Dynamics 365 för Customer Insights priser

Dynamics 365 för Customer Insights hjälper dig att ge kunden en bättre upplevelse och får affärerna att blomstra. Sammanför alla möjliga typer av kundinformation för att kartlägga alla delar av kundupplevelsen. Samla in information och insikter och använd detta till att skapa unika kundcentrerade kampanjer. Ge din personal tillgång till smarta insikter. Få snabbare avkastning på investeringen med ett färdigt program och inbäddad intelligens.

Prisinformation

Prissättningen för Customer Insights bygger på en modell med ett visst antal profiler och interaktioner. Lagring, beräkning och värdtjänster ingår i priset för program som drar nytta av informationen.

Customer Insights finns nu i förhandsversion. Förhandsversionsrabatten är medräknad i priserna nedan.

Nivå Basic Standard
Pris (per enhet) $- $-
Funktioner
Profiler 100 000 per enhet 100 000 per enhet
Interaktioner 1 000 000 per enhet per månad 1 000 000 per enhet per månad
KPI:er 500 (fast) 500 (fast)
Kvarhållning av KPI-värden Max. 180 dagar för dagliga KPI:er
Max. 1 vecka för timvisa KPI:er
Max. 180 dagar för dagliga KPI:er
Max. 1 vecka för timvisa KPI:er
Segment 100 aktiva segment per enhet 100 aktiva segment per enhet
Prediktiv matchning 1 aktiv princip (fast)
Upp till maximalt 3 utkast/inaktiva principer (fast)
5 aktiva principer per enhet
Ytterligare utkast/inaktiva principer
Prediktiv poäng 1 aktiv förutsägelse (fast)
Upp till maximalt 3 utkast/inaktiva förutsägelser (fast)
5 aktiva förutsägelser per enhet

Support och serviceavtal

 • Inget serviceavtal (SLA) under förhandsperioden
 • Flexibla supportavtal från $29/mån.

Vanliga frågor och svar

 • En profil är en samling nyckelattribut för en enhet, till exempel en kund, produkt, marknad, konkurrent osv. De här attributen kan hämtas från flera källor och kombineras i profilen.

 • En interaktion är en kontakt som din organisation har med en profilerad enhet, till exempel en kund. Det här kan vara ett skickat erbjudande, ett genomfört köp, nedladdning av reklammaterial eller en kontakt med kundtjänst.

 • Ett aktivt segment är ett dynamiskt genererat målgruppssegment som bearbetas aktivt dagligen.

 • En princip med prediktiv matchning består av inställningar som gör att en profil eller interaktion kan matchas med en annan princip baserat på innehåll och sammanhang.

 • En förutsägelsemodell är en förutsägelse av ett affärsresultat baserad på maskininlärning. Du kan använda dem till att förutse resultat, som kvalificering av potentiella kunder, konvertering av möjligheter, kvarhållning eller omsättning av konton osv.

 • Du kan köpa upp till 10 enheter på Basic- eller Standard-nivån när du behöver utöka antalet kundprofiler eller interaktioner. Kontakta oss om du behöver fler än 10 enheter.

 • Ja. Du kan när som helst välja att utöka antalet Basic- eller Standard-enheter som köpts. Om du registrerar dig för tjänsten i mitten av månaden eller utökar antalet enheter i mitten av månaden beräknas din månadsfaktura baserat på antalet resterande dagar den månaden. (För tjänsten Customer Insights definieras en månad som 31 dagar.)

 • Ja, du kan när som helst minska antalet enheter för Customer Insights. Ändringarna träder i kraft nästa dag och visas på fakturan i slutet av månaden.

 • Du kan säga upp prenumerationen på Customer Insights från Azure-hanteringsportalen.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Dynamics 365 för Customer Insights

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto