Azure IaaS (Infrastruktur som en tjänst)

Uppfyll dina unika behov för molninfrastruktur

Ge stöd åt dina verksamhetskritiska program och arbetsbelastningar med direkt och skalbar infrastruktur. Med Azure IaaS kan du fokusera på dina affärsbehov istället för att ägna tid och spendera pengar på att planera, införskaffa, skydda och hantera rätt infrastruktur för att uppfylla programkraven.

Se höjdpunkterna från sessionen om Azure-infrastruktur med Microsoft Corporate Vice President Corey Sanders från Ignite 2018

Distribuera snabbt infrastruktur för alla dina arbetsbelastningar

Oavsett om dina verksamhetskritiska program drivs av Linux, Windows Server, SAP eller Oracle erbjuder Azure certifiering och support för dem och andra arbetsbelastningar, däribland dina favorittekniker med öppen källkod. I de 50 globala Azure-regionerna kan du välja bland många olika storlekar på virtuella datorer och prestandaklasser för lagring som är konfigurerade för specifika typer av arbetsbelastningar. För specifika program som SAP HANA tillhandahåller Azure IaaS dedikerad infrastruktur utan operativsystem som kan skalas till extrema storlekar.

Rio Tinto
“With SAP running in Azure, we can deploy needed infrastructure faster and thus respond faster to pricing volatility in commodities, exchange rate fluctuations, and business needs.”

Steve Somerville, chef för IT-tjänster för företag

Smithfield Foods
“The key to our hybrid use model success is Azure ExpressRoute and Equinix; this setup is awesome. Azure networks have been growing consistently, and the performance is amazing.”

Matthew Douglas, Director of Cloud and Solutions Architect

Implementera din hybridmolnstrategi tryggt

Att ansluta ditt datacenter till molnet är bara början Skapa ett optimerat hybridmoln för att påskynda affärsomvandlingen. Azure är det enda moln som tillhandahåller verkligt konsekventa hybridmolnfunktioner i dina lokala och molnbaserade miljöer. Använd Azure Active Directory för att ge användarna möjlighet till enkel inloggning överallt. Distribuera data smidigt mellan lokala platser och molnet med Azure-datatjänster. Minimera riskerna och hanteringskomplexiteten genom att skydda och hantera lokala och molnbaserade miljöer holistiskt. Gör dina utvecklare mer produktiva med en uppsättning avancerade verktyg för att skapa hybridmolnprogram med Azure Stack.

Skydda och hantera arbetsbelastningar med inbyggda verktyg

Azure erbjuder en fullständig uppsättning integrerade och intelligenta tjänster som har stöd för alla dina säkerhets- och hanteringsbehov. Aktivera Azure Security Center och få full insyn i dina virtuella datorers säkerhetstillstånd, identifiera och minimera risker proaktivt och upptäck och reagera snabbt på avancerade hot. Använd Azure Backup för att skydda dina data mot utpressningstrojaner eller mänskliga misstag. Med övervakningslösningar som Azure Monitor kan du snabbt felsöka och hantera programfel. Med styrningsfunktioner som Azure Policy kan du effektivt övervaka Azure-miljön med principbaserad hantering. Alla dessa verktyg är inbyggda i Azure för att du ska komma igång snabbare.

Coats
“We get consistent levels of infrastructure security with Azure, because we can leverage a wealth of security technologies that Microsoft is constantly improving.”

Harold Groothedde, Technology Solutions Director

Malaysia Airlines
“By paying only for what we use and by expanding and contracting those resources to meet business needs, we manage SAP much more effectively on Azure than we ever did in our own datacenter.”

Tan Kok Meng, Chief Information Officer

Minska och optimera infrastrukturkostnaderna

Leverera den tillgänglighet, säkerhet och prestanda dina arbetsbelastningar kräver till en bråkdel av kostnaden för att köra dem lokalt – och få upp till 435 procents avkastning på fem år, enligt en uppdragsstudie utförd av Forrester Consulting på uppdrag av Microsoft. Betala endast för infrastrukturen du använder med fakturering per sekund för virtuella datorer, minska kostnaderna för förutsägbara arbetsbelastningar med Azure Reserved VM Instances och använd Azure Hybrid-förmånen och spara ännu mer. Och eftersom AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server betalar du mindre med Azure. Du kan dessutom använda den kostnadsfria lösningen Cost Management för att hantera och optimera dina molnkostnader.

