Hoppa över navigering

Microsoft Azure-partnerincitament

Från och med 1 augusti 2015 kan partner få incitament när man driver på konsumtionen av Microsoft Azure-tjänster. Om en partner ska kunna få incitament måste kunden ange partnern som Digital Partner of Record (DPOR) på sin Azure-prenumeration. Partnern behöver även ha molnplattformskompetens på silver- eller guldnivå för att kvalificera sig.

Så fungerar programmet

När en partner levererar projekttjänster, hanterade tjänster eller program som har byggts kring Azure får partnern krediter för efterföljande konsumtion som sker på kundens Azure-prenumerationen, förutsatt att kunden har angett partnern som DPOR. Partnern får incitament baserat på den faktiska konsumtionen.

Så här kommer du igång

Som Microsoft-partner med molnplattformskompetens på silver- eller guldnivå kvalificerar du dig automatiskt till programmet. Läs mer om molnplattformskompetens.

Du kommer igång genom att be kunderna lägga till dig som DPOR på någon av prenumerationerna som du hanterar. För anvisningar om hur du lägger till en DPOR i en prenumeration kan du titta på Digital Partner of Record (DPOR) User Step-by-Step Video.