Hoppa över navigering

Information och analyser

Hantera IT-resurser med en enkel och enhetlig hanteringsmiljö – på olika plattformar och i molnet

Insight & Analytics prissätts per nod. En nod är en fysisk eller virtuell dator som hanteras av tjänsten Insight & Analytics.

Information och analyser
Log Analytics Ingår
Tjänsteöversikt Ingår
Övervakning av nätverksprestanda Ingår
Inkluderade dagliga överföringsdata 500 MB
Inkluderad datakvarhållning 1 månad
Pris $- / nod / månad
 • Priset är proportionellt per timme. Tjänsten fakturerar alltså enbart för antalet timmar som en nod sänder data – cirka $- per timme (31-dagarsmånad).
 • Den inkluderade allokeringen av överföringsdata delas av noder. Om det exempelvis finns 10 noder anslutna till tjänsten är den totala allokeringen av uppladdade data 5 000 MB per dag. 5 000 MB delas av 10 noder så att en särskild nod kan överföra mer än 500 MB under en dag förutsatt att den totala mängden data som överförs i alla noder understiger 5 000 MB den dagen.
 • Utifrån observerad användning överskrider de flesta noder inte den dagliga överföringsgränsen.

Ytterligare data och kvarhållning

Om överförda data överskrider den inkluderade mängden per dag eller behöver lagras längre än en månad tillkommer avgifter för överförbrukning enligt priserna nedan

Överförbrukningsmätare
Överförda data utöver inkluderade dagliga data $- per GB
Kvarhållning utöver 1 månad $-/GB/månad

Support och servicenivåavtal

 • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Log Analytics, via supporten för Azure från $29/mån. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Ytterligare utbildningsvideor och dokumentation finns också.
 • Tillgängligheten för Information och analyser bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Vanliga frågor och svar

 • Enligt prisnivån för Operations Management Suite debiteras du utifrån antal noder. En nod är ett unikt datornamn som skickar data till Log Analytics. Varje timme beräknar Log Analytics antalet unika datornamn och debiterar 1/730-del av en nod. Tjänsten räknar alla enheter som noder vars namn finns i datorfältet när:

  • Data publiceras via HTTP-API för datainsamling
  • Läsa från Azure Diagnostics eller Azure Storage

  För varje nod finns det en allokering av 500 MB data per dag. När dagen är slut beräknas och multipliceras antalet rapporterade noder med 500 MB för att fastställa allokeringen av data för den dagen. Om allokerade data överskrids debiteras mängden överskridna allokerade data till ett annat datapris.

 • Insight & Analytics är byggt på den underliggande Log Analytics-plattformen. Du kan välja att använda funktionerna för obearbetad logganalys och betala per GB som samlas in av tjänsten eller byta arbetsyta till nivån Insight & Analytics och betala per nod som hanteras av tjänsten. Insight & Analytics erbjuder en superuppsättning av funktionerna under Log Analytics.
 • Ja, du kan ändra din prisnivå för att uppgradera till Insikter och analys. När du har uppgraderat till Insight & Analytics kan du inte återgå till nivån Standard eller Premium.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Information och analyser

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad