Vad är nätverksbaserad databehandling?

Nätverksbaserad databehandling är en grupp nätverksanslutna datorer som samverkar som en virtuell superdator för att utföra stora uppgifter, till exempel analys av enorma mängder data och vädermodellering. Via molnet kan du assemblera och använda stora datornät under bestämda tidsperioder och för bestämda ändamål. Du betalar då bara för din användning och sparar tid och utgifter jämfört med att själv köpa och distribuera de resurser som krävs. Genom att fördela uppgifter över flera datorer minskar behandlingstiden markant, vilket ger ökad effektivitet och minimalt resursslöseri.

Till skillnad från parallelldatorer har nätverksbaserade databehandlingsprojekt vanligtvis inte några tidsberoenden associerade med dem. De använder datorer som ingår i nätet endast när de är inaktiva, och operatörerna kan när som helst utföra uppgifter som inte är relaterade till nätet. Säkerheten är viktig vid användning av datornät eftersom kontrollerna på medlemsnoderna vanligtvis är mycket lösa. Redundans bör också byggas in eftersom flera datorer kan kopplas från, eller så kan det uppstå fel på dem, under behandlingen.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata