Vad är en virtuell dator?

En virtuell dator är en datorfil, vanligtvis en avbildning, som fungerar som en fysisk dator. Man kan säga att det är en dator som skapas på en dator. Den körs i ett fönster, ungefär som andra program, och slutanvändarna får samma upplevelse på den virtuella datorn som på själva värdoperativsystemet. Den virtuella datorn är i en skyddad miljö från resten av systemet, vilket innebär att programvara i en virtuell dator inte på egen hand kan ta sig ur eller manipulera datorn. Detta skapar en ideal miljö för att testa andra operativsystem, inklusive betaversioner, komma åt virusinfekterade data, skapa säkerhetskopior av operativsystem och köra programvara eller appar på operativsystem som de inte ursprungligen var avsedda för.

Flera virtuella datorer kan köras samtidigt på samma fysiska dator. På servrar körs flera operativsystem sida vid sida och de hanteras med programvara som kallas ”hypervisor-program”. På datorer används vanligtvis ett operativsystem för att köra de andra operativsystemen i dess programfönster. Varje virtuell dator har egen virtuell maskinvara, inklusive processorer, minne, hårddiskar, nätverksgränssnitt och andra enheter. Den virtuella maskinvaran mappas till den riktiga maskinvaran på den fysiska datorn. Det innebär lägre kostnader eftersom behovet av fysisk maskinvara och underhåll av sådan minskar. Dessutom minskas behovet av ström och nedkylning.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter