Vad är molnbaserad databehandling?

En nybörjarguide

Simply put, cloud computing is the delivery of computing services—including servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence—over the Internet (“the cloud”) to offer faster innovation, flexible resources, and economies of scale. You typically pay only for cloud services you use, helping you lower your operating costs, run your infrastructure more efficiently, and scale as your business needs change.

De största fördelarna med molnbaserad databehandling

Cloud computing is a big shift from the traditional way businesses think about IT resources. Here are seven common reasons organizations are turning to cloud computing services:

Kostnad

Cloud computing eliminates the capital expense of buying hardware and software and setting up and running on-site datacenters—the racks of servers, the round-the-clock electricity for power and cooling, and the IT experts for managing the infrastructure. It adds up fast.

Hastighet

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling tillhandahålls som självbetjäning och på begäran. Därför kan även stora mängder databehandlingsresurser etableras på några minuter, vanligtvis med bara några musklick, vilket ger företag stor flexibilitet och minskar trycket på kapacitetsplanering.

Global skala

The benefits of cloud computing services include the ability to scale elastically. In cloud speak, that means delivering the right amount of IT resources—for example, more or less computing power, storage, bandwidth—right when they’re needed, and from the right geographic location.

Produktivitet

Lokala datacenter kräver vanligtvis en hel del arbete – konfiguration av maskinvara, korrigering av programvara och andra tidskrävande IT-hanteringsuppgifter. Med molnbaserad databehandling försvinner behovet av många av de här uppgifterna, så IT-team kan ägna tid åt att uppnå viktigare affärsmål.

Prestanda

De största tjänsterna inom molnbaserad databehandling körs i ett globalt nätverk av säkra datacenter, som regelbundet uppgraderas till den senaste generationen av snabb och effektiv maskinvara för databehandling. Det ger flera fördelar jämfört med ett enda företagsdatacenter, bland annat mindre nätverksfördröjningar för program och större stordriftsfördelar.

Tillförlitlighet

Med molnbaserad databehandling blir säkerhetskopiering av data, haveriberedskap och verksamhetskontinuitet enklare och billigare, eftersom data kan speglas på flera redundanta platser i molnleverantörens nätverk.

Säkerhet

Många molnleverantörer erbjuder en bred uppsättning principer, tekniker och kontroller som stärker din övergripande säkerhetsposition och skyddar dina data, program och din infrastruktur mot potentiella hot.

Typer av molnbaserad databehandling

Not all clouds are the same and not one type of cloud computing is right for everyone. Several different models, types, and services have evolved to help offer the right solution for your needs.

First, you need to determine the type of cloud deployment, or cloud computing architecture, that your cloud services will be implemented on. There are three different ways to deploy cloud services: on a public cloud, private cloud, or hybrid cloud.

Offentligt moln

Offentliga moln ägs och drivs av en extern molntjänstleverantör som tillhandahåller databehandlingsresurser som servrar och lagring via Internet. Microsoft Azure är ett exempel på ett offentligt moln. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av molnleverantören. Du kommer åt tjänsterna och hanterar ditt konto via en webbläsare.

Privat moln

Ett privat moln består av molnbaserade databehandlingsresurser som uteslutande används av ett företag eller en organisation. Ett privat moln kan fysiskt finnas i företagets lokala datacenter. En del företag betalar också externa tjänsteleverantörer för värdtjänster till deras privata moln. I ett privat moln finns tjänsterna och infrastrukturen i ett privat nätverk.

Hybridmoln

Hybridmoln kombinerar offentliga och privata moln, som binds samman med teknik som gör det möjligt att dela data och program mellan dem. Genom att tillåta att data och program flyttas mellan privata och offentliga moln, ger ett hybridmoln din verksamhet större flexibilitet och fler distributionsalternativ, samt optimerar din befintliga infrastruktur, säkerhet och efterlevnad.

Typer av molntjänster: IaaS, PaaS, serverlöst och SaaS

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling hamnar i någon av följande fyra breda kategorier: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), serverlös och SaaS (Software as a Service). De kallas ibland för en stack för molnbaserad databehandling, eftersom de staplas på varandra. Genom att känna till vad de är och hur de skiljer sig åt blir det lättare att uppnå dina affärsmål.

 • IaaS (Infrastructure as a Service)

  The most basic category of cloud computing services. With IaaS, you rent IT infrastructure—servers and virtual machines (VMs), storage, networks, operating systems—from a cloud provider on a pay-as-you-go basis

  Learn more about IaaS
 • PaaS (Platform as a Service)

  Platform as a service refers to cloud computing services that supply an on-demand environment for developing, testing, delivering, and managing software applications. PaaS is designed to make it easier for developers to quickly create web or mobile apps, without worrying about setting up or managing the underlying infrastructure of servers, storage, network, and databases needed for development.

  Learn more about PaaS
 • Databearbetning utan server

  Overlapping with PaaS, serverless computing focuses on building app functionality without spending time continually managing the servers and infrastructure required to do so. The cloud provider handles the setup, capacity planning, and server management for you. Serverless architectures are highly scalable and event-driven, only using resources when a specific function or trigger occurs.

  Learn more about serverless computing
 • SaaS (Software as a Service)

  Software as a service is a method for delivering software applications over the Internet, on demand and typically on a subscription basis. With SaaS, cloud providers host and manage the software application and underlying infrastructure, and handle any maintenance, like software upgrades and security patching. Users connect to the application over the Internet, usually with a web browser on their phone, tablet, or PC.

  Learn more about SaaS

Användningsområden för molnbaserad databehandling

You’re probably using cloud computing right now, even if you don’t realize it. If you use an online service to send email, edit documents, watch movies or TV, listen to music, play games, or store pictures and other files, it’s likely that cloud computing is making it all possible behind the scenes. The first cloud computing services are barely a decade old, but already a variety of organizations—from tiny startups to global corporations, government agencies to non-profits—are embracing the technology for all sorts of reasons.

Here are a few examples of what’s possible today with cloud services from a cloud provider:

 • Skapa nya appar och tjänster

  Skapa, distribuera och skala program (webb, mobil och API) snabbt, oavsett plattform. Få åtkomst till de resurser du behöver för att uppfylla krav på prestanda, säkerhet och efterlevnad.

 • Testa och skapa program

  Minska kostnader och tidsåtgång för programutveckling genom att använda molninfrastrukturer som är enkla att skala uppåt eller nedåt.

 • Lagra, säkerhetskopiera och återställa data

  Skydda dina data mer kostnadseffektivt – och i stor skala – genom att överföra dina data över Internet till ett externt molnlagringssystem som kan nås från valfri plats och enhet.

 • Analysera data

  Samla dina data mellan team, avdelningar och platser i molnet. Använd sedan molntjänster som t.ex. maskininlärning och artificiell intelligens, till att hitta insikter för att kunna fatta välgrundade beslut.

 • Strömma ljud och video

  Nå din målgrupp överallt, när som helt och på valfri enhet med hjälp av video och ljud med hög kvalitet och global distribution.

 • Inbäddad intelligens

  Engagera dina kunder med hjälp av intelligenta modeller och värdefulla insikter från data som hämtas.

 • Leverera programvara på begäran

  Med SaaS-programvaran (Software-as-a-Service) kan du erbjuda de senaste programvaruversionerna och uppdateringarna till dina kunder på begäran – när de behöver det och oavsett var de är.

Microsoft och molnbaserad databehandling

Microsoft is a leading global provider of cloud computing services for businesses of all sizes. To learn more about the Microsoft cloud platform, our serverless application platform, and how Microsoft Azure compares to other cloud providers, see What is Azure? and Azure vs. AWS.