Vanliga frågor och svar

Allmänt

 • Partnerföretagen på Azure.com kan delas upp i två kategorier – teknikpartner som skapar färdiga lösningar i Microsoft Azure som är tillgängliga på Azure Marketplace och AppSource, samt tjänstepartner som hjälper kunderna att designa, skapa och hantera Azure-lösningar som är anpassade efter din verksamhet och som står med i Azure Partner Directory.

 • Azure Marketplace är en onlinebutik för certifierade appar, utvecklartjänster och data – som konfigurerats i förväg för Azure – med öppen källkod och som tagits fram av communityn.

  Posterna på partnerfliken står med i Azure Partner Directory, som är till för Microsofts tjänstepartner. De här partnerföretagen kan designa, skapa och hantera Azure-lösningar som är anpassade för din verksamhet.

 • Microsoft Partner Network (MPN) är ett brett och frivilligt partnerprogram som syftar till att hjälpa kvalificerade teknikföretag att bygga, sälja, tillhandahålla, serva och stödja tjänster baserade på Microsoft-teknik. För att kvalificera sig för MPN måste ett teknikföretag sälja eller tillhandahålla mer än 75 procent av sina IT-lösningar och -tjänster eller hämta minst 75 procent av totalintäkterna från extern försäljning av IP-lösningar till oberoende tredje parter (dvs. parter som inte är dotterbolag).

  Mer information om Microsoft Partner Network finns på MPN-sidan.

 • MPN är ett brett och frivilligt partnerprogram som marknadsför partners lösningar och tjänster och även tillhandahåller teknisk utbildning och marknadsföringsutbildning, support och specialiserade nätverksmöjligheter.

  Azure Partner Directory är ett referensverktyg där kunder kan hitta partnerföretag som specialiserar sig på Azure-lösningar och -tjänster. Partnerföretagen i Azure Partner Directory ingår i MPN, det vill säga företag med kompetensnivån Silver och Gold Cloud Platform.

 • Partner Center ingår i MPN och används av tjänste- och teknikpartner som vill marknadsföra programvarulösningar och professionella tjänster. Här kan kunder även hitta partnerlösningar.

Partner

 • Både Azure Marketplace och AppSource har väldefinierade processer för nya ansökningar, och kraven varierar beroende på vilken ansökan det gäller. Processen och tidsåtgången beror på vilken typ av tillämpning som publiceras.

 • Tjänstepartner kan ansöka om registrering genom att fylla i ett formulär i Azure Partner Directory.

  Vi vill att våra kunder ska göra affärer med Microsofts bästa partnerföretag, så det är bara företagen i Microsoft Partner Network som har Cloud Platform-kompetensen Silver eller Gold som står med i Azure Partner Directory.

  När du har skickat din ansökan till Azure Partner Directory kommer vi att kontrollera informationen och skicka en länk till registreringsportalen där du kan fylla i din marknadsföring. När du lämnar in profilen blir den offentlig inom 3 arbetsdagar förutsatt att profilen är fullständig och korrekt.

 • Syftet med Azure Partner Directory är att ge kunderna en katalog när de behöver kontakta ett partnerföretag kring något i Azures offentliga moln. Därför ber vi partnerföretagen att beskriva sin verksamhet i termer av de tjänster/lösningar i Microsoft Azure som de erbjuder sina kunder.

  • I allmänhet följa riktlinjerna för Azure-varumärket (t.ex. Microsoft Azure, inte Windows Azure)
  • Profilen måste innehålla en logotyp (340 x 148 bildpunkter, .png, .jpg eller .jpeg)
  • Webbadressen ska leda till din Microsoft Azure-verksamhet och inte en allmän hemsida
  • Beskrivningen av tjänsten ska inte vara allmän (till exempel en företagsöversikt) utan vara specifik för Microsoft Azure-tjänsten
  • Profilen får bara innehålla tjänster/lösningar i Azure som du aktivt erbjuder och har expertis kring
 • Om du vill bli MPN-partner måste du registrera dig i MPN-programmet. Programmet är frivilligt. Förmånerna är bland annat utbildning, support och nätverksmöjligheter. Mer information finns på MPN.

 • För att nå kompetensnivån Silver eller Gold MPN Cloud Platform måste partnerföretag gå i genom en serie steg med utvärderingar/prov, visa prov på kunder, nå vissa tröskelvärden för intäkter/förbrukning och så vidare. Mer information finns på webbplatsen om MPN Cloud Platform-kompetens.

Kunder

 • På Azure.com hittar du teknikpartner som bygger färdiga lösningar i Azure som du kan använda i din verksamhet. De här partnerlösningarna finns på Azure Marketplace och AppSource.

  Dessutom har vi tjänstepartner som hjälper dig att utforma, bygga och hantera Azure-lösningar som är anpassade för din verksamhet. Du hittar de här partnerföretagen på Azure Partner Directory.

 • På Azure Marketplace hittar du för närvarande avbildningar av virtuella datorer, lösningsmallar och webbappar.

 • Ja, det finns ett forum, ett supportforum och en blogg.

 • Kontakta Azure-supporten.

 • Du kan rapportera säkerhetsincidenter eller missbruk av Azure till vårt cert.microsoft.com-team som är tillgängligt dygnet runt.