Priser för Cognitive Services – API för Bing Search

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

Få förbättrade sökresultat från miljarder olika webbdokument. Hitta webbdokument som har indexerats av Bing och förfina sökresultaten efter typ, färskhet med mera.

API:erna för Bing Search tillför intelligenta sökfunktioner till appen. Hundratals miljarder webbsidor, bilder, videor och nyhetsnotiser genomsöks i jakten på relevanta sökresultat utan annonskrav. Resultaten kan anpassas automatiskt till användarens geografiska plats eller marknad och hjälper er att förbli relevanta på lokala marknader.

API:erna i Bing Search är tillgängliga i följande Bing Search-prenumerationsavtal med större värde och mer flexibilitet.

Prisinformation

Erbjudande på nivån S1

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webbresultat, bilder, nyheter, videor, enheter och relaterade söksvar. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

I det här paketet ingår även ytterligare svar som tidszon, enhetskonvertering, översättning och beräkning i förekommande fall.

På den här nivån gäller även högre gränser för antalet transaktioner per sekund (TPS) och möjligheten att anropa API:erna Automatiska förslag * och Stavningskontroll *.

API:er som ingår Måttenhet Pris Transaktioner per sekund (TPS)
Bings API för webbsökning
Bings API för bildsökning
Bings API för nyhetssökning
Bings API för videosökning
API för entitetssökning i Bing
API för automatiska förslag för Bing *
Stavningskontrolls-API i Bing *
Per 1 000 transaktioner
* Per 25 000 transaktioner
$7 250

Erbjudande på nivån S2

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webbresultat, och dessutom ingår stavningskontroll i frågesvaret.

På den här nivån kan du även anropa API:erna Automatiska förslag * och Stavningskontroll *.

API:er som ingår Måttenhet Pris Transaktioner per sekund (TPS)
Bings API för webbsökning
API för automatiska förslag för Bing *
Stavningskontrolls-API i Bing *
Per 1 000 transaktioner
* Per 10 000 transaktioner
$3 100

Erbjudande på nivån S3

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och bildsökningsresultat, och dessutom ingår stavningskontroll i frågesvaret.

API:er som ingår Måttenhet Pris Transaktioner per sekund (TPS)
Bings API för webbsökning
Bings API för bildsökning
Per 1 000 transaktioner
$4 100

Erbjudande på nivån S4

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och videosökningsresultat, och dessutom ingår stavningskontroll i frågesvaret.

API:er som ingår Måttenhet Pris Transaktioner per sekund (TPS)
Bings API för webbsökning
Bings API för videosökning
Per 1 000 transaktioner
$4 100

Erbjudande på nivån S5

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och nyhetssökningsresultat, och dessutom ingår stavningskontroll i frågesvaret.

API:er som ingår Måttenhet Pris Transaktioner per sekund (TPS)
Bings API för webbsökning
Bings API för nyhetssökning
Per 1 000 transaktioner
$4 100

Erbjudande på nivån S6

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och enhetssökningsresultat i förekommande fall. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

API:er som ingår Måttenhet Pris Transaktioner per sekund (TPS)
Bings API för webbsökning
API för entitetssökning i Bing
Per 1 000 transaktioner
$4 100

Erbjudande på nivån S7

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb-, bildsöknings- och videosökningsresultat. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

API:er som ingår Måttenhet Pris Transaktioner per sekund (TPS)
Bings API för webbsökning
Bings API för bildsökning
Bings API för videosökning
Per 1 000 transaktioner
$5 150

Erbjudande på nivån S8

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb-, bildsöknings-, videosöknings- och nyhetssökningsresultat. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

API:er som ingår Måttenhet Pris Transaktioner per sekund (TPS)
Bings API för webbsökning
Bings API för bildsökning
Bings API för videosökning
Bings API för nyhetssökning
Per 1 000 transaktioner
$6 150

Obs! Förhandsversionen av API för entitetsökning i Bing kommer först att erbjudas på EN-US-marknaden.

Om du använde Bing Search-API:erna innan den 15 oktober 2017 kan du fortfarande använda API:erna till de tidigare priserna fram till den 15 oktober 2018, eller tills ditt Enterprise-avtal upphör att gälla. Klicka här om du vill ha mer information.

Det är enkelt att migrera från Bing Search v5-API:er till Bing Search v7-API:er. Mer information finns i Azure-dokumentationen.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

API för Bing Search

 • I tabellen nedan ser du en lista med tillgängliga slutpunkter för respektive API. Svarstiden för samma slutpunkt i API för webbsökning i Bing kan variera beroende på vilken nivå du har köpt. Läs mer under nästa fråga.

  API:er som ingår Slutpunkter Tillgängligt på följande nivåer
  Bings API för webbsökning https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bings API för bildsökning https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Bings API för nyhetssökning https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Bings API för videosökning https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  (Förhandsversion, endast EN-US)
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  API för automatiska förslag för Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Stavningskontrolls-API i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
 • Nej, API för webbsökning i Bing begränsas så att olika erbjudanden ska uppfyllas på respektive nivå. Nivån S3 är till exempel avsedd för kunder som bara vill använda webbsökningsresultat och bilder i sina program. Kunderna kan även välja att bara anropa en viss slutpunkt inom en nivå och räkna ihop transaktionerna mot det totala antalet transaktioner i paketet. En kund på nivån S3 kan till exempel bara anropa en slutpunkt för API för bildsökning och göra 400 transaktioner, och anropa en slutpunkt för API för webbsökning och göra 600 transaktioner. Det totala antalet transaktioner räknas då som 1 000.

 • Ja, båda API:erna kan lämna olika resultat även om du bara söker efter bilder. För en viss typ av fråga kan API för webbsökning i Bing till exempel returnera en kombination av webbresultat, videor och nyheter, men inga bilder. För samma fråga kan då API för bildsökning i Bing returnera bilder.

 • Nivåerna prissätts utifrån antalet transaktioner. På nivån S3 är till exempel priset per 1 000 transaktioner $4. Om 12 000 transaktioner har loggats i slutet av faktureringsperioden för API för webbsökning i Bing, och 1 000 transaktioner har loggats för API för bildsökning i Bing, så kommer du att faktureras för $52 enligt beräkningen $4*(13 000/1 000).

 • API:erna för stavningskontroll och automatiska förslag i Bing faktureras i steg om 25 000 transaktioner på nivån S1. Övriga API:er faktureras i steg om 1 000 transaktioner på nivån S1.

  Tänk dig till exempel att du prenumererar på nivån S1 och i slutet av faktureringsperioden har loggat 15 000 transaktioner för API för webbsökning i Bing, 3 000 transaktioner för API för videosökning i Bing och 25 000 för API för automatiska förslag i Bing. I det här fallet skulle fakturan hamna på ungefär $133 enligt beräkningen $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Obs! Vid fakturering beaktas endast slutpunkten och inte det efterfrågade svaret. Om API för webbsökning i Bing exempelvis anropas om ett bildsvar räknas resultatet mot API för webbsökning i Bing, inte mot API för bildsökning i Bing.

Allmänt

 • Känslo-API, ansikts-API, API för Language Understanding Intelligent Service, API för Bing-tal till text och Text till tal-API för Bing debiteras per 1 000 transaktionsanrop där API-anropen utförs aktivt. Fakturering beräknas utifrån mängden API-transaktionsanrop.

  Tjänsten för dikterings-API för Bing debiteras per timme analyserat tal. Faktureringen beräknas per minut.

  Rekommendations-API:t och API:t för textanalys kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukningen fördelas proportionellt och tjänsten debiteras per månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.

 • En kommentar till ett dokument räknas som en transaktion. Batch-poängsättningsanrop tar även hänsyn till antalet dokument som ska poängsättas i transaktionen. Så om du till exempel skickar 1 000 dokument för sentimentanalys i ett enda API-anrop räknas det som 1 000 transaktioner. Om ett API har stöd för mer än en kommentarsåtgärd tas hänsyn även till det. Om ett API-anrop exempelvis utför både attitydanalys och extrahering av diskussionsämne i 1 000 dokument motsvarar det 2 000 transaktioner (2 kommentarer x 1 000 dokument).

 • Om användningen på standardnivån överskrider gränsen överförbrukas kontot. Överförbrukningen debiteras per månad och beräknas utifrån priset som specificeras för varje nivå.

 • Alla API-anrop (med undantag av batchbedömningsanrop) räknas som en transaktion. Batchbedömningsanrop räknas utifrån antalet objekt som behöver bedömas i den transaktionen.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån. Batchbedömning stöds inte på den kostnadsfria nivån.

 • Rekommendationer-API:t kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukningen fördelas proportionellt och tjänsten debiteras per månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxan och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Kognitiva tjänster

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto