Priser för Azure Information Protection

Prisinformation

Microsoft Azure Information Protection kan antingen köpas fristående eller genom ett av följande Microsoft-licenspaket:

Azure Information Protection erbjuds som en licens för användarprenumerationer. Det är tillgängligt för direkta köp via Internet eller via din Microsoft-representant eller -partner.

Funktion Kostnadsfri Azure Information Protection för Office 365 Azure Information Protection Premium P1 Azure Information Protection Premium P2
Förbruka innehåll med Azure Information Protection genom att använda arbets- eller skolkonton från appar och tjänster med AIP-principer Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Skydd för innehåll i Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online och Microsoft OneDrive för företag Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
BYOK (Bring Your Own Key) för kundhanterad livscykel för nyckeletablering2 Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Anpassade mallar, inklusive avdelningsmallar Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Skydd för lokalt innehåll i Exchange och SharePoint via anslutningsprogrammet Rights Management Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Skapa innehåll Azure Information Protection genom att använda arbets- eller skolkonton Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Meddelandekryptering för Office 365 Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Administrativ kontroll3 Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Azure Information Protection-SDK (Software Developer Kit) för skydd för alla plattformar – Windows, Windows Mobile, iOS, Mac OSX och Android Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Skydd för filformat som inte är associerade med Microsoft Office, inklusive PTXT, PJPG och PFILE (allmänt skydd) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Manuell, förvald och obligatorisk dokumentklassificering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Azure Information Protection-genomsökning för innehållsidentifiering av lokala filer som matchar någon av typerna av känslig information Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Azure Information Protection-genomsökning för att tillämpa en etikett på alla filer på en lokal filserver eller lagringsplats Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Anslutningsprogrammet Rights Management med lokala Windows Server-filresurser med anslutningsprogrammet för filklassificeringsinfrastruktur (FCI) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Dokumentspårning och -återkallning Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Du kan använda SDK för Microsoft Information Protection för att tillämpa etiketter och skydd för e-postmeddelanden och filer för alla plattformar – Windows, iOS, Mac OSX, Android och Linux Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Konfigurera villkor för automatisk och rekommenderad klassificering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Ange så att etiketter automatiskt tillämpar förkonfigurerat S/MIME-skydd i Outlook Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Kontrollera överdelning av information vid användning av Outlook (varna, motivera eller blockera e-postmeddelanden). Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
HYOK (Hold Your Own Key) som gäller Azure Information Protection och Active Directory (AD) Rights Management för mycket reglerade scenarier Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Azure Information Protection-genomsökning för automatiserad klassificering, etikettsättning och skydd för lokala filer som stöds Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig

1Vissa Office 365-prenumerationer innefattar även dataskydd med Microsoft Azure Information Protection. Mer information om Office 365-prenumerationer och de funktioner för dataskydd som ingår finns i licensdatabladet för Azure Information Protection.

2Det krävs en Azure-prenumeration för att använda en konfigurerad nyckel för BYOK (Bring Your Own Key).

3Innefattar aktivering/inaktivering av tjänster, registrering av kontroller för fasbaserad distribution, användningsloggning, funktioner för superanvändare för eDiscovery, dataåterställning samt funktioner för att lägga till/ta bort skydd för flera filer.

Kostnadsfri

Prenumeration med självbetjäning för användare i en organisation som har fått känsliga filer som skyddas av Azure Information Protection skickade till sig, men som inte kan autentiseras eftersom användarnas IT-avdelning inte hanterar ett konto för dem i Azure. Till exempel, om IT-avdelningen inte har Office 365 och inte använder Azure-tjänster.

Pris: Kostnadsfri

Azure Information Protection för Office 365

Microsoft Azure Information Protection ingår i Office 365 Enterprise E3-abonnemang och högre.

Azure Information Protection Premium P1

Tillhandahåller ytterligare rättigheter att använda lokala anslutningsprogram, spåra och återkalla delade dokument samt göra det möjligt för användare att manuellt klassificera och sätta etiketter på dokument.

Pris: $2

Obs! Ingår även i Microsoft Enterprise Mobility + Security E3, Microsoft 365 E3 och Microsoft 365 Business.

Azure Information Protection Premium P2

Bygger på Azure Information Protection Premium P1 med automatiserad och rekommenderad klassificering, etikettsättning och skydd med principbaserade regler och HYOK-konfigurationer (Hold Your Own Key) som gäller Azure Rights Management och Active Directory Rights Management.

Pris: $5

Obs! Ingår även i Enterprise Mobility + Security E5 och Microsoft 365 E5.

Vanliga frågor och svar om licensiering

Använda skyddat innehåll – öppna, visa och ändra skyddade filer

 • Nej. Arbetsrollen kräver ingen Azure Information Protection-licens för att kunna öppna och visa en fil som har etiketterats och/eller skyddats.

 • Ja, för att kunna se etiketten måste användaren ha installerat Azure Information Protection-klienten för Office-appar, vilket kräver en Azure Information Protection-licens.

 • Ja. Alla ändringar i klassificering, etikett eller skydd kräver en licens för Azure Information Protection P1 (om etiketten ändras manuellt) eller P2 (om klassificeringsregler och etikett tillämpas automatiskt).

 • Även om användarna ser etikettinformation även om de inte har någon licens, bör de tilldelas licenser. Alla användare som har Azure Information Protection-klienten för Office-appar installerad för att se eller använda etiketter bör ha en Azure Information Protection-licens. Användarna behöver inte en licens för att kunna se visuella markeringar som exempelvis vattenstämplar, sidhuvuden och sidfötter som finns i dokumentet. Användare behöver ingen licens om Azure Information Protection-klienten (klassisk) körs i läget för endast skydd.

Azure Information Protection-skanner

 • Alla interna användare som har skapat innehåll som finns på genomsökta fillagringsplatser, måste ha en Azure Information Protection-licens (antingen P1 eller P2). Eftersom detta är standard i Azure Information Protection-licensiering, krävs inte någon ytterligare licensiering för externa användare som får åtkomst till skyddade filer, eller för användare som tidigare har skyddat filer men som inte längre är användare i klientorganisationen, t.ex. användare som har lämnat organisationen.

 • När Azure Information Protection-skannern körs i den här typen av ”identifierings”-läge, måste användarna som har skapat innehållet på den genomsökta lagringsplatsen ha minst en Azure Information Protection P1-licens.

 • Användare som har skapat innehåll som finns på den genomsökta lagringsplatsen måste ha minst en Azure Information Protection P1-licens.

 • Användare som har skapat innehåll som finns på den genomsökta lagringsplatsen måste ha en Azure Information Protection P2-licens.

 • Alla interna användare som har skapat innehåll som finns på genomsökta fillagringsplatser, måste ha en Azure Information Protection-licens. Eftersom detta är standard i Azure Information Protection-licensiering, krävs inte någon ytterligare licensiering för externa användare som får åtkomst till skyddade filer, eller för användare som tidigare har skyddat filer men som inte längre är användare i klientorganisationen, t.ex. användare som har lämnat organisationen.

  I exemplet ovan krävs inte någon ytterligare licensiering för att använda Azure Information Protection-skannern i ”identifierings”-läge, eftersom alla användare som lägst har en licens för Azure Information Protection P1. Om skannern ska användas för att tillämpa klassificering, etikettering och/eller skydd, måste alla 50 000 interna användare ha Azure Information Protection P2-licenser.

 • Det krävs en licens för varje användare som har skapat innehåll på genomsökta lagringsplatser (i det här scenariot krävs det inte någon licens för borttagna användarkonton).

Microsoft Information Protection-SDK

 • Varje användare måste ha minst en Azure Information Protection P1-licens.

Enhetlig etikettering och Säkerhets- och efterlevnadscenter

 • Användarna måste ha minst en Azure Information Protection P1-licens om företaget migrerar etiketter som ska användas i Azure Information Protection, eller minst en Office 365 E3-licens om de migrerar etiketter som ska användas i Office 365.

 • Du måste fortfarande ha Azure Information Protection P1/P2 för alla funktioner som ingår i Azure Information Protection innan det enhetliga etikettgränssnittet släpptes (som att använda Azure Information Protection-klienten, Azure Information Protection-skannern osv.). För att kunna konfigurera känslighetsetiketter i Säkerhets- och efterlevnadscenter måste du ha Azure Information Protection P1-/P2-licens ELLER Office 365 E3-/E5-licens (du behöver inte båda). Användare behöver ingen licens om Azure Information Protection-klienten (klassisk) körs i läget för endast skydd.

 • Om du vill applicera etiketter manuellt med den inbyggda etikettfunktionen i Office-appar, måste användarna antingen ha Azure Information Protection P1-/P2-licens ELLER Office 365 E3-/E5-licens (de behöver inte båda) OCH Office 365-versionen av Office-appar installerat. Från mars 2019 är inbyggda etiketter tillgänglig i Office 365-versionen av:
  Office för Mac: Word, PowerPoint, Excel, Outlook
  Office-mobilappar för iOS: Word, PowerPoint, Excel
  Office-mobilappar för Android: Word, PowerPoint, Excel

 • Med Azure Information Protection-klient-plugin-programmet för Windows kan användare klassificera och skydda sina dokument och e-postmeddelanden. Du behöver en Azure Information Protection-licens för att använda Azure Information Protection-klienten, antingen Azure Information Protection P1 (för manuella etikett- och skyddsfunktioner) eller Azure Information Protection P2 (för automatiska eller rekommenderade etikett- och skyddsfunktioner). Du får inte rättigheten att använda Azure Information Protection-klienten för att etikettera och skydda dokument och e-postmeddelanden om du har Office 365 E3 eller E5.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Information Protection

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Se snabbstartssjälvstudien

Kom igång