Azures datasekretess och säkerhet

Automatisera din datasekretess, främja kundernas förtroende och känn dig trygg när du skapar lösningar som analyserar känsliga data i Microsoft Azure – molnplattformen som följer några av världens strängaste sekretesstandarder.

Förenkla sekretessefterlevnaden

Påskynda efterlevnaden och spara pengar med verktyg som hjälper dig att automatisera din datasäkerhet. Använd inbyggda sekretesskontroller, verktyg för konfigurationshantering och verktyg för begäranden från registrerad person, exempelvis:

Microsoft Azure Information Protection – konfigurerar principer för att klassificera, märka och skydda data baserat på dess känslighet.

Azure Policy – definierar och tillämpar principer för att din molnmiljö ska följa interna principer och externa föreskrifter.

Begäranden från registrerad person – få hjälp att uppfylla begäranden inom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Efterlevnadshanterare – använder en instrumentpanel till att spåra hur väl du följer ISO 2700- och GDPR-kontrollerna för Office 365 och Azure.

BinBox
"Prospects also really like our strengthened data protection story, too, as Azure's adherence to standards means we are now a fully GDPR-ready option now."
Tiberiu Croitoru, VD

Ha full kontroll över dina data

Dra nytta av flexibilitet och alternativ för lagring, bearbetning och skydd av dina data med Azure. Din organisation äger och kontrollerar insamling, användning och distribution av er information, dessutom används era kunders data enbart för överenskomna tjänster – aldrig i marknadsförings- eller reklamsyfte. Om du lämnar tjänsten följer Microsoft strikta standarder och processer för att ta bort informationen från sina system.

Utveckla på en plattform som är byggd med strikta sekretesstandarder

Skydda dina data med några av de strängaste interna och externa sekretesstandarderna i branschen – inklusive Microsoft Privacy Standard och Microsoft Security Development Lifecycle:

  • Microsoft Privacy Standard tillämpar strikt skydd av Microsofts affärsprocesser.
  • Microsoft Security Development Lifecycle hjälper dig att bygga programvara med hög säkerhet, genom att använda säkerhets- och sekretessöverväganden i varje utvecklingsfas.

Azure följer också många externa sekretesstandarder, lagar och föreskrifter, som exempelvis: GDPR, ISO 27001, ISO 27018, EU:s standardklausuler, HIPAA, HITRUST, FERPA, Japans My Number Act, Kanadas PIPEDA, Spaniens LOPD och Argentinas PDPA.

Få full insyn i Microsofts regelverk

Få en tydlig bild av var dina data lagras och skyddas, inklusive vem som har åtkomst till den och under vilka förhållanden.

Få meddelanden om ändringar i din datamappningsinformation om användningen av nya underleverantörer – inklusive åtkomst till fullständiga granskningsrapporter online.

Microsoft sprider inte dina kunddata till myndigheter eller polis och rättsväsende, såvida det inte begärs av dig eller om det krävs enligt lag. I dessa fall säkerställs att gällande process följs vid svar på begäran från polis och rättsväsende om dina kunddata.

Registrera dig

Få populära produkter kostnadsfritt i 12 månader – samt en $200-kredit.

Inlärning

Börja använda Azure direkt med dessa självstudier och videor.

Version

Titta närmare på populära tjänster och börja skapa din lösning.