella datorer. Men du måste betala för etableringen av virtuella datorer. Läs här om VM-priserna.
 • Du faktureras per dag. I faktureringssyfte börjar en dag vid midnatt UTC-tid. Fakturor genereras per månad. Som ett specifikt exempel säger vi att du distribuerar dina modeller med virtuella 10 DS14 v2-datorer. För en faktureringsmånad med 30 dagar kan du beräkna priserna

  Kostnader för Azure Machine Learning-tjänsten: (10 * 30 * 24 ) * timpris för betala-per-användning

  Tänk på att beräkningsavgifterna ingår i Machine Learning-tjänstens priser ovan. Dessutom debiteras du separata avgifter för de Azure-tjänster du förbrukar i samband med Azure Machine Learning, inklusive men inte begränsat till HDInsight, Azure Container Registry, Azure Blob Storage, Application Insights, Azure Key Vault, Virtual Network, Azure Event Hub och Azure Stream Analytics.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Machine Learning-tjänster

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad