Hoppa över navigering

Cognitive Services-priser – Video Indexer

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

Med Video Indexer kan du extrahera, granska, redigera, anpassa, söka i och publicera analyser från dina videor med AI för videoteknik med hjälp av Azure Media Services. Du kan använda Video Indexer ovanför demogränsen genom att ansluta det med ett Azure Media Services-konto.

Prisinformation

Du kan öppna Video Indexer utan extra kostnad, men följande avgifter uppkommer när du använder Video Indexer i samband med din Azure-prenumeration.

Ljudanalys

Ljudanalys omfattar tal-till-text, talarindexering, talsentiment och nyckelord. Kostnad för ljudanalys uppkommer när du skickar en fil till Video Indexer och väljer förinställningen för ljudanalys. Priset för ljudanalys baseras på minuters indatavaraktighet. Mer information om priser för ljudanalys finns på sidan med Azure Media Service-priser. Klicka på Medieanalys.

Videoanalys

Videoanalys omfattar ljudanalys samt ansiktsigenkänning, innehållsmoderering, optisk teckenläsning, bildigenkänning, nyckelbildsigenkänning och objektigenkänning. Kostnad för videoanalys uppkommer när du skickar en fil till Video Indexer och väljer standardinställningen. Priset för videoanalys baseras på minuters indatavaraktighet. Mer information om priser för videoanalys finns på sidan med Azure Media Service-priser. Klicka på Medieanalys.

Encoding

Kodningskostnader uppkommer om du väljer AdaptiveBitrate som förinställning för strömning. Kodningskostnaden är samma som standardkodningskostnaden för Azure Media Services. Mer information om priser för standardkodning finns på sidan med Azure Media Service-priser. Klicka på VOD.

Strömning

Strömningskostnader uppkommer när videon strömmas via videospelarwidgeten som finns på analyssidan för alla videor som bearbetas av Video Indexer. Strömningskostnader påbörjas även när videospelarwidgeten är inbäddad i ett externt program. Mer information om priser för strömning finns på sidan med Azure Media Service-priser. Klicka på Strömning.

Storage

Lagringskostnad uppkommer för filer som sparas i det lagringskonto som du har kopplat till ditt Azure Media Services-konto. Mer information om lagringskostnader finns bland priserna för blockblobar på sidan med lagringspriser.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.
 • Inget serviceavtal (SLA) under förhandsperioden. Läs mer.

Vanliga frågor och svar

 • Känslo-API, ansikts-API, API för Language Understanding Intelligent Service, API för Bing-tal till text och Text till tal-API för Bing debiteras per 1 000 transaktionsanrop där API-anropen utförs aktivt. Fakturering beräknas utifrån mängden API-transaktionsanrop.

  Tjänsten för dikterings-API för Bing debiteras per timme analyserat tal. Faktureringen beräknas per minut.

  Rekommendations-API:t och API:t för textanalys kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukningen fördelas proportionellt och tjänsten debiteras per månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.

 • En kommentar till ett dokument räknas som en transaktion. Batch-poängsättningsanrop tar även hänsyn till antalet dokument som ska poängsättas i transaktionen. Så om du till exempel skickar 1 000 dokument för sentimentanalys i ett enda API-anrop räknas det som 1 000 transaktioner. Om ett API har stöd för mer än en kommentarsåtgärd tas hänsyn även till det. Om ett API-anrop exempelvis utför både attitydanalys och extrahering av diskussionsämne i 1 000 dokument motsvarar det 2 000 transaktioner (2 kommentarer x 1 000 dokument).

 • Om användningen på standardnivån överskrider gränsen överförbrukas kontot. Överförbrukningen debiteras per månad och beräknas utifrån priset som specificeras för varje nivå.

 • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxan och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Kognitiva tjänster

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto