Priser för Cognitive Services – Bing Custom Search

Ett lätthanterligt, annonsfritt sökverktyg av kommersiell kvalitet som ger det resultat du vill ha.

Priser för Cognitive Services Bing Custom Search

Bing Custom Search is currently in free preview. During free preview, queries are being made available to allow users to try out the upcoming service. Once we release the product in the fall, we will publish our standard pricing and the current free trial period will end. Details of the quotas allowed during the current free trial period can be found in the table below.

Funktioner Enhet Kvot
Anpassade söklösningar (som anpassade sökinstanser)
Skapa anpassade sökinstanser Anpassad sökinstans Obegränsat
Publicera anpassade sökinstanser, som en programmatisk länk till Bing Web Search API med anpassade inställningar Anpassad sökinstans Obegränsat
Definiera snitt av webben och modifiera resultat
Förstärk, sänk, skapa vitlistor, blocklista domäner, underdomäner och enstaka webbadresser per anpassad sökinstans Anpassade konfigurationer max. 400
Fäst en URL för en given fråga högst upp per anpassad sökinstans Anpassade konfigurationer max. 200
Testfrågor för validering av anpassade sökinställningar Transaktioner per sekund 1
Testfrågor för validering av anpassade sökinställningar Transaktioner per minut 30
Testfrågor för validering av anpassade sökinställningar Transaktioner per timme 900
AI-baserade webbplatsförslag i realtid
Webbplatsrekommendationer i realtid Förslag Obegränsat
Programmatisk åtkomst till Bing Web Search API v5
Transaktioner för Bing Web Search API v5 med anpassade sökkonfigurationer per prenumerationsnyckel för Azure Transaktioner per månad 20 000
Transaktioner för Bing Web Search API v5 med anpassade sökkonfigurationer per prenumerationsnyckel för Azure Transaktioner per sekund 1

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration
 • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 %. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet
 • Inget serviceavtal (SLA) under förhandsperioden. Läs mer

Vanliga frågor och svar

 • Känslo-API, ansikts-API, API för Language Understanding Intelligent Service, API för Bing-tal till text och Text till tal-API för Bing debiteras per 1 000 transaktionsanrop där API-anropen utförs aktivt. Fakturering beräknas utifrån mängden API-transaktionsanrop.

  Tjänsten för dikterings-API för Bing debiteras per timme analyserat tal. Faktureringen beräknas per minut.

  Rekommendations-API:t och API:t för textanalys kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukning beräknas och tjänsten debiteras varje månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.

 • Om användningen på standardnivån överskrider gränsen överförbrukas kontot. Överförbrukningen debiteras per månad och beräknas utifrån priset som specificeras för varje nivå.

 • Alla API-anrop (med undantag av batchbedömningsanrop) räknas som en transaktion. Batchbedömningsanrop räknas utifrån antalet objekt som behöver bedömas i den transaktionen.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån. Batchbedömning stöds inte på den kostnadsfria nivån.

 • Rekommendationer-API:t kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukning beräknas och tjänsten debiteras varje månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • API:er för Bing Search, API för automatiska förslag för Bing och stavningskontrolls-API i Bing debiteras varje månad. Beroende på vilken nivå som har valts kan den inkluderade mängden transaktioner komma att definieras som API-anrop. Inkluderad mängd kommer alltid att gälla per kalendermånad, oavsett när användningen påbörjas. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen. Överförbrukning beräknas inte prorata. Tjänsten debiteras varje månad. De inkluderade mängderna per nivå återställs varje månad.

 • Please visit the Cognitive Services subscription page to request free trials.

 • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxa och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Kognitiva tjänster

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu