Prissättning för Cognitive Services – API för textanalys

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, språk- och sökfunktioner.

API för textanalys är en molnbaserad tjänst som tillhandahåller avancerad bearbetning av naturliga språk i rå text om omfattar tre huvudfunktioner – attitydanalys, extrahering av diskussionsämne och språkidentifiering.

Prisinformation

Textanalys kan köpas på olika nivåer.

Instans Funktioner Pris
Kostnadsfri - Webb/Container Attitydanalys
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet (inte tillgänglig i container)
Standard - Webb/Container Attitydanalys
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet (inte tillgänglig i container)
0–500 000 textposter — $- per 1 000 textposter
0,5–2,5 M textposter — $- per 1 000 textposter
2,5–10,0 M textposter — $- per 1 000 textposter
10 M+ textposter — $- per 1 000 textposter
S0 Attitydanalys
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet
$-/månad
Upp till 25,000 transaktioner per månad
Överförbrukning: $- per 1 000 transaktioner
S1 Attitydanalys
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet
$-/månad
Upp till 100,000 transaktioner per månad
Överförbrukning: $- per 1 000 transaktioner
S2 Attitydanalys
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet
$-/månad
Upp till 500,000 transaktioner per månad
Överförbrukning: $- per 1 000 transaktioner
S3 Attitydanalys
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet
$-/månad
Upp till 2,500,000 transaktioner per månad
Överförbrukning: $- per 1 000 transaktioner
S4 Attitydanalys
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet
$-/månad
Upp till 10,000,000 transaktioner per månad
Överförbrukning: $- per 1 000 transaktioner
Textposter motsvarar antalet 1 000 tecken långa enheter inom ett dokument som tillhandahålls som indata till en begäran för API för textanalys.

Support och serviceavtal

  • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
  • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

  • API för textanalys kan köpas i enheter på S0–S4-nivån till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukning beräknas och tjänsten debiteras varje månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad. På S-nivån debiteras tjänsten endast för den mängd textposter som skickas till tjänsten.
  • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.
  • En kommentar till ett dokument räknas som en transaktion. Batch-poängsättningsanrop tar även hänsyn till antalet dokument som ska poängsättas i transaktionen. Så om du till exempel skickar 1 000 dokument för sentimentanalys i ett enda API-anrop räknas det som 1 000 transaktioner. Om ett API har stöd för mer än en kommentarsåtgärd tas hänsyn även till det. Om ett API-anrop exempelvis utför både attitydanalys och extrahering av diskussionsämne i 1 000 dokument motsvarar det 2 000 transaktioner (2 kommentarer x 1 000 dokument).
  • Om användningen på S0–S4-nivån överskrider gränsen överförbrukas kontot. Överförbrukningen debiteras per månad och beräknas utifrån priset som specificeras för varje nivå.
  • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxa och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.
  • En textpost på S-nivån innehåller upp till 1 000 tecken enligt mätningen av StringInfo.LengthInTextElements. Om ett indatadokument till API för textanalys har fler än 1 000 tecken räknas det som en textpost för varje enhet med 1 000 tecken. Om ett indatadokument som skickas till API:et till exempel innehåller 7 500 tecken räknas det som 8 textposter. Om ett indatadokument som skickas till API:et innehåller 500 tecken räknas det som 1 textpost. Om två dokument skickas, ett med 500 tecken och ett med 1 200 tecken, debiteras tjänsten för totalt tre textposter: en post för dokumentet med 500 tecken och två textposter för dokumentet med 1 200 tecken.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad