Priser för Cognitive Services – API för Bing Search

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, språk- och sökfunktioner.

API:erna för Bing Search tillför intelligenta sökfunktioner till appen. Hundratals miljarder webbsidor, bilder, videor och nyhetsnotiser genomsöks i jakten på relevanta sökresultat utan annonser. Resultaten kan anpassas automatiskt till användarens geografiska plats eller marknad och hjälper er att förbli relevanta på lokala marknader. 5 funktioner ingår:

 • Bildsökning i Bing - Sök efter bilder och få detaljerade resultat. Hjälp användare att finkamma webben i jakt på bilder. Bland resultaten återfinns miniatyrer, fullständiga webbadresser till bilder, information om webbplatsen där bilden publiceras, metadata om bilden med mera.

 • Nyhetssökning i Bing - Sök efter nyheter och få detaljerade resultat. Sök efter nyhetsartiklar på webben. Bland resultaten återfinns information av typen huvudbild i artikeln, närliggande nyheter och kategorier, information om utgivare, artikel-URL och datum.

 • Videosökning i Bing - Sök efter videor och få detaljerade resultat. Hitta videor från webbens alla håll och kanter. Bland resultaten finns användbara metadata av typen upphovsman, kodningsformat, videolängd, antal visningar med mera.

 • Bings visuella sökning - Med Bing Visual Search får du alla Bings smarta funktioner för bildtolkning i ett enda anrop. Dina utvecklare kan skapa engagerande bildappar på valfri enhet. Tolka visuellt innehåll i syfte att hitta relaterade produkter eller bilder, läsa visitkort, identifiera streckkoder, hitta källan till en bild eller att identifiera konst, monument, kändisar eller andra vanliga föremål.

 • Webbsökning i Bing - Få förbättrade sökresultat från miljarder olika webbdokument. Hitta webbdokument som har indexerats av Bing och förfina sökresultaten efter typ, färskhet med mera.

API:erna i Bing Search är tillgängliga i följande Bing Search-prenumerationsavtal med större värde och mer flexibilitet.

Prisinformation för API för Bing-sökning v7

Instans Transaktioner per sekund (TPS) Funktioner Pris
Kostnadsfri 3 TPS Bildsökning i Bing
Nyhetssökning i Bing
Videosökning i Bing
Bings visuella sökning
Webbsökning i Bing
1 000 kostnadsfria transaktioner per månad
S1 250 TPS Webbsökning i Bing
Bildsökning i Bing
Nyhetssökning i Bing
Videosökning i Bing
Entitetssökning i Bing
Automatiska förslag i Bing*
Stavningskontroll i Bing*
$7 per 1 000 transaktioner
$7 per 25 000 transaktioner*
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S2 100 TPS Webbsökning i Bing
Automatiska förslag i Bing*
Stavningskontroll i Bing*
$3 per 1 000 transaktioner
$3 per 10 000 transaktioner*
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S3 100 TPS Webbsökning i Bing
Bildsökning i Bing
$4 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S4 100 TPS Webbsökning i Bing
Videosökning i Bing
$4 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S5 100 TPS Webbsökning i Bing
Nyhetssökning i Bing
$4 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S6 100 TPS Webbsökning i Bing
Entitetssökning i Bing
$4 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S7 150 TPS Webbsökning i Bing
Bildsökning i Bing
Videosökning i Bing
$5 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S8 150 TPS Webbsökning i Bing
Bildsökning i Bing
Nyhetssökning i Bing
Videosökning i Bing
$6 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S9 30 TPS Bings visuella sökning $3 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
S10 100 TPS Bing-sökning efter lokala företag $5 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner

S1-erbjudande

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webbresultat, bilder, nyheter, videor, enheter och relaterade söksvar. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

I det här paketet ingår även ytterligare svar som tidszon, enhetskonvertering, översättning och beräkning i förekommande fall.

På den här nivån gäller även högre gränser för antalet transaktioner per sekund (TPS) och möjligheten att anropa API:erna Automatiska förslag* och Stavningskontroll*.

S3-erbjudande

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och bildsökningsresultat, och dessutom ingår stavningskontroll i frågesvaret.

S4-erbjudande

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och videosökningsresultat, och dessutom ingår stavningskontroll i frågesvaret.

S5-erbjudande

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och nyhetssökningsresultat, och dessutom ingår stavningskontroll i frågesvaret.

S6-erbjudande

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och enhetssökningsresultat i förekommande fall. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

S7-erbjudande

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb-, bildsöknings- och videosökningsresultat. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

S8-erbjudande

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb-, bildsöknings-, videosöknings- och nyhetssökningsresultat. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

S9-erbjudande

The Bing Visual Search offering will provide contextual information from images, or image URLs. To consume other search APIs, in addition to this API, please subscribe to the appropriate Tier along with this offering.

S10 Offering

The Bing Local Business Search offering will find local business entities in a given area of interest based on text search queries. To consume other search APIs, in addition to this API, please subscribe to the appropriate Tier along with this offering.

If you were using Bing Search APIs on or before Oct 15, 2017, then you can still access the APIs at the previously available prices until Oct 15, 2018, or until the end of your Enterprise Agreement. Click here for more details.

It's easy to migrate from the Bing Search v5 APIs to the Bing Search v7 APIs. For details, refer to Azure documentation.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • API:er för Bing-sökresultat debiteras utifrån antal transaktioner (kallas även för API-anrop). Med dessa abonnemang betalar du per användning och det tillkommer inga ytterligare kostnader för komplexa frågor och mer än 10 resultat (upp till 50 resultat i de flesta fall).

 • Om du överskrider det nämnda antalet transaktioner per sekund (TPS) begränsas din användning så att den håller sig inom den nämnda gränsen. Om din app behöver ha högre TPS än dem som nämns på den här sidan kontaktar du Azure-supporten.

 • För faktureringsändamål är en transaktion en utförd Bing API-anropsbegäran (men det finns varningar för DoS-attacker). För loggnings- och rapporteringsändamål, till exempel för tilläggsprogrammet Bing-statistik, är det alla Bing API-anrop oavsett om den utförs.

 • Du kan ändra tjänstenivån när som helst. Se till att använda rätt nycklar i dina API-anrop. Om du har ett företagsavtal med Microsoft kontaktar du kontoansvarig.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad