HockeyApp priser

Låt oss presentera Visual Studio App Center, framtidens HockeyApp. HockeyApp-kunder har fram till 1 november 2019 på sig att flytta till App Center.

Läs mer om App Center

Relaterade produkter och tjänster

Visual Studio App Center

Bygg, testa, publicera och övervaka dina appar kontinuerligt

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Get started with App Center, the future of HockeyApp