Vad är molnbaserad databehandling?

En nybörjarguide

Enkelt uttryckt består molnbaserad databehandling av en rad databehandlingstjänster som bland annat inkluderar servrar, lagring, databaser, nätverk, programvara, analys och information via Internet (”molnet”) som ger dig snabbare innovation, flexibla resurser och skalbar ekonomi. Du betalar vanligtvis enbart för de molntjänster som du använder, vilket sänker dina driftskostnader, gör din infrastruktur effektivare och möjliggör skalning när affärsbehoven ändras.

De största fördelarna med molnbaserad databehandling

Molnbaserad databehandling innebär en stor förändring jämfört med det traditionella sättet som företag ser på IT-resurser. Här är sju vanliga orsaker till att organisationer byter till tjänster inom molnbaserad databehandling:

Kostnad

Med molnbaserad databehandling försvinner kapitalkostnaderna för att köpa maskinvara och programvara, för att konfigurera och driva lokala datacenter – serverrack, elektricitet dygnet runt till strömförsörjning och kylning, samt kostnaderna för IT-experterna som hanterar infrastrukturen. Sammantaget blir det en hel del.

Hastighet

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling tillhandahålls som självbetjäning och på begäran. Därför kan även stora mängder databehandlingsresurser etableras på några minuter, vanligtvis med bara några musklick, vilket ger företag stor flexibilitet och minskar trycket på kapacitetsplanering.

Global skala

En av fördelarna med tjänster inom molnbaserad databehandling är möjligheten att skala elastiskt. När det gäller moln innebär det att leverera rätt mängd IT-resurser – exempelvis mer eller mindre databehandling, lagring och bandbredd – direkt när det behövs och från rätt geografisk plats.

Produktivitet

Lokala datacenter kräver vanligtvis en hel del arbete – konfiguration av maskinvara, korrigering av programvara och andra tidskrävande IT-hanteringsuppgifter. Med molnbaserad databehandling försvinner behovet av många av de här uppgifterna, så IT-team kan ägna tid åt att uppnå viktigare affärsmål.

Prestanda

De största tjänsterna inom molnbaserad databehandling körs i ett globalt nätverk av säkra datacenter, som regelbundet uppgraderas till den senaste generationen av snabb och effektiv maskinvara för databehandling. Det ger flera fördelar jämfört med ett enda företagsdatacenter, bland annat mindre nätverksfördröjningar för program och större stordriftsfördelar.

Tillförlitlighet

Med molnbaserad databehandling blir säkerhetskopiering av data, haveriberedskap och verksamhetskontinuitet enklare och billigare, eftersom data kan speglas på flera redundanta platser i molnleverantörens nätverk.

Säkerhet

Många molnleverantörer erbjuder en bred uppsättning principer, tekniker och kontroller som stärker din övergripande säkerhetsposition och skyddar dina data, program och din infrastruktur mot potentiella hot.

Typer av molnbaserad databehandling

Alla moln är inte likadana och det finns inte en typ av molnbaserad databehandling som passar alla. Flera olika modeller, typer och tjänster har utvecklats för att du ska kunna få rätt lösning för dina behov.

Först måste du avgöra vilken typ av molndistribution (eller arkitektur för molnbaserad databehandling) som dina molntjänster ska implementeras i. Det finns tre olika sätt att distribuera molntjänster på: offentliga moln, privata moln och hybridmoln. Läs mer om offentliga moln, privata moln och hybridmoln.

Offentligt moln

Offentliga moln ägs och drivs av en extern molntjänstleverantör som tillhandahåller databehandlingsresurser som servrar och lagring via Internet. Microsoft Azure är ett exempel på ett offentligt moln. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av molnleverantören. Du kommer åt tjänsterna och hanterar ditt konto via en webbläsare. Läs mer om det offentliga molnet.

Privat moln

Ett privat moln består av molnbaserade databehandlingsresurser som uteslutande används av ett företag eller en organisation. Ett privat moln kan fysiskt finnas i företagets lokala datacenter. En del företag betalar också externa tjänsteleverantörer för värdtjänster till deras privata moln. I ett privat moln finns tjänsterna och infrastrukturen i ett privat nätverk. Läs mer om det privata molnet.

Hybridmoln

Hybridmoln kombinerar offentliga och privata moln, som binds samman med teknik som gör det möjligt att dela data och program mellan dem. Genom att tillåta att data och program flyttas mellan privata och offentliga moln, ger ett hybridmoln din verksamhet större flexibilitet och fler distributionsalternativ, samt optimerar din befintliga infrastruktur, säkerhet och efterlevnad. Läs mer om hybridmolnet.

