Operations Management Suite | Information och analyser

Hantera IT-resurser med en enkel och enhetlig hanteringsmiljö – på olika plattformar och i molnet

Insight & Analytics prissätts per nod. En nod är en fysisk eller virtuell dator som hanteras av tjänsten Insight & Analytics.

Information och analyser
Log Analytics
Tjänsteöversikt
Övervakning av nätverksprestanda
Inkluderade dagliga överföringsdata 500 MB
Inkluderad datakvarhållning 1 månad
Pris $15 / nod / månad
  • Priset är proportionellt per timme. Tjänsten fakturerar alltså enbart för antalet timmar som en nod sänder data – cirka $0.02 per timme (31-dagarsmånad).
  • Den inkluderade allokeringen av överföringsdata delas av noder. Om det exempelvis finns 10 noder anslutna till tjänsten är den totala allokeringen av uppladdade data 5 000 MB per dag. 5 000 MB delas av 10 noder så att en särskild nod kan överföra mer än 500 MB under en dag förutsatt att den totala mängden data som överförs i alla noder understiger 5 000 MB den dagen.
  • Utifrån observerad användning överskrider de flesta noder inte den dagliga överföringsgränsen.

Ytterligare data och kvarhållning

Om överförda data överskrider den inkluderade mängden per dag eller behöver lagras längre än en månad tillkommer avgifter för överförbrukning enligt priserna nedan

Överförbrukningsmätare
Överförda data utöver inkluderade dagliga data $2.3 per GB
Kvarhållning utöver 1 månad $0.1/GB/månad

Support och servicenivåavtal

  • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Log Analytics, via supporten för Azure från $29.0/mån. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Ytterligare utbildningsvideor och dokumentation finns också.
  • Tillgängligheten för Information och analyser bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Produktinformation

Lär dig mer om Information och analyser

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu