Azure IoT-säkerhet

Frigör IoT-innovation med den trygghet du får från heltäckande säkerhet

Skapa säkra IoT-distributioner

Azure IoT är byggt för säkerhet. Förenkla komplexiteten i din IoT-säkerhetslösning med inbyggt skydd för varje steg i din distribution (inklusive dina molntjänster och enheter) och minimera säkerhetssårbarheter inom alla områden. Förebygg risker med intelligenta övervakningsverktyg som skapats med kraftfull AI.

Härda enheter med maskinvarusäkerhet, programvaruförsvar med flera lager, enhetsövervakning och förnybar säkerhet.

Skydda anslutningar med kryptering och certifikatbaserad autentisering.

Skydda molntjänster med säkerhetsinriktad Azure-infrastruktur, sekretesskontroller och efterlevnadsverktyg.

Utrusta säkerhetsteamen med verktyg för SIEM (Säkerhetsinformation och händelsehantering), skydd mot hot och hantering av säkerhetshållning.

Få riktig, heltäckande IoT-säkerhet

Angripare försöker infiltrera IoT-avdelningar genom att hitta svagheter i säkerheten. Därför är det viktigt att bygga in säkerhet i alla aspekter av IoT-plattformen och därmed minimera riskerna för privata data, företagsresurser och företagets rykte.

Dra nytta av inbyggd säkerhet, synlighet och kontroll för alla delar av din IoT-distribution. Förhindra svagheter i dina enheter och tjänster med specialanpassad säkerhet, och få stackrangordnade förslag för nya säkerhetsförbättringar. Övervaka hälsan hos alla dina IoT-enheter i nära realtid och blockera komprometterade enheter med Azure IoT Hub. Använd Azure Security Center för IoT till att hitta och eliminera hot med enkla åtgärdssteg som rangordnas efter prioritet samt konfigurationsförslag som hjälper dig att förbättra den övergripande säkerhetshållningen.

Implementera förstklassig enhetssäkerhet

Skapa mikrostyrenhetbaserade IoT-enheter med hög säkerhet via Azure Sphere, en nyckelfärdig lösning med skyddsfunktioner för både nya och befintliga enheter. Få försvar med flera lager, kontinuerlig enhetsövervakning och möjligheten att återställa komprometterade enheter till ett säkert tillstånd. Kör AI och anpassad logik säkert vid gränsen med Azure IoT Edge och dess gedigna säkerhetsramverk. Skydda andra IoT-enheter med SDK:er för övervakning och kontroll av enheter, och förenkla processen med att implementera moduler för maskinvarusäkerhet med Open Enclave SDK (förhandsversion).

Få lösningar för hotövervakning i global skala

Dra nytta av unik hotinformation som utvinns från biljoner signaler som samlas in dagligen, däribland signaler från andra organisationer i din bransch och region. Den här goda cirkeln med maskininlärning och beteendeanalys i molnskala gör att Microsofts forskare kan hitta nya hot och proaktivt skapa och implementera säkerhetsåtgärder innan din IoT-distribution påverkas.

Hitta, undersök och åtgärda de riktiga hoten inom några minuter samtidigt som du slipper falska positiva med hjälp av Azure Sentinel, som använder AI för att göra identifiering, undersökning och åtgärdande av hot snabbare och smartare. Övervaka enkelt alla dina Azure Sphere-enheter för att upptäcka eventuella säkerhetsavvikelser, och härda dem mot attacker innan de påverkar resten av distributionen via Azure Sphere Security Service.

Relaterade produkter

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Azure Sphere

Anslut MCU-enheter på ett säkert sätt från enheten direkt till molnet

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Börja resan med en betrodd IoT-ledare

Kontakta oss