Priser för Cognitive Services – Web Language Model API

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

Microsoft erbjuder avancerade språkmodellerings-API:er som kan automatisera en mängd olika standardiserade språkbearbetningsuppgifter. Du kan använda styrkan hos språkmodeller som har tränats på webbskalade data.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum
  • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 %. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu