Hoppa över navigering

Vad är molnbaserad databehandling?

En nybörjarguide

Enkelt uttryckt innebär molnbaserad databehandling en leverans av databehandlingstjänster – servrar, lagring, databaser, nätverk, programvara, analys med mera – via Internet (”molnet”). Företag som erbjuder dessa databehandlingstjänster kallas molnleverantörer och tar vanligtvis betalt för tjänster inom molnbaserad databehandling utifrån användning, ungefär som du debiteras för vatten och elektricitet i hemmet.

Är du fortfarande osäker på hur molnbaserad databehandling fungerar och vad det är till för? Den här nybörjarguiden reder ut grundläggande begrepp inom molnbaserad databehandling och du kommer snabbt ikapp.

Välja en molnleverantör

Bläddra i en ordlista med vanliga termer inom molnbaserad databehandling

Användningsområden för molnbaserad databehandling

Du använder säkert molnbaserad databehandling just nu, även om du inte är medveten om det. Om du använder en onlinetjänst för att skicka e-post, redigera dokument, titta på filmer eller TV, lyssna på musik, spela spel eller lagra bilder och andra filer är det sannolikt molnbaserad databehandling som gör det möjligt bakom kulisserna. De första tjänsterna inom molnbaserad databehandling är knappt ett årtionde gamla, men en rad olika organisationer – från små nystartade företag till globala koncerner, myndigheter till välgörenhetsorganisationer – använder redan tekniken av alla möjliga orsaker. Här är några exempel på vad du kan göra med molnet:

  • Skapa nya appar och tjänster
  • Lagra, säkerhetskopiera och återställa data
  • Agera värd för webbplatser och bloggar
  • Strömma ljud och video
  • Leverera programvara på begäran
  • Analysera data för att upptäcka mönster och göra förutsägelser

De största fördelarna med molnbaserad databehandling

Molnbaserad databehandling innebär en stor förändring jämfört med det traditionella sättet som företag ser på IT-resurser. Vad är det med molnbaserad databehandling? Varför är molnbaserad databehandling så populärt? Här är sex vanliga orsaker till att organisationer byter till tjänster inom molnbaserad databehandling:

1. Kostnad

Med molnbaserad databehandling försvinner kapitalkostnaden för att köpa maskinvara och programvara och konfigurera och driva lokala datacenter – serverrack, elektricitet dygnet runt till strömförsörjning och kylning, IT-experterna för att hantera infrastrukturen. Sammantaget blir det en hel del.

2. Hastighet

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling tillhandahålls som självbetjäning och på begäran. Därför kan även stora mängder databehandlingsresurser etableras på några minuter, vanligtvis med bara några musklick, vilket ger företag stor flexibilitet och minskar trycket på kapacitetsplanering.

3. Global skala

En av fördelarna med tjänster inom molnbaserad databehandling är möjligheten att skala elastiskt. När det gäller moln innebär det att leverera rätt mängd IT-resurser – exempelvis mer eller mindre databehandling, lagring, bandbredd – direkt när det behövs och från rätt geografisk plats.

4. Produktivitet

Lokala datacenter kräver vanligtvis en hel del arbete – konfiguration av maskinvara, korrigering av programvara och andra tidskrävande IT-hanteringsuppgifter. Med molnbaserad databehandling försvinner behovet av många av de här uppgifterna, så IT-team kan ägna tid åt att uppnå viktigare affärsmål.

5. Prestanda

De största tjänsterna inom molnbaserad databehandling körs i ett globalt nätverk av säkra datacenter, som regelbundet uppgraderas till den senaste generationen av snabb och effektiv maskinvara för databehandling. Det ger flera fördelar jämfört med ett enda företagsdatacenter, bland annat mindre nätverksfördröjningar för program och större stordriftsfördelar.

6. Tillförlitlighet

Molnbaserad databehandling gör säkerhetskopiering av data, haveriberedskap och verksamhetskontinuitet enklare och billigare, eftersom data kan speglas på flera redundanta platser i molnleverantörens nätverk.

Typer av molntjänster: IaaS, PaaS, SaaS

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling hamnar i någon av tre breda kategorier: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) och Saas (Software as a Service). De kallas ibland stacken för molnbaserad databehandling, eftersom de staplas på varandra. Genom att känna till vad de är och hur de skiljer sig åt blir det lättare att uppnå dina affärsmål.

IaaS (Infrastructure as a Service)

Den mest grundläggande kategorin för tjänster inom molnbaserad databehandling. Med IaaS hyr du IT-infrastruktur – servrar och virtuella datorer (VM), lagring, nätverk, operativsystem – från en molnleverantör enligt modellen Betala per användning. Läs mer i Vad är IaaS?

PaaS (Platform as a Service)

PaaS (Platform as a Service) avser tjänster inom molnbaserad databehandling som tillhandahåller en miljö på begäran för utveckling, testning, leverans och hantering av programvara. PaaS gör det enklare för utvecklare att snabbt skapa webb- eller mobilappar utan att behöva fundera på att konfigurera eller hantera den underliggande infrastrukturen med servrar, lagring, nätverk och databaser som behövs för utveckling. Läs mer i Vad är PaaS?

SaaS (Software as a Service)

SaaS (Software as a Service) är en metod för att leverera programvara via Internet, på begäran och vanligtvis som prenumeration. Med SaaS agerar molnleverantörer värd för och hanterar programvaran och underliggande infrastruktur, och hanterar allt underhåll, till exempel programuppgraderingar och säkerhetskorrigeringar. Användarna ansluter till programmet via Internet, vanligtvis med en webbläsare på en telefon, surfplatta eller dator. Läs mer i Vad är SaaS?

Typer av molndistributioner: offentliga, privata, hybrid

Alla moln är inte lika. Det finns tre olika sätt att distribuera resurser inom molnbaserad databehandling: offentliga moln, privata moln och hybridmoln.

Offentligt moln

Offentliga moln ägs och drivs av en extern molntjänstleverantör som tillhandahåller databehandlingsresurser som servrar och lagring via Internet. Microsoft Azure är ett exempel på ett offentligt moln. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av molnleverantören. Du kommer åt tjänsterna och hanterar ditt konto via en webbläsare.

Privat moln

Ett privat moln avser resurser inom molnbaserad databehandling som uteslutande används av ett företag eller en organisation. Ett privat moln kan fysiskt finnas i företagets lokala datacenter. En del företag betalar också externa tjänsteleverantörer för värdtjänster till deras privata moln. I ett privat moln finns tjänsterna och infrastrukturen i ett privat nätverk.

Hybridmoln

Hybridmoln kombinerar offentliga och privata moln, som binds samman med teknik som gör det möjligt att dela data och program mellan dem. Genom att göra det möjligt att flytta data och program mellan privata och offentliga moln ger hybridmoln företag större flexibilitet och fler distributionsalternativ.

Så här fungerar molnbaserad databehandling

Tjänster inom molnbaserad databehandling fungerar lite olika beroende på leverantören. Men många erbjuder en smidig, webbläsarbaserad instrumentpanel som gör det lättare för IT-experter och utvecklare att beställa resurser och hantera sina konton. En del tjänster inom molnbaserad databehandling fungerar också med REST API:er och ett kommandoradsgränssnitt (CLI), vilket ger utvecklare flera olika valmöjligheter.

Microsoft och molnbaserad databehandling

Microsoft är en ledande global leverantör av tjänster inom molnbaserad databehandling för företag i alla storlekar. Mer information om vår molnplattform, Microsoft Azure, och hur den ser ut i förhållande till andra molnleverantörer, finns i Vad är Azure? och Azure mot AWS.