Migrera tryggt till Azure IaaS

Gör molnmigreringen snabbare och enklare med Azure Migration Center. Hitta beprövade verktyg och processer som hjälper dig med att migrera dina lokala program, arbetsbelastningar och databaser till molnet.

Kom igång i Azure Migration Center

Lösningsarkitekturer

SAP NetWeaver på SQL Server

SAP NetWeaver on SQL ServerThis NetWeaver on SQL Server application solution illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on NetWeaver using Azure Virtual Machines to host SAP applications and a SQL Server database. This system takes advantage of OS clustering for high availability, premium storage for faster storage performance and scalability, SQL Server AlwaysOn capability for replication, and a full disaster recovery (DR) configuration for 99.95 percent system availability.123456789
 1. Översikt
 2. Flow

Översikt

Det här NetWeaver på SQL Server-programlösningen visar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats i NetWeaver med Azure Virtual Machines för att vara värd för SAP-program och en SQL Server-databas. Systemet utnyttjar OS-kluster för hög tillgänglighet, förstklassig lagring för snabbare lagringsprestanda och skalbarhet, SQL Server AlwaysOn-funktion för replikering och en fullständig DR-konfiguration (haveriberedskap) för en systemtillgänglighet på 99,95 procent.

Flow

 1. 1 När Azure Active Directory synkroniserat med lokal Active Directory autentiseras SAP-programmets användare från en lokal plats till ett SAP-landskap på Azure med autentiseringsuppgifter för enkel inloggning.
 2. 2 Azures Express Route-gateway med hög hastighet ansluter lokala nätverk till Azure Virtual Machines och andra resurser säkert.
 3. 3 Begäranden av försäljningsordrar flödar till högtillgängliga ASCS (SAP ABAP SAP Central Services), och via SAP-programservrar som körs på virtuella datorer med Azure skalas en filserver ut i en virtuell Azure-dator
 4. 4 Begäran flyttas från SAP-appservern till SQL Server och körs på en primär virtuell Azure-dator med höga prestanda.
 5. 5 Primära (aktiva) och sekundära (standby) servrar som körs på SAP-certifierade virtuella datorer klustras på OS-nivå för en tillgänglighets på 99,95 procent. Datareplikering hanteras via SQL Server AlwaysOn i asynkront läge från primärt till sekundärt, vilket aktiverar noll mål för återställningspunkt (RPO).
 6. 6 SQL Server-data görs beständiga i Azure Premium Storage med höga prestanda.
 7. 7 SQL Server-data replikerar en virtuell dator med haveriberedskap i en annan Azure-region via Azures snabba stamnätverk och använder SQL Servers AlwaysOn-replikering i asynkront läge. Den virtuella datorn med haveriberedskap kan vara mindre än den virtuella produktionsdatorn för att spara kostnader.
 8. 8 Virtuella datorer i haveriberedskapsregionen kan användas för icke-produktionsarbete för att spara pengar.
 9. 9 SAP App Server med ASCS på haveriberedskapssidan kan vara i standbyläge för avstängning och kan startas när det behövs för att spara pengar.

Hybrididentitet med Azure Stack

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556
 1. Översikt
 2. Flow

Översikt

Du behöver inte låta bli att använda molnteknik bara för att du måste behålla vissa programkomponenter lokalt. Med Azure Stack kan du behålla programkomponenter lokala samtidigt som de interagerar med komponenter som körs i det offentliga Azure-molnet. Med den här skissen kan team hantera sina användaridentiteter och program på samma sätt oavsett moln.

Flow

 1. 1 Konfigurera en klientorganisation i Azure Active Directory.
 2. 2 Skapa användare.
 3. 3 Distribuera, hantera och använd programresurser i Azure och Azure Stack.
 4. 4 Skapa tjänstprinciper.
 5. 5 Distribuera med tjänstprinciper.
 6. 6 Programresurser kan kommunicera i nätverket.

Relaterade lösningar

SAP på Azure

SAP på Azure

Ge dina verksamhetskritiska SAP-arbetsbelastningar molnskala och flexibilitet

Red Hat i Azure

Red Hat i Azure

Dra nytta av flexibiliteten med ett hybridmoln med Red Hat-lösningar i Azure

Azure för öppen källkod

Azure för öppen källkod

Upptäck fler alternativ med öppen källkod på Azure

Kom igång med Azure IaaS (Infrastruktur som en tjänst)