Typer av molntjänster: IaaS, PaaS, serverlöst och SaaS

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling hamnar i någon av följande fyra breda kategorier: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), serverlös och SaaS (Software as a Service). De kallas ibland för en ”stack” för molnbaserad databehandling, eftersom de staplas på varandra. Genom att känna till vad de är och hur de skiljer sig åt blir det lättare att uppnå dina affärsmål.

 • IaaS (Infrastructure as a Service)

  Den mest grundläggande kategorin för tjänster inom molnbaserad databehandling. Med IaaS hyr du IT-infrastruktur – servrar och virtuella datorer (VM), lagring, nätverk, operativsystem – från en molnleverantör enligt modellen Betala per användning.

  Läs mer om laaS
 • PaaS (Platform as a Service)

  PaaS (Platform as a Service) avser tjänster inom molnbaserad databehandling som tillhandahåller en miljö på begäran för utveckling, testning, leverans och hantering av programvara. PaaS gör det enklare för utvecklare att snabbt skapa webb- eller mobilappar utan att behöva fundera på att konfigurera eller hantera den underliggande infrastrukturen med servrar, lagring, nätverk och databaser som behövs för utveckling.

  Läs mer om PaaS
 • Databearbetning utan server

  Tillsammans med PaaS fokuserar serverlös databehandling på att skapa programfunktionalitet utan att lägga tid på att ständigt hantera de servrar och den infrastruktur som krävs. Molnleverantören hanterar konfiguration, kapacitetsplanering och serverhantering åt dig. Serverlösa arkitekturer är mycket skalbara och händelsestyrda, samt använder endast resurser för specifika funktioner eller utlösare.

  Lär dig mer om serverlös databehandling
 • SaaS (Software as a Service)

  SaaS (Software as a Service) är en metod för att leverera programvara via Internet, på begäran och vanligtvis som prenumeration. Med SaaS agerar molnleverantörer värd för och hanterar programvaran och underliggande infrastruktur, och hanterar allt underhåll, till exempel programuppgraderingar och säkerhetskorrigeringar. Användarna ansluter till programmet via Internet, vanligtvis med en webbläsare på en telefon, surfplatta eller dator.

  Läs mer om SaaS

Användningsområden för molnbaserad databehandling

Du använder säkert molnbaserad databehandling just nu, även om du inte är medveten om det. Om du använder en onlinetjänst för att skicka e-post, redigera dokument, titta på filmer eller TV, lyssna på musik, spela spel eller lagra bilder och andra filer är det sannolikt molnbaserad databehandling som gör det möjligt bakom kulisserna. De första tjänsterna inom molnbaserad databehandling är knappt ett årtionde gamla, men en rad olika organisationer – från små nystartade företag till globala koncerner, myndigheter till välgörenhetsorganisationer – använder redan tekniken av alla möjliga orsaker.

Här är några exempel på vad som kan göras i dag med molntjänster från en molnleverantör:

 • Skapa molnbaserade program

  Du kan snabbt skapa, distribuera och skala program – för webben, mobilt och API. Dra nytta av molnbaserade tekniker och metoder såsom containrar, Kubernetes, arkitektur för mikrotjänster, API-driven kommunikation och DevOps.

 • Testa och skapa program

  Minska kostnader och tidsåtgång för programutveckling genom att använda molninfrastrukturer som är enkla att skala uppåt eller nedåt.

 • Lagra, säkerhetskopiera och återställa data

  Skydda dina data mer kostnadseffektivt – och i stor skala – genom att överföra dina data över Internet till ett externt molnlagringssystem som kan nås från valfri plats och enhet.

 • Analysera data

  Samla dina data mellan team, avdelningar och platser i molnet. Använd sedan molntjänster som t.ex. maskininlärning och artificiell intelligens, till att hitta insikter för att kunna fatta välgrundade beslut.

 • Strömma ljud och video

  Nå din målgrupp överallt, när som helt och på valfri enhet med hjälp av video och ljud med hög kvalitet och global distribution.

 • Inbäddad intelligens

  Engagera dina kunder med hjälp av intelligenta modeller och värdefulla insikter från data som hämtas.

 • Leverera programvara på begäran

  Med SaaS-programvaran (Software-as-a-Service) kan du erbjuda de senaste programvaruversionerna och uppdateringarna till dina kunder på begäran – när de behöver det och oavsett var de är.

Microsoft och molnbaserad databehandling

Microsoft är en ledande global leverantör av tjänster inom molnbaserad databehandling för företag i alla storlekar. Mer information om Microsofts molnplattform, vårt erbjudande för Kubernetes i Azure, vår plattform för serverlösa program samt hur Microsoft Azure står sig i förhållande till andra molnleverantörer finns i Vad är Azure? och Azure jämfört med AWS.