Hoppa över navigering

Priser för Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Textanalys är en AI-tjänst som upptäcker insikter såsom sentiment, entiteter och nyckelfraser i ostrukturerad text. Textanalys omfattar fem huvudfunktioner: Attitydanalys, extrahering av diskussionsämne, språkidentifiering, igenkänning av namngiven entitet samt frågor och svar.

I Textanalys för hälsa används bearbetning av naturliga språk för att hitta och märka information i ostrukturerade kliniska dokument.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Textanalys kan köpas på olika nivåer.

Textposter motsvarar det antal 1 000 tecken långa enheter inom ett dokument som tillhandahålls som indata till en begäran för API för textanalys.

Instans Funktioner Pris
Kostnadsfri - Webb/Container Attitydanalys (och åsiktsutvinning)
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet (inte tillgänglig i container)
5,000 textposter utan kostnad per månad
Standard - Webb/Container Attitydanalys (och åsiktsutvinning)
Extrahering av nyckelfraser
Språkidentifiering
Igenkänning av namngiven entitet (inte tillgänglig i container)
0–500 000 textposter — $- per 1 000 textposter
0,5–2,5 M textposter — $- per 1 000 textposter
2,5–10,0 M textposter — $- per 1 000 textposter
10 M+ textposter — $- per 1 000 textposter
Textanalys för hälso- och sjukvården $- per 1 000 textposter
Frågor och svar (förhandsversion)* Kostnadsfri
Sammanfattning av extrahering (förhandsversion) Kostnadsfri

*Vissa funktioner, till exempel anpassade frågor och svar, kräver beroende resurser. När du väljer anpassade frågor och svar distribueras även Azure Cognitive Search-resurser i din prenumeration.

Textposter motsvarar antalet 1,000 tecken långa enheter inom ett dokument som tillhandahålls som indata till en begäran för API för textanalys.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Textanalys

Läs mer om funktioner och egenskaper för Textanalys.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Textanalys.

Vanliga frågor och svar

  • På S-nivån debiteras tjänsten endast för den mängd textposter som skickas till tjänsten.
  • En textpost på S-nivån innehåller upp till 1,000 tecken enligt mätningen av StringInfo.LengthInTextElements. Om ett indatadokument till API för textanalys har fler än 1,000 tecken räknas det som en textpost för varje enhet med 1,000 tecken. Om ett indatadokument som skickas till API:et till exempel innehåller 7,500 tecken räknas det som 8 textposter. Om ett indatadokument som skickas till API:et innehåller 500 tecken räknas det som 1 textpost. Om två dokument skickas, ett med 500 tecken och ett med 1,200 tecken, debiteras tjänsten för totalt tre textposter: en post för dokumentet med 500 tecken och två textposter för dokumentet med 1,200 tecken. Du kan kontrollera din användning av textposter i Textanalys-resursen i Azure-portalen under Övervakning > Mått > Bearbetade textposter.
  • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.
  • Om ett API-anrop exempelvis utför både attitydanalys och extrahering av nyckelfraser i 1,000 dokument motsvarar det 2,000 transaktioner (2 × 1,000 dokument). Den maximala storleken på ett enskilt dokument är 5,120 tecken enligt mätningen av StringInfo.LengthInTextElements. Om ett dokument har mer än 5,120 tecken bearbetar vi inte det specifika dokumentet och visar ett fel som anger att dokumentet är ogiltigt. Om en förfrågan har flera dokument bearbetar vi alla dokument som innehåller mindre än 5,120 tecken. S0-S4-nivåerna har blivit inaktuella. Migreringsguide.
  • S0-S4-nivåerna har blivit inaktuella. Migreringsguide.
  • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxa och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.
  • Standardpriset (S-instans) är ett textpostbaserat pris och gör att du kan använda de senaste funktionerna i Textanalys. Det är mer kostnadseffektivt än det transaktionsbaserade priset. Pris nivåerna S0–S4 är nu föråldrade och du uppmanas att byta till nivå S. Migreringsguide

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator