Databearbetning utan server

Tänk på annat än infrastruktur och skapa appar snabbare

Löftet om databearbetning utan server

Tänk om du kunde ägna all din tid åt att skapa och distribuera bra appar, och ingen tid alls åt att hantera servrar? Med databearbetning utan server kan du göra det eftersom den infrastruktur du behöver för att köra och skala apparna hanteras åt dig. Fokusera på verksamheten. Flytta resurser från infrastrukturhantering till innovation och att få ut appar på marknaden snabbare.

Vad är databearbetning utan server?

Databearbetning utan server är abstraktionen av servrar, infrastruktur och operativsystem. När du skapar appar utan server behöver du inte etablera och hantera några servrar, så du slipper fundera på infrastrukturen. Databearbetning utan server drivs av reaktionen på händelser och utlösare som sker nästan i realtid – i molnet. Som en helt hanterad tjänst är serverhantering och kapacitetsplanering osynliga för utvecklaren och debitering baseras bara på resurser som används eller den faktiska tid som koden körs.

Vad är fördelen med att skapa program utan server?

Dra nytta av helt hanterade tjänster

Låt dina team slippa att behöva hantera servrar. Genom att använda fullständigt hanterade tjänster kan du fokusera på affärslogik och undvika administrativa uppgifter. Med arkitektur utan server distribuerar du bara din kod, så körs den med hög tillgänglighet.

Skala flexibelt

Databearbetning utan server kan skalas från inget för att hantera tiotusentals samtidiga funktioner nästan omedelbart (inom några sekunder), för att matcha valfri arbetsbelastning, och utan att någon skalningskonfiguration krävs – den reagerar på händelser och utlösare nästan i realtid.

Betala bara för de resurser du använder

Med arkitektur utan server betalar du bara för den tid som koden körs. Databearbetning utan server är händelsedriven, och resurser allokeras så fort de utlöses av en händelse. Du debiteras bara för den tid och de resurser som krävs för att köra koden – genom delsekundsdebitering.

Skapa med Microsofts programplattform utan server

Skapa appar utan server på Azure. Dra nytta av en fullständig plattform utan server och förbättra produktivitet för utvecklare, fokusera på verksamhetsmål och skapa intelligenta appar som du kan få ut på marknaden snabbare.

Öka produktivitet för utvecklare

Dra nytta av funktioner som lokal felsökning i Visual Studio, visuell felsökningshistorik, distributionsfack med mera. Microsofts plattform utan server går ett steg längre än att abstrahera serverinfrastruktur för att erbjuda funktioner som gör att utvecklare kan maximera sin effektivitet.

Skapa sömlösa anslutningar

Skapa moderna appar genom att kombinera värdefulla och kompletterande funktioner från olika källor. Använd innovativa funktioner, till exempel utlösare och bindningar, i Azure Functions så att du enkelt kan interagera med en rad Azure-tjänster och externa tjänster och Logic Apps för att kunna dra nytta av fler än 100 anslutningsprogram till Microsoft- och tredjepartstjänster.

Utveckla intelligenta appar

Integrera enkelt intelligens i dina appar. Med Azure är inbyggd intelligens inom räckhåll för alla apputvecklare. Gör det möjligt för logiken eller koden utan server att använda Azure Machine Learning och Cognitive Services.

Se hur kunderna använder databearbetning utan server

Exempel på program utan server

Webbprogramarkitektur

Azure Functions kan driva en app med en enda sida. Appen anropar funktioner med en webhook-URL, sparar användardata och avgör vilka data som ska visas. Du kan också göra enkla anpassningar, som att byta målgrupp för annonser genom att anropa en funktion och skicka information om användarprofiler.

IoT-serverdel

IoT-enheter (Sakernas Internet) kan till exempel skicka meddelanden till Stream Analytics, som i sin tur anropar en Azure-funktion som omvandlar meddelandet. Med den här funktionen kan du bearbeta data och skapa en ny uppdatering i Azure Cosmos DB.

SaaS-integrering

Functions har stöd för utlösare utifrån aktiviteter i ett program som baseras på en SaaS (Programvara som en tjänst). Om du till exempel sparar en fil på OneDrive utlöses en funktion som använder Microsoft Graph API för att ändra i kalkylbladet och skapa fler diagram och databeräkningar.

Mobil serverdel

En mobil serverdel kan bestå av en uppsättning HTTP-API:er som anropas från en mobil klient som använder en webhook-URL. En mobilapp kan till exempel ta en bild och sedan anropa en Azure-funktion för att få en åtkomsttoken som gör det möjligt att ladda upp bilden till Blob Storage. Blobuppladdningen utlöser en andra funktion som ändrar storlek på bilden och gör den mobilanpassad.

Utforska Azure för program utan server

Databearbetning

Azure Functions är en händelsedriven databearbetningsmiljö som gör att du kan köra kod, skriven på det programmeringsspråk du föredrar, utan att behöva fundera på servrar. Dra nytta av skalning på begäran och betala aldrig för outnyttjad kapacitet.

Storage

Azure Storage tillhandahåller hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter till utvecklare för molnprogram. Se alternativ för ostrukturerade objektdata, strukturerade datauppsättningar, fillagring och kölagring för kommunikation utan server mellan molnappar.

Databas

Azure Cosmos DB tillhandahåller en databaspartner till din app utan server. Den här databastjänsten med flera modeller ger transparent skalning och replikering av dina data oavsett var dina användare finns.

Säkerhet och åtkomstkontroll

Azure Active Directory tillhandahåller molnbaserad identitets- och åtkomsthantering. Med den kan utvecklare tryggt kontrollera åtkomst till resurser och hantera och autentisera användarna av apparna utan server.

Molnmeddelanden

Event Grid är en helt hanterad tjänst för händelsedirigering som möjliggör avancerade programscenarier genom att koppla logik utan server till händelser från flera Azure-tjänster eller från dina egna appar.

Service Bus är en helt hanterad meddelandeinfrastruktur som gör att du kan skapa distribuerade och skalbara molnlösningar med kopplingar mellan privata och offentliga molnmiljöer.

Orkestrering av arbetsflöden

Logic Apps tillhandahåller arbetsflöden utan server som gör det möjligt för utvecklare att enkelt integrera data med sina appar i stället för att skriva komplex kod (”glue code”) mellan skilda system. Med Logic Apps kan du även orkestrera och koppla samman programmets funktioner och API:er utan server.

API Management

API Management är en nyckelfärdig lösning för att skapa, hantera, övervaka och skydda dina API:er oavsett skala.

Med Azure Functions Proxies kan du skapa mikrotjänstarkitekturer genom att dela upp stora API-ytor i flera funktionsappar, samtidigt som en enda API-yta visas för klienter.

Analyser

Azure Stream Analytics är en helt hanterad analystjänst för strömningsdata i realtid. Med den kan du skapa frågor på ett enkelt, deklarativt, SQL-liknande språk, och du betalar bara för den bearbetning som används per jobb.

Event Hubs är en helt hanterad tjänst som förenklar massinmatning av små mängder data, vanligtvis från enheter och sensorer, för att bearbeta, dirigera och lagra dessa data.

Intelligens

Med Azure Bot Service kan du skapa intelligenta botar utan server som kan interagera sammanhangsberoende med användarna via flera kanaler, till exempel SMS, Skype, Microsoft Teams, Slack, Office 365, Twitter och andra populära tjänster.

Med Cognitive Services kan du enkelt lägga till intelligenta funktioner, till exempel känslo- och attitydidentifiering, syn- och taligenkänning, språkförståelse, kunskaper och sökfunktioner, i din app. Genom att använda de här tjänsterna med hjälp av kod- eller logikarbetsflöden utan server minimeras inlärningskurvan för att skapa intelligenta appar.

Utvecklarverktyg

Integrated Development Experience (IDE)

Visual Studio Developer Tools for Functions effektiviserar utveckling utan server genom att göra det möjligt att skapa, felsöka och publicera lokalt i IDE.

Visual Studio Developer Tools for Logic Apps gör det möjligt att visuellt designa, skapa och distribuera logikappar från Visual Studio.

Kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans

Med Visual Studio Team Services kan du skapa ett arbetsflöde för kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD) för dina program utan server.

Övervakning, loggning och diagnostik

Application Insights är en utökningsbar hanteringstjänst för programprestanda för att övervaka program utan server, identifiera prestandaavvikelser och diagnostisera problem med dem.

SDK:er

Azure-SDK:er och -verktyg tillhandahåller avancerade API:er för flera plattformar och språk som kan användas i dina funktioner utan server, samt kommandoradsverktyg som underlättar automatisering och skript.

Ramverk

Serverless Framework är ett programramverk med öppen källkod som gör det enklare att skapa arkitekturer utan server. Det har stöd för ett plugin-program för Azure Functions.

Analysrapport

Ekonomi för molndatabearbetning utan server

Läs rapporten

Webbseminarium

Skapa händelsedrivna program med en arkitektur utan server

Titta på webbseminariet

E-bok

Få stegvisa anvisningar med Azure Serverless Computing Cookbook

Läs e-boken

Dokumentation

Lär dig hur du använder Functions med de här snabbstarterna, självstudierna och exemplen

Titta närmare på dokumentation

Börja skapa med en plattform utan server

Få 1 000 000 Azure Functions-begäranden per månad kostnadsfritt med ditt konto.