Priser för Cognitive Services – API för rekommendationer

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

Förhandsversionen av rekommendations-API:t hjälper dina kunder att upptäcka objekt i din katalog. Kundaktiviteten i din digitala butik används för att rekommendera objekt och förbättra konverteringar. Rekommendationsmotorn kan tränas genom att ladda upp data om tidigare kundaktivitet eller genom att samla in data direkt från din digitala butik. När kunden återvänder till din butik har du möjlighet att visa rekommenderade objekt från din katalog som kan öka konverteringsgraden. Rekommendationsexempel kan inkludera "objekt till objekt"-rekommendationer (dvs. en kund som köpte detta köpte även detta) och "kund till objekt"-rekommendationer (dvs. en liknande kund köpte även detta).

Prisinformation

Förhandsversionsrabatten är medräknad i priserna nedan.

Kostnadsfri Standard S1 Standard S2 Standard S3 Standard S4
Pris (per månad) $- $- $- $- $-
Högsta antal transaktioner som ingår på nivån 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000 50 000 000
Överförbrukningspris (per 1 000 transaktioner) Gäller inte $- $- $- $-

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration
 • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 %. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet
 • Inget serviceavtal (SLA) under förhandsperioden. Läs mer

Vanliga frågor och svar

 • Känslo-API, ansikts-API, API för Language Understanding Intelligent Service, API för Bing-tal till text och Text till tal-API för Bing debiteras per 1 000 transaktionsanrop där API-anropen utförs aktivt. Fakturering beräknas utifrån mängden API-transaktionsanrop.

  Tjänsten för dikterings-API för Bing debiteras per timme analyserat tal. Faktureringen beräknas per minut.

  Rekommendations-API:t och API:t för textanalys kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukning beräknas och tjänsten debiteras varje månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.

 • Om användningen på standardnivån överskrider gränsen överförbrukas kontot. Överförbrukningen debiteras per månad och beräknas utifrån priset som specificeras för varje nivå.

 • Alla API-anrop (med undantag av batchbedömningsanrop) räknas som en transaktion. Batchbedömningsanrop räknas utifrån antalet objekt som behöver bedömas i den transaktionen.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån. Batchbedömning stöds inte på den kostnadsfria nivån.

 • Rekommendationer-API:t kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukning beräknas och tjänsten debiteras varje månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • API:er för Bing Search, API för automatiska förslag för Bing och stavningskontrolls-API i Bing debiteras varje månad. Beroende på vilken nivå som har valts kan den inkluderade mängden transaktioner komma att definieras som API-anrop. Inkluderad mängd kommer alltid att gälla per kalendermånad, oavsett när användningen påbörjas. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen. Överförbrukning beräknas inte prorata. Tjänsten debiteras varje månad. De inkluderade mängderna per nivå återställs varje månad.

 • Please visit the Cognitive Services subscription page to request free trials.

 • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxa och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Kognitiva tjänster

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu