API Management-prenumerationer

Prisinformation

  Förbrukning Utvecklare Basic Standard Premium
Syfte Gateway-komponent i API Management som erbjuds med användningsbaserad betalning Användningsexempel och utvärderingar utanför produktion Användningsexempel för produktion på ingångsnivå Användningsexempel för produktion med mellanstora volymer Användningsexempel för höga volymer eller företagsproduktion
Pris (per enhet) $- per 10,000 anrop (1 miljon anrop utan kostnad3) $- $- $- $-
Utgående dataöverföringar Faktureras separat Ingår Ingår Ingår Ingår
Skalbarhet (enheter) Gäller inte (automatisk skalning) 1 2 4 10 per region
(kontakta supporten för att lägga till mer)
SLA 99,9 % Nej 99,9 % 99,9 % 99,95 % 1
Isolering Delad Privat Privat Privat Privat
Användningsgränser Begränsningar gäller Nej Nej Nej Nej
Cache (per enhet) Endast externt 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB
Cache, extern4 Ja Ja Ja Ja Ja
Utvecklarportal Nej Ja Ja Ja Ja
Flera anpassade domännamn5 Nej Ja Nej Nej Ja
Azure Active Directory-integrering Nej Ja Nej Ja Ja
Stöd för Virtual Network Nej Ja Nej Nej Ja
Distribution i flera regioner Nej Nej Nej Nej Ja
Högsta beräknade dataflöde2
(per enhet)
Gäller inte (automatisk skalning) 500 begäranden/sekund 1 000 begäranden/sekund 2 500 begäranden/sekund 4 000 begäranden/sekund

1 Distribution av minst en enhet i två eller fler regioner krävs.

2 Det faktiska dataflödet påverkas av många faktorer, inklusive frekvensen och antalet samtidiga klientanslutningar, typen och antalet konfigurerade principer, nyttolaststorlekar och API-prestanda för serverdelar. Siffrorna som visas i tabellen erhölls genom testning med 1 000 samtidiga beständiga och säkra HTTP-klientanslutningar, minimala nyttolaststorlekar, inga konfigurerade principer och ett serverdels-API med låg svarstid.

3 Månatlig kostnadsfri kvot på en miljon begäranden per Azure-prenumeration.

4 Använd din egen Redis-kompatibla cache, till exempel Azure Redis Cache.

5 Endast tillgänglig för gateway. Maximalt 20 domännamn per instans. Kontakta supporten om du vill lägga till fler.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om API Management

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad