Data Lake Store priser

Obegränsad Data Lake för intelligenta åtgärder

Få ut maximalt värde från alla dina ostrukturerade, halvstrukturerade och strukturerade data med den första molnbaserade datasjön byggd för företag utan storleksgränser för data. Azure Data Lake Store är säkert, extremt skalbart och bygger på den öppna HDFS-standarden, vilket gör att du kan köra massivt parallelliserade analyser.

Prisinformation

Totalkostnaden för Azure-datasjölagring beror på hur mycket du lagrar, transaktionernas volym och storlek samt utgående dataöverföringar.

Lagringspriser

Lagring är tillgängligt i ”betala per användnings”-paket och i månadspaket.

Betala per användning

Användning Pris/månad
Första 100 TB $- per GB
Nästa 100 TB upp till 1 000 TB $- per GB
Nästa 1 000 TB upp till 5 000 TB $- per GB
Över 5 000 TB Kontakta oss

Månadspaket

Månadspaketen har bra rabatter (upp till 33 %) jämfört med priserna för ”betala per användning”.

Kapacitetsåtagande Pris/månad Besparingar jämfört med ”betala per användning”
1 TB $- 12 %
10 TB $- 19 %
100 TB $- 27 %
500 TB $- 31 %
1 000 TB $- 33 %
Över 1 000 TB Kontakta oss

Extra förbrukning utöver den lagringsmängd som ingår debiteras med $-/GB/månad.

Transaktionspriser

Följande priser gäller för transaktioner som utförs mot dina data. Samma transaktionspriser gäller för både ”betala per användning”-paket och månadspaket.

Användning Pris
Skrivåtgärder (per 10 000) $-
Läsåtgärder (per 10 000) $-
Borttagningsåtgärder Kostnadsfri
Storleksgräns för transaktioner Obegränsat

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 % (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

 • Varje Azure Data Lake Store-åtgärd debiteras som en enda transaktion. Detta omfattar HTTP-åtgärder och åtgärder som utförs av Azure Data Lake Analytics-jobb.

 • Azure Data Lake Store-transaktioner debiteras varje gång du läser och skriver data till tjänsten. Varje gång en användare, ett program eller en annan Azure-tjänst läser eller skriver data på upp till 4 MB i storlek debiteras det som en transaktion. Om exempelvis en skrivåtgärd skickar 128 KB data till ADLS så debiteras det som en transaktion. Om objektet är större än 4 MB debiteras transaktioner stegvis upp till 4 MB. Om exempelvis en läsåtgärd hämtar 9 MB data från ADLS debiteras den som tre transaktioner (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Låt oss titta närmare på hur transaktioner visas på fakturan utifrån läs- och skrivåtgärder. Vi föreställer oss ett scenario där ditt program skriver data till ADLS med en hastighet av 10 objekt/sekund och att varje objekt är 8 MB. Vi antar också att du matar in data med Azure IoT Hub till ADLS med en hastighet av 5 objekt/sekund och att varje objekt är mindre än 4 MB. Sedan antar vi att du har ett ADLA-jobb som körs i 4 timmar/dag och som läser 1 000 objekt/sekund när jobbet körs och att varje objekt är mindre än 4 MB. För scenariot ovan debiterar ADLS för programmets skrivtransaktioner och Azure IoT Hub-skrivdata samt för lästransaktioner för ADLA-läsdata från ADLS. Du debiteras enligt följande:

  Objekt Användningsvolym per månad Avgift per månad Månadskostnad
  Skrivtransaktioner från kundprogram 2 * (10 objekt/sekund * 3 600 * 744) $0.05 per 10 000 transaktioner $267.8
  Skrivtransaktioner från Azure IoT Hub 5 objekt/sekund * 3 600 * 744 $0.05 per 10 000 transaktioner $66.95
  Läsa transaktioner från ADLA 1 000 objekt/sekund * 3600 * 4 * 31 $0.004 per 10 000 transaktioner $178.56
  Total kostnad för transaktionerna $513.31

  De läs- och skrivåtgärder som genereras från alla program och tjänster, inklusive Azure Data Lake Analytics, beror på en mängd olika faktorer. Det finns inget enkelt sätt att korrekt förutse antalet åtgärder som genereras av varje program. Om du vill beräkna dina transaktionskostnader bör du köra en representativ arbetsbelastning under en begränsad tid och hålla koll på antalet läsningar och skrivningar och se vilka transaktioner som debiteras.

 • Ja. Lagringskapacitet debiteras i enheter för den genomsnittliga datamängden som lagras (mätt i GB) under en månad. Om du till exempel ständigt använder 10 GB lagringsutrymme under första hälften av månaden och inget alls under resten av månaden blir din genomsnittliga användning 5 GB.

 • Exempel: Du lagrar 120 TB data under hela månaden i Azure Data Lake Store. Under den här månaden utför du 100 M åtgärder med dessa data. Anta att 20 % av dessa åtgärder är skrivåtgärder och att de resterande 80 % är läsåtgärder. Så här beräknas den totala kostnaden med ”betala per användning”:

  Måttenhet Användningsvolym Pris Månadskostnad
  GB per månad 120 * 1 024 = 122 800 $0.039 för de första 100 TB, $0.038 för efterföljande 20 TB 100 * 1 024 * $0.039 + 20 * 1 024 * $0.038 = $4771.84
  Skrivåtgärder 20 % * 100 M = 20 M $0.05 per 10 000 transaktioner 2 000 * $0.05 = $100
  Läsåtgärder 80 % * 100 M = 80 M $0.004 per 10 000 transaktioner 8 000 * $0.004 = $32
  Totalt $4903.84
 • Så här fungerar faktureringen för månadspaket:

  • Faktureringscykeln är anpassad efter kalendermånaderna. Därför börjar den alltid den första dagen i månaden och slutar den sista dagen i månaden.
  • Första gången du prenumererar på ett paket beräknar vi den proportionella månadskostnaden baserat på antal återstående dagar i månaden. Om du till exempel har valt 100 TB-paketet och det är 10 dagar kvar den månaden så får du direkt 100 TB för $935.484 ($2900 / 31 dagar i månaden * 10 dagar kvar). Den proportionella prisberäkningen utgår alltid från 31 dagar så att kostnaden alltid är till din fördel.
  • Du kan välja ett nytt paket när du vill under en månad. Ändringen börjar gälla den första dagen i nästa kalendermånad. Om du till exempel har ett paket på 10 TB en månad och väljer att byta till ett paket på 100 TB så gäller ändringen från den första dagen i nästa kalendermånad. Under den aktuella kalendermånaden har du fortfarande 10 TB-paketet.
  • Om din lagringsförbrukning överskrider gränsen för ditt paket debiteras du för den extra förbrukningen till en kostnad av $0.039/GB per månad, proportionellt beräknad per dag. Om du till exempel överskrider gränsen för ditt paket med 100 GB i 10 dagar kommer du att debiteras: 100 * $0.039 / 31 * 10 = $1.259
  • Månadspaketet tillämpas på ett Azure Data Lake Store-konto. För närvarande tillåter vi inte tillämpning av flera månadspaket per konto. Om du till exempel behöver lagra 200 TB data kan du inte köpa två månadspaket med 100 TB för samma konto. Det bästa alternativet skulle vara att köpa ett månadspaket med 100 TB och betala för överförbrukningen av ytterligare 100 TB.
 • Exempel: Du börjar månaden med ett paket på 100 TB och lagrar 100 TB de första 15 dagarna och sedan 120 TB de följande 16 dagarna i ditt ADLS-konto. Under den här månaden utför du 100 M åtgärder med dessa data. Anta att 20 % av dessa åtgärder är skrivåtgärder och att de resterande 80 % är läsåtgärder. Så här beräknas den totala kostnaden med ett månadspaket:

  Måttenhet Användningsvolym Pris Månadskostnad
  100 TB-paket Ej tillämpligt $2900 $2900
  Extra förbrukning i GB 20 * 1 024 = 20 480 GB $0.039 /månad, proportionellt beräknad per dag 20 480 * $0.039 * 16 / 31 = $412.243
  Skrivåtgärder 20 % * 100 M = 20 M $0.05 per 10 000 transaktioner 2 000 * $0.05 = $100
  Läsåtgärder 80 % * 100 M = 80 M $0.004 per 10 000 transaktioner 8 000 * $0.004 = $32
  Totalt $3444.243
 • Ja. Metadata för filer och mappar ackumuleras i lagringskapaciteten för fakturering. Azure Data Lake Store har en minsta fakturerbar fil- och mappstorlek på 256 kB. Mindre filer kan lagras men mängden data som faktureras är, beroende på vad som är störst, (a) den totala mängden data som lagras i kontot, eller (b) 256 kB * (antal filer och mappar).

  Följande tabell innehåller några exempel på hur detta beräknas.

  Mängd data som lagras i kontot Antal filer och mappar i kontot Lagringsstorlek för metadata Data som lagras (för beräkning av fakturering)
  A B C = 256 kB * B MAX (A, C)
  100 byte 1 256 kB 256 kB
  300 kB 2 512 kB 512 kB
  100 MB 10 2 560 kB 100 MB
  1 GB 100 25 600 kB 1 GB

  Som du ser i exemplen ovan rekommenderar vi att du lagrar data i större filer för att spara kostnader för lagring av metadata.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Data Lake Store

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account