Vad är molnbaserad databehandling?

En nybörjarguide

Enkelt uttryckt består molnbaserad databehandling av en rad databehandlingstjänster – servrar, lagring, databaser, nätverk, programvara, analys, information med mera – via Internet (”molnet”) som ger dig snabbare innovation, flexibla resurser och skalbar ekonomi. Du betalar vanligtvis enbart för de molntjänster som du använder, vilket sänker dina driftskostnader, gör din infrastruktur effektivare och anpassar sig när dina affärsbehov ändras.

De största fördelarna med molnbaserad databehandling

Molnbaserad databehandling innebär en stor förändring jämfört med det traditionella sättet som företag ser på IT-resurser. Här är sex vanliga orsaker till att organisationer byter till tjänster inom molnbaserad databehandling:

Kostnad

Med molnbaserad databehandling försvinner kapitalkostnaden för att köpa maskinvara och programvara och konfigurera och driva lokala datacenter – serverrack, elektricitet dygnet runt till strömförsörjning och kylning, IT-experterna för att hantera infrastrukturen. Sammantaget blir det en hel del.

Hastighet

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling tillhandahålls som självbetjäning och på begäran. Därför kan även stora mängder databehandlingsresurser etableras på några minuter, vanligtvis med bara några musklick, vilket ger företag stor flexibilitet och minskar trycket på kapacitetsplanering.

Global skala

En av fördelarna med tjänster inom molnbaserad databehandling är möjligheten att skala elastiskt. När det gäller moln innebär det att leverera rätt mängd IT-resurser – exempelvis mer eller mindre databehandling, lagring och bandbredd – direkt när det behövs och från rätt geografisk plats.

Produktivitet

Lokala datacenter kräver vanligtvis en hel del arbete – konfiguration av maskinvara, korrigering av programvara och andra tidskrävande IT-hanteringsuppgifter. Med molnbaserad databehandling försvinner behovet av många av de här uppgifterna, så IT-team kan ägna tid åt att uppnå viktigare affärsmål.

Prestanda

De största tjänsterna inom molnbaserad databehandling körs i ett globalt nätverk av säkra datacenter, som regelbundet uppgraderas till den senaste generationen av snabb och effektiv maskinvara för databehandling. Det ger flera fördelar jämfört med ett enda företagsdatacenter, bland annat mindre nätverksfördröjningar för program och större stordriftsfördelar.

Säkerhet

Många molnleverantörer erbjuder en bred uppsättning principer, tekniker och kontroller som stärker din övergripande säkerhetsposition och skyddar dina data, program och din infrastruktur mot potentiella hot.

Typer av molnbaserad databehandling

Alla moln är inte likadana och det finns inte en typ av molnbaserad databehandling som passar alla. Flera olika modeller, typer och tjänster har utvecklats för att du ska kunna få rätt lösning för dina behov.

Typer av molndistributioner: offentliga, privata och hybrid

Först måste du avgöra vilken typ av molndistribution (eller arkitektur för molnbaserad databehandling) som dina molntjänster ska implementeras i. Det finns tre olika sätt att distribuera molntjänster på: offentliga moln, privata moln och hybridmoln.

Offentligt moln

Offentliga moln ägs och drivs av en extern molntjänstleverantör som tillhandahåller databehandlingsresurser som servrar och lagring via Internet. Microsoft Azure är ett exempel på ett offentligt moln. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av molnleverantören. Du kommer åt tjänsterna och hanterar ditt konto via en webbläsare.

Privat moln

Ett privat moln består av molnbaserade databehandlingsresurser som uteslutande används av ett företag eller en organisation. Ett privat moln kan fysiskt finnas i företagets lokala datacenter. En del företag betalar också externa tjänsteleverantörer för värdtjänster till deras privata moln. I ett privat moln finns tjänsterna och infrastrukturen i ett privat nätverk.

Hybridmoln

Hybridmoln kombinerar offentliga och privata moln, som binds samman med teknik som gör det möjligt att dela data och program mellan dem. Genom att tillåta att data och program flyttas mellan privata och offentliga moln, ger ett hybridmoln din verksamhet större flexibilitet och fler distributionsalternativ, samt optimerar din befintliga infrastruktur, säkerhet och efterlevnad.

Typer av molntjänster: IaaS, PaaS, serverlöst och SaaS

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling hamnar i någon av följande fyra breda kategorier: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), serverlös och SaaS (Software as a Service). De kallas ibland för en stack för molnbaserad databehandling, eftersom de staplas på varandra. Genom att känna till vad de är och hur de skiljer sig åt blir det lättare att uppnå dina affärsmål.

IaaS (Infrastructure as a Service)

Den mest grundläggande kategorin för tjänster inom molnbaserad databehandling. Med IaaS hyr du IT-infrastruktur – servrar och virtuella datorer (VM), lagring, nätverk, operativsystem – från en molnleverantör enligt modellen Betala per användning. Läs mer i Vad är IaaS?

PaaS (Platform as a Service)

PaaS (Platform as a Service) avser tjänster inom molnbaserad databehandling som tillhandahåller en miljö på begäran för utveckling, testning, leverans och hantering av programvara. PaaS gör det enklare för utvecklare att snabbt skapa webb- eller mobilappar utan att behöva fundera på att konfigurera eller hantera den underliggande infrastrukturen med servrar, lagring, nätverk och databaser som behövs för utveckling. Läs mer i Vad är PaaS?

Databearbetning utan server

Tillsammans med PaaS fokuserar serverlös databehandling på att skapa programfunktionalitet utan att lägga tid på att ständigt hantera de servrar och den infrastruktur som krävs. Molnleverantören hanterar konfiguration, kapacitetsplanering och serverhantering åt dig. Serverlösa arkitekturer är mycket skalbara och händelsestyrda, samt använder endast resurser för specifika funktioner eller utlösare.

SaaS (Software as a Service)

SaaS (Software as a Service) är en metod för att leverera programvara via Internet, på begäran och vanligtvis som prenumeration. Med SaaS agerar molnleverantörer värd för och hanterar programvaran och underliggande infrastruktur, och hanterar allt underhåll, till exempel programuppgraderingar och säkerhetskorrigeringar. Användarna ansluter till programmet via Internet, vanligtvis med en webbläsare på en telefon, surfplatta eller dator. Läs mer i Vad är SaaS?

Så här fungerar molnbaserad databehandling

Även om molnbaserad databehandling fungerar lite annorlunda, innehåller många en smidig, webbläsarbaserad instrumentpanel som gör det lättare för IT-personal och utvecklare att beställa resurser och hantera sina konton. En del tjänster inom molnbaserad databehandling fungerar också med REST API:er och ett kommandoradsgränssnitt, vilket ger utvecklarna flera olika valmöjligheter.

Användningsområden för molnbaserad databehandling

Du använder säkert molnbaserad databehandling just nu, även om du inte är medveten om det. Om du använder en onlinetjänst för att skicka e-post, redigera dokument, titta på filmer eller TV, lyssna på musik, spela spel eller lagra bilder och andra filer är det sannolikt molnbaserad databehandling som gör det möjligt bakom kulisserna. De första tjänsterna inom molnbaserad databehandling är knappt ett årtionde gamla, men en rad olika organisationer – från små nystartade företag till globala koncerner, myndigheter till välgörenhetsorganisationer – använder redan tekniken av alla möjliga orsaker.

Här är några exempel på vad som kan göras i dag med molntjänster från en molnleverantör:

Skapa nya appar och tjänster

Skapa, distribuera och skala program (webb, mobil och API) snabbt, oavsett plattform. Få åtkomst till de resurser du behöver för att uppfylla krav på prestanda, säkerhet och efterlevnad.

Testa och skapa program

Minska kostnader och tidsåtgång för programutveckling genom att använda molninfrastrukturer som är enkla att skala uppåt eller nedåt.

Lagra, säkerhetskopiera och återställa data

Skydda dina data mer kostnadseffektivt – och i stor skala – genom att överföra dina data över Internet till ett externt molnlagringssystem som kan nås från valfri plats och enhet.

Analysera data

Samla dina data mellan team, avdelningar och platser i molnet. Använd sedan molntjänster som t.ex. maskininlärning och artificiell intelligens, till att hitta insikter för att kunna fatta välgrundade beslut.

Strömma ljud och video

Nå din målgrupp överallt, när som helt och på valfri enhet med hjälp av video och ljud med hög kvalitet och global distribution.

Inbäddad intelligens

Engagera dina kunder med hjälp av intelligenta modeller och värdefulla insikter från data som hämtas.

Leverera programvara på begäran

Med SaaS-programvaran (Software-as-a-Service) kan du erbjuda de senaste programvaruversionerna och uppdateringarna till dina kunder på begäran – när de behöver det och oavsett var de är.

Microsoft och molnbaserad databehandling

Microsoft är en ledande global leverantör av tjänster inom molnbaserad databehandling för företag i alla storlekar. Mer information om Microsofts molnplattform, vår plattform för serverlösa program och hur Microsoft Azure står sig i förhållande till andra molnleverantörer, finns i Vad är Azure? och Azure jämfört med AWS.

Redo när du är

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.