Priser för Azure-API för FHIR

Skapa och distribuera enkelt en FHIR-tjänst för hälsodatalösningar

”The Azure API for FHIR®” är en plattform som en tjänst (PaaS) som gör att organisationer kan ladda upp, lagra, hantera och analysera hälso- och sjukvårdsdata i FHIR-formatet (Fast Healthcare Interoperability Resources). Protected Health Information (PHI) är skyddat och rättighetshanterat, data kan analyseras och hämtas med hjälp av Azure-analysverktyg och servrar underhålls och backas upp av Microsoft. Azure öppnar för i stort sett obegränsad skalbarhet och åtkomst till avancerade maskininlärningsverktyg.

Azure API for FHIR debiterar för tjänstkörning som tillhandahåller ett RESTful-API-lager, strukturerad lagring och etablerat dataflöde för lagringen.

Tjänstkörning debiteras för varje timme och omfattar den beräkning som krävs för RESTful-API-lagret som sitter ovanpå backend-lagringen.

Strukturerad lagring debiteras för varje använd GB för data och index med SSD-uppbackning.

Etablerat dataflöde uttrycks i Enheter för programbegäran per sekund (RU/s) som kan användas för olika databasåtgärder (infogningar, läsningar, ersättningar, upsert-åtgärder, borttagningar, frågor osv.). Du kan etablera dataflöde och elastiskt skala det i steg om 100 RU/s via Azure-portalen.

Prisinformation

Enhet Pris
Tjänstkörning $- per timme
Etablerat dataflöde per 100 RU/s $- per timme
Strukturerad lagring $-/GB/månad

Vanliga frågor och svar

  • Kunder bör se avgifterna för Azure API for FHIR på sina fakturor från och med faktureringscykeln den 1 december 2019.
    • Azure API for FHIR debiterar för tjänstkörningen som tillhandahåller RESTful-API-lager, strukturerad lagring och etablerat dataflöde för lagringen. Tjänstkörningen debiteras för varje timme och omfattar den beräkning som krävs för RESTful-API-lagret som sitter ovanpå backend-lagringen.
    • Strukturerad lagring debiteras för varje använd GB för data och index med SSD-uppbackning.
    • Etablerat dataflöde uttrycks i Enheter för programbegäran per sekund (RU/s) som kan användas för olika databasåtgärder (infogningar, läsningar, ersättningar, upsert-åtgärder, borttagningar, frågor osv.). Kunder kan etablera dataflöde och elastiskt skala det i steg om 100 RU/s via Azure-portalen.
  • När tjänsten erbjöds som förhandsversion visades tjänstförbrukningen som Cosmos DB-kostnader på fakturan. Med den nya faktureringsmodellen visas tjänsten som Azure API for FHIR på fakturan. Det görs inga förändringar av avgifterna för lagringsanvändning inom tjänsten. Emellertid lägger Microsoft nu till en kostnad för tjänstkörningen, som avser tjänstens beräkningsdel.
  • Förändring av faktureringen innebär att användning av Azure API for FHIR visas som en separat tjänst på Azure-faktureringsunderlaget. Det här ger kunder mer transparent prisinformation för tjänstförbrukningen. Det här ger också Microsoft möjligheten att utforska olika prisnivåer av tjänsten i framtiden samtidigt som vi kan erbjuda våra kunder fler funktioner.
  • Den offentliga förhandsversionen av Azure IoT Connector för FHIR (IoT Connector) är tillgänglig utan kostnad under en begränsad tid. Begränsningar gäller.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure-API för FHIR

